Kategorie

Zwolnienie z CIT dochodu z nowej inwestycji wspartej pomocą publiczną

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Zwolnienie z CIT dochodu z nowej inwestycji wspartej pomocą publiczną
Zwolnienie z CIT dochodu z nowej inwestycji wspartej pomocą publiczną
Zwolnieniu z CIT podlega cały dochód osiągnięty w ramach takiej działalności gospodarczej, gdzie dotychczasową inwestycję wspiera innowacja lub nowa inwestycja dotycząca pierwotnej inwestycji, związana ściśle decyzją co do tych samych kodów PKWiU i tego samego miejsca, które jest określone w decyzji o wsparciu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 3 września 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1228/19).
Reklama

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmowała się produkcją wyrobów węglowych i grafitowych dla przemysłu produkcji aluminium i żelaza oraz innych procesów hutniczych. Spółka prowadziła działalność poprzez dwa zakłady produkcyjne. W związku z rozwojem prowadzonej przez siebie działalności, spółka uzyskała decyzję o wsparciu, na mocy której przyznano jej pomoc publiczną (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) w odniesieniu do działalności wchodzącej w zakres kodów PKWiU wymienionych w decyzji, prowadzonej na terenie działek objętych decyzją. Nowa inwestycja, dotyczyła dywersyfikacji produkcji zakładu, w którym spółka prowadziła już działalność gospodarczą - w przeważającej części zbieżną z zakresem działalności objętej decyzją. W związku z powyższym na moment złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu spółka na bieżąco uzyskiwała przychody i ponosiła koszty ich uzyskania (m.in. koszty kwalifikowane nowej inwestycji).

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy całkowity dochód uzyskany z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będzie objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, w ramach dostępnego dla spółki limitu zwolnienia podatkowego, jeśli działalność prowadzona przez spółkę mieści się w kodach PKWiU wskazanych w decyzji oraz jest prowadzona na terenie (działkach) wskazanym w decyzji.

Zdaniem spółki, zwolnieniem z CIT - w ramach dostępnego dla spółki limitu zwolnienia podatkowego - powinien być objęty całkowity dochód uzyskany z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej mieszczącej się w zakresie kodów PKWiU wymienionych w decyzji o wsparciu pod warunkiem, że działalność prowadzona jest na terenie wskazanym w decyzji. W ocenie spółki, art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT przewiduje jedynie dwa warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z dostępnego dla przedsiębiorcy limitu zwolnienia podatkowego:

 1. uzyskany dochód musi pochodzić z działalności określonej kodami PKWiU wskazanymi w decyzji o wsparciu,
 2. dochód musi zostać osiągnięty w wyniku działalności zlokalizowanej fizycznie na terenie określonym w decyzji o wsparciu.
Reklama

W związku z powyższym spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z CIT w odniesieniu do całkowitego dochodu uzyskiwanego przez nią z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka będzie bowiem uzyskiwała dochody z działalności określonej w decyzji w oparciu o kody PKWiU i na terenie wskazanym w decyzji. Ponadto, działalność prowadzona w następstwie realizacji nowej inwestycji w przeważającej części będzie wpisywać się w te same kody PKWiU co dotychczasowa działalność spółki. 

Jednocześnie, zdaniem spółki, w przypadku osiągnięcia przez nią dochodu, który nie będzie kwalifikował się pod określone w decyzji kody PKWiU lub zostanie osiągnięty poza terenem określonym w decyzji, dochód ten nie będzie dochodem zwolnionym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Organ podatkowy odrzuca stanowisko podatnika

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje zwolnienie z CIT w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów wskazanej wyżej ustawy oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, należałoby przyjąć, że zwolnienie podatkowe odnosi się do całego dochodu podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z decyzją o wsparciu, o ile podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie określonym w uzyskanej przez niego decyzji i osiąga dochód z działalności określonej w tej decyzji. W ocenie organu, literalna wykładnia powyższych przepisów nie jest jednak wykładnią właściwą. Zagadnienie odnoszące się do zwolnienia podatkowego należałoby rozpatrywać w szerszym kontekście, w szczególności zaś z uwzględnieniem wzrostu inwestycji prywatnych poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terenie Polski.

