reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > CIT > CIT > Zwolnienia i ulgi > Zwolnienie z CIT dochodu z nowej inwestycji wspartej pomocą publiczną

Zwolnienie z CIT dochodu z nowej inwestycji wspartej pomocą publiczną

Zwolnieniu z CIT podlega cały dochód osiągnięty w ramach takiej działalności gospodarczej, gdzie dotychczasową inwestycję wspiera innowacja lub nowa inwestycja dotycząca pierwotnej inwestycji, związana ściśle decyzją co do tych samych kodów PKWiU i tego samego miejsca, które jest określone w decyzji o wsparciu. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 3 września 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1228/19).

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zajmowała się produkcją wyrobów węglowych i grafitowych dla przemysłu produkcji aluminium i żelaza oraz innych procesów hutniczych. Spółka prowadziła działalność poprzez dwa zakłady produkcyjne. W związku z rozwojem prowadzonej przez siebie działalności, spółka uzyskała decyzję o wsparciu, na mocy której przyznano jej pomoc publiczną (w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) w odniesieniu do działalności wchodzącej w zakres kodów PKWiU wymienionych w decyzji, prowadzonej na terenie działek objętych decyzją. Nowa inwestycja, dotyczyła dywersyfikacji produkcji zakładu, w którym spółka prowadziła już działalność gospodarczą - w przeważającej części zbieżną z zakresem działalności objętej decyzją. W związku z powyższym na moment złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu spółka na bieżąco uzyskiwała przychody i ponosiła koszty ich uzyskania (m.in. koszty kwalifikowane nowej inwestycji).

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy, czy całkowity dochód uzyskany z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej będzie objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, w ramach dostępnego dla spółki limitu zwolnienia podatkowego, jeśli działalność prowadzona przez spółkę mieści się w kodach PKWiU wskazanych w decyzji oraz jest prowadzona na terenie (działkach) wskazanym w decyzji.

Zdaniem spółki, zwolnieniem z CIT - w ramach dostępnego dla spółki limitu zwolnienia podatkowego - powinien być objęty całkowity dochód uzyskany z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej mieszczącej się w zakresie kodów PKWiU wymienionych w decyzji o wsparciu pod warunkiem, że działalność prowadzona jest na terenie wskazanym w decyzji. W ocenie spółki, art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT przewiduje jedynie dwa warunki, które należy spełnić, aby móc skorzystać z dostępnego dla przedsiębiorcy limitu zwolnienia podatkowego:

  1. uzyskany dochód musi pochodzić z działalności określonej kodami PKWiU wskazanymi w decyzji o wsparciu,
  2. dochód musi zostać osiągnięty w wyniku działalności zlokalizowanej fizycznie na terenie określonym w decyzji o wsparciu.

W związku z powyższym spółka będzie uprawniona do skorzystania ze zwolnienia z CIT w odniesieniu do całkowitego dochodu uzyskiwanego przez nią z prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka będzie bowiem uzyskiwała dochody z działalności określonej w decyzji w oparciu o kody PKWiU i na terenie wskazanym w decyzji. Ponadto, działalność prowadzona w następstwie realizacji nowej inwestycji w przeważającej części będzie wpisywać się w te same kody PKWiU co dotychczasowa działalność spółki. 

Jednocześnie, zdaniem spółki, w przypadku osiągnięcia przez nią dochodu, który nie będzie kwalifikował się pod określone w decyzji kody PKWiU lub zostanie osiągnięty poza terenem określonym w decyzji, dochód ten nie będzie dochodem zwolnionym w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Organ podatkowy odrzuca stanowisko podatnika

Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Wskazał, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji przewiduje zwolnienie z CIT w odniesieniu do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Biorąc pod uwagę literalne brzmienie przepisów wskazanej wyżej ustawy oraz art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT, należałoby przyjąć, że zwolnienie podatkowe odnosi się do całego dochodu podatnika z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z decyzją o wsparciu, o ile podatnik prowadzi działalność gospodarczą na terenie określonym w uzyskanej przez niego decyzji i osiąga dochód z działalności określonej w tej decyzji. W ocenie organu, literalna wykładnia powyższych przepisów nie jest jednak wykładnią właściwą. Zagadnienie odnoszące się do zwolnienia podatkowego należałoby rozpatrywać w szerszym kontekście, w szczególności zaś z uwzględnieniem wzrostu inwestycji prywatnych poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji na terenie Polski.

Jak wskazał organ, ustawa o wspieraniu nowych inwestycji odnosi się do wsparcia udzielanego na realizację nowej inwestycji. A skoro tak, to tylko i wyłącznie dochody, które zostały uzyskane w związku z realizacją takiej inwestycji, będą podlegały zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Według organu, sama decyzja o wsparciu jedynie umożliwia zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Tym samym, nie ma możliwości zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej bez względu na to, czy rodzaj prowadzonej działalności jest zbieżny z rodzajem działalności określonym w decyzji o wsparciu. Bez znaczenia pozostaje także fakt, że nowa inwestycja jest realizowana na tym samym terenie. W ocenie organu, przyjęcie, że całość dochodów podlega zwolnieniu z CIT w przypadku działalności na tym samym terenie, byłoby sprzeczne z zasadą równości przedsiębiorców i wprowadzałoby dualizm rozwiązań podatkowych, przyczyniając się do powstawania nadużyć podatkowych.

Kolejne pozytywne rozstrzygnięcie przed WSA

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach, który nie zgodził się ze stanowiskiem organu podatkowego i w konsekwencji uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd wskazał, że zmodernizowanie przez spółkę dotychczasowej inwestycji nie może być traktowane w oderwaniu od dotychczasowej inwestycji. A skoro tak, to dochód wygenerowany przez nową inwestycję, której dotyczy decyzja o wsparciu, nie może zostać wydzielony. W konsekwencji, zdaniem sądu, cały dochód osiągnięty w wyniku modernizacji będzie podlegał wyłączeniu spod opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT.

Jak wskazał sąd, w podobnym stanie faktycznym zapadały już korzystne rozstrzygnięcia dla podatników. Istnieje kilka wyroków sądów administracyjnych, w których przyjęto literalną wykładnię art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy o CIT. Za taką wykładnią opowiada się również sąd orzekający. Ponadto, za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia interpretacja ogólna Ministra Finansów z 25 października 2019 r., DD5.8201.10.2019, która w sposób jednoznaczny przesądza, że zwolnieniu z CIT podlega cały dochód osiągnięty w ramach takiej działalności gospodarczej, gdzie dotychczasową inwestycję wspiera innowacja lub nowa inwestycja dotycząca pierwotnej inwestycji, związana ściśle decyzją co do tych samych kodów PKWiU i tego samego miejsca, które jest określone w decyzji o wsparciu.

Wybór przepisów

Ustawa o CIT - art. 17 ust. 1 pkt 34a:

“1. Wolne od podatku są:

34a) dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 4-6d, uzyskane z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1162, z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 1086), przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.”.

Katarzyna Narejko

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andersen w Polsce

Andersen w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, compliance, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama