Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy wydatki na organizację firmowej imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu [PODCAST]

Kiedy wydatki na organizację firmowej imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
Kiedy wydatki na organizację firmowej imprezy integracyjnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
Fotolia
Wielu pracodawców regularnie organizuje swoim pracownikom, zleceniobiorcom, a nawet kontrahentom różnego rodzaju imprezy integracyjne. Są to np. spotkania z okazji świąt (zwłaszcza spotkania opłatkowe z okazji Bożego Narodzenia, czy „jajeczko” z okazji Wielkanocy), jubileuszy firmowych, tzw. wyjścia na piwo, pikniki rodzinne, wycieczki, bale karnawałowe, koncerty i różne inne. Podstawowym problemem firm organizujących takie imprezy jest to, czy wydatki poniesione w tym celu będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych w podatkach dochodowych. Z uwagi na różnorodność stanów faktycznych takich imprez, a także z uwagi na odmienne interpretacje organów podatkowych i sądów administracyjnych - odpowiedź na to pytanie czasem nie jest łatwa. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Wydatki na imprezy integracyjne z udziałem samych pracowników

Imprezy integracyjne są przygotowywane najczęściej dla samych pracowników danej firmy. Pracodawcy wiedzą, że spotkanie w luźnej atmosferze poza zakładem pracy sprzyja budowaniu dobrych relacji między pracownikami. Przekłada się to najczęściej na sprawniejszą współpracę pracowników podczas wykonywania obowiązków służbowych, co jest oczywiście korzystne dla samej firmy. W tym przypadku nie ma problemu z fiskusem, bo organy podatkowe już dawno zaakceptowały, że wydatki na takie spotkania są kosztem uzyskania przychodów dla podatników obu podatków dochodowych (tj. zarówno podatku CIT, jak i podatku PIT). Również sądy administracyjne przyjmują taką samą wykładnię przepisów.

️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Aktualnymi, reprezentatywnymi przykładami pozytywnych interpretacji i wyroków w tym zakresie są:

- interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.440.2019.1.PB),

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 25 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Gl 1331/18).

We wspomnianej interpretacji z 26 listopada 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził m.in.:
„Kosztami podatkowymi są – co do zasady – tzw. „koszty pracownicze”. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych, spotkań okolicznościowych z okazji świąt lub innych ważnych wydarzeń itp. Są one bowiem związane z prowadzoną przez podatnika działalnością, mają na celu poprawę atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji wpłynie na zwiększenie efektywności ich pracy.”

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Polecamy: CIT 2020. Komentarz

Z wydawanych interpretacji podatkowych wynika, że w przypadku imprez integracyjnych dla pracowników można zaliczyć do kosztów podatkowych następujące (przykładowo wymienione) wydatki organizacyjne:

 • koszty wynajmu i wystroju sali, lokalu, miejsca, gdzie odbyła impreza;
 • koszty zakupu usług gastronomicznych i napojów oraz obsługi kelnerskiej;
 • koszty obsługi konferansjerskiej;
 • wynagrodzenie muzyków, DJ-a lub innych zaproszonych artystów, np. kabaretowych;
 • koszty noclegów pracowników i zaproszonych gości,
 • koszty transportu – jeżeli np. pracownicy byli dowożeni na imprezę na koszt pracodawcy.

Warto też wspomnieć, że we wcześniej cytowanej interpretacji Dyrektor KIS wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na alkohol podawany w trakcie imprezy integracyjnej. Jego zdaniem, cytuję: „Spotkania integracyjne mają służyć budowaniu motywacji do pracy u pracowników i w ten sposób wpływać na jej efektywność, lecz uzyskiwanie tego efektu poprzez fundowanie bezpłatnego alkoholu uznać należy za pozostające poza związkiem przyczynowym, którego istnienie zakłada art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.” Koniec cytatu.

Podatnik (tj. pracodawca) musi oczywiście pamiętać o dokładnym udokumentowaniu poniesionych przez siebie wydatków na organizację imprezy (będą to z reguły umowy, faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty itp.). Wydatki na ten cel mogą pochodzić ze środków obrotowych firmy.

Możliwe jest też finansowanie imprezy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ale w tym przypadku charakter imprezy powinien być zgodny z definicją działalności socjalnej przyjętą w Ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnym. Jednak Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej stoi na stanowisku, że przy finansowaniu imprez integracyjnych z ZFŚS nie trzeba stosować kryterium socjalnego, co oznacza, że wszyscy pracownicy mogą uczestniczyć w imprezie w takim samym zakresie i na takich samych warunkach.

Ponadto, na wypadek ewentualnej kontroli podatkowej, warto zadbać o dowody potwierdzające integracyjny charakter imprezy. Może to być np. film, czy zdjęcia z imprezy, pisemny scenariusz, czy harmonogram tego spotkania. Jest to szczególnie istotne dla wykazania, że świadczenia otrzymane przez pracowników podczas imprezy nie są ich przychodem podatkowym.
Warto podkreślać też motywacyjny charakter imprezy – w tym celu jej część można np. poświęcić na podsumowanie wyników firmy czy planom na przyszłość.

Wydatki na imprezy integracyjne z udziałem rodzin pracowników, czy osób towarzyszących pracownikom

Coraz częściej firmy zapraszają na spotkania integracyjne także rodziny pracowników, czy tzw. osoby towarzyszące pracownikom. Również w tym przypadku ani organy podatkowe ani sądy administracyjne nie sprzeciwiają się zaliczeniu wydatków na organizację takich imprez do kosztów podatkowych. Wyżej wymienione zasady zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprezy integracyjnej stosuje się także do imprez z udziałem rodzin pracowników i osób im towarzyszących.

Wydatki na imprezy firmowe z udziałem kontrahentów (w tym zleceniobiorców)

Problemy są natomiast w przypadku firmowych imprez (spotkań) integracyjnych, na które są zapraszani są także kontrahenci, podwykonawcy, indywidualni przedsiębiorcy współpracujący z daną firmą na podstawie kontraktów, czy po prostu zleceniobiorcy.

Ostatnio organy podatkowe (w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydający indywidualne interpretacje podatkowe) odmawiają zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprez integracyjnych z udziałem tych osób.

Jednym z najnowszych przykładów takiego podejścia jest interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 września 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.309.2019.3.MBD). W tej interpretacji organ podatkowy wykluczył możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na organizację imprez integracyjnych z udziałem podwykonawców prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Ci podwykonawcy współpracują z firmą organizującą te imprezy w ramach umów zlecenia (w tzw. systemie B2B business-to-business).

Zdaniem fiskusa z tymi zleceniodawcami łączą firmę powiązania biznesowe i trudno przypuszczać, że ich udział w imprezie integracyjnej wpłynie na zwiększenie przychodów firmy czy zabezpieczenie źródła tych przychodów. Ponadto z uwagi na to, że ci zleceniobiorcy są wg prawa podmiotami zewnętrznymi wobec firmy organizującej te imprezy, to zaproszenie ich na imprezę jest tzw. reprezentacją, tj. działaniem przede wszystkim w celu kreowania pozytywnego wizerunku firmy. A wydatki na reprezentację są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Analogiczny przepis jest w ustawie o PIT (art. 23 ust. 1 pkt 23).

Co ciekawe, jeszcze w 2017 roku (także wcześniej) wydawane były indywidualne interpretacje podatkowe, w których dyrektorzy izb skarbowych uznawali za dopuszczalny udział podwykonawców w imprezie integracyjnej, w kontekście możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na taką imprezę. Jest to zaskakujące, bowiem od tego czasu przepisy nie uległy zmianie w omawianym zakresie. Przykładem takiej pozytywnej dla podatników wykładni z nie tak dalekiej przeszłości jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 16 stycznia 2017 r. (sygn. 0461-ITPB3.4510.653.2016.1.AW).

Sytuacja jest więc obecnie mało komfortowa dla podatników, którzy chcą zaprosić kontrahentów, podwykonawców, czy zleceniobiorców na imprezę firmową. Przepisy się nie zmieniły a interpretacje organów podatkowych już tak – i to na niekorzyść podatników. Co w takiej sytuacji mają dziś robić podatnicy? Otóż okazuje się, że warto odwołać się od niekorzystnej decyzji fiskusa, czy interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego. Sądy administracyjne uważają, że integracja z kontrahentami i podwykonawcami jest co do zasady korzystna dla biznesu firmy organizującej imprezę integracyjną a zatem można koszty takiej imprezy ująć w kosztach podatkowych. Zdaniem sądów taka impreza nie może być uznana za wyłączony z kosztów podatkowych wydatek o charakterze reprezentacyjnym, zwłaszcza jeżeli część imprezy ma charakter szkoleniowy.

Przykładami takich pozytywnych dla podatników, niedawno wydanych orzeczeń są:

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 9 stycznia 2020 r. (sygn. I SA/Gl 1205/19),

- wyrok WSA w Bydgoszczy z 22 października 2019 r. (sygn. I SA/Bd 501/19),

Przy warto zaznaczyć, że oba powyższe wyroki dotyczyły imprez szkoleniowo-integracyjnych.

Także korzystny dla podatników jest wyżej wspomniany wyrok WSA w Gliwicach z 25 lutego 2019 r. (w zakresie zleceniobiorców).

Podsumowując. Bez większych problemów można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na imprezy integracyjne i okolicznościowe z udziałem pracowników i ich rodzin. Natomiast w przypadku imprez z udziałem kontrahentów, podwykonawców, czy zleceniobiorców można się aktualnie spotkać z niekorzystnymi dla podatników interpretacjami fiskusa. Natomiast jeżeli wykaże się trochę determinacji, zadba m.in. o częściowo szkoleniowy charakter imprezy - to jest spora szansa, że sąd administracyjny stanie w naszej obronie w sporze z organami podatkowymi.

Reklama
PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 2023.

Teraz komplet kupisz z rabatem 100 zł i e-bookiem w PREZENCIE!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kiedy dane nabywcy na fakturze można skorygować notą korygującą
  Faktura jest jednym z najpopularniejszych dokumentów stosowanych w obrocie gospodarczym. Nie tylko potwierdza przeprowadzoną pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcję (sprzedaż towarów lub usług) ale również umożliwia jej ujęcie w księgach rachunkowych. Prawidłowo wystawiona stanowi podstawę do rozliczenia podatku VAT, w tym odliczenia podatku naliczonego. W artykule odpowiemy na pytanie co zrobić, jeżeli po wystawieniu faktury okaże się, że błędnie zostały w jej treści wykazane dane nabywcy – czy i kiedy taką pomyłkę będzie mógł poprawić sam nabywca.
  KNF: metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR
  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) odnotowuje w ostatnim czasie w środkach masowego przekazu wypowiedzi, których osią jest kontestowanie i podważanie wiarygodności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR. Zdaniem UKNF metoda opracowywania WIBOR spełnia warunki wymagane przez unijne rozporządzenie BMR.
  Grupy VAT od 1 stycznia 2023 r. Jak się przygotować?
  Grupa VAT. Od 1 stycznia 2023 r. do ustawy o VAT zostanie wprowadzona nowa kategoria podatników VAT. Grupa VAT oznacza grupę podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowana jako podatnik VAT.
  Maraton podatkowy 2023 [szkolenie]
  Podatki 2023. Zapraszamy Państwa do udziału w Maratonie podatkowym 2023. To już 4 edycja tego