Jak wskazał organ, ustawa o wspieraniu nowych inwestycji odnosi się do wsparcia udzielanego na realizację nowej inwestycji. A skoro tak, to tylko i wyłącznie dochody, które zostały uzyskane w związku z realizacją takiej inwestycji, będą podlegały zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Według organu, sama decyzja o wsparciu jedynie umożliwia zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Tym samym, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej bez względu na to, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z rodzajem działalności określonym w decyzji o wsparciu. Bez znaczenia pozostaje także fakt, że nowa inwestycja jest realizowana na tym samym terenie. W ocenie organu, przyjęcie, że całość dochodów podlega zwolnieniu z CIT w przypadku działalności na tym samym terenie, byłoby sprzeczne z zasadą równości przedsiębiorców i wprowadzałoby dualizm rozwiązań podatkowych, przyczyniając się do powstawania nadużyć podatkowych.

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie przed WSA

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że zmodernizowanie przez spółkę dotychczasowej inwestycji nie może być traktowane w oderwaniu od dotychczasowej inwestycji. A skoro tak, to dochód wygenerowany przez nową inwestycję, której dotyczy decyzja o wsparciu, nie może zostać wydzielony. W konsekwencji, zdaniem sądu, cały dochód osiągnięty w wyniku modernizacji będzie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Jak wskazał sąd, w podobnym stanie faktycznym zapadały już korzystne rozstrzygnięcia dla podatników. Istnieje kilka wyroków sądów administracyjnych, w których przyjęto literalną wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Za taką wykładnią opowiada się również sąd orzekający. Ponadto, za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 października 2019 r., DD5.8201.10.2019, która w sposób jednoznaczny przesądza, że zwolnieniu z CIT podlega cały dochód osiągnięty w ramach takiej działalności gospodarczej, gdzie dotychczasową inwestycję wspiera innowacja lub nowa inwestycja dotycząca pierwotnej inwestycji, związana ściśle decyzją co do tych samych kodów PKWiU i tego samego miejsca, które jest określone w decyzji o wsparciu.

Wybór przepisów

Ustawa o CIT - art. 17 ust. 1 pkt 34a:

“1. Wolne od podatku są:

34a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.”.

Katarzyna Narejko

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  3 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.

  Podatki 2022 - co nowego dla firm?

  Podatki 2022 - co nowego dla firm? W przedstawionym przez rząd projekcie zmian w systemie podatkowym pozytywnie ocenić można m. in. rozszerzenie estońskiego CIT, zmiany w VAT i koncepcję spółki holdingowej. Projekt przewiduje też jednak szereg niekorzystnych rozwiązań i firmy będą musiały liczyć się ze wzrostem obciążeń - oceniają eksperci z KPMG. Wprowadzanie fundamentalnych zmian w systemie w tak krótkim czasie, w warunkach pandemii, niepokoi biznes.

  Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku

  Składka zdrowotna. Jedną z najważniejszych dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmian, zaplanowanych w Polskim Ładzie, jest likwidacja możliwości odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku – wynika z analizy przygotowanej przez doradców podatkowych z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

  Stawka 5% VAT dla dostaw towarów na wynos

  Stawka VAT - jedzenie na wynos. W sprawach toczących się przy udziale Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach w sprawach połączonych I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18 wskazał, że dla dostaw towarów na wynos zastosowanie znajduje stawka 5% VAT.

  Upadłości i restrukturyzacje firm w 2021 roku

  Upadłości i restrukturyzacje firm. W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem upadłości przez sąd, a w dniu bankructwa 58 proc. Znacznie większa liczba przedsiębiorstw została objęta postępowaniem restrukturyzacyjnym - aż 1064.

  Opłata koncesyjna dla magazynów energii i zmiana opłaty dla offshore

  Wysokość opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej oraz zmiana wysokości opłaty koncesyjnej na wytwarzanie energii w morskich farmach wiatrowych zostanie uregulowana w III kwartale br.; nastąpi to w rozporządzeniu Rady Ministrów - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu.

  VAT e-commerce - nowe regulacje podatkowe w transgranicznej sprzedaży

  VAT e-commerce. Pakiet e-commerce to nic innego, jak szereg zmian w ustawie o podatku od towarów i usług w międzynarodowym handlu elektronicznym i imporcie w relacjach B2C. Adresowany jest do przedsiębiorców, którzy dokonują transgranicznych dostaw towarów i świadczą transgraniczne usługi unijnym konsumentom w transakcjach B2C.

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT w 2021 roku

  Uwalnianie pieniędzy z rachunku VAT. W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wpłynęło prawie 20% mniej wniosków o uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Jednak z danych resortu finansów wynika, że zgodzono się uwolnić kwotę prawie 80% większą niż wcześniej. W analizowanych okresach wydano niemal po tyle samo odmów. Ale w tym roku zablokowano znacznie więcej środków. Ostatnio negatywne postanowienia dotyczą głównie wnioskodawców bez wiodącego PKD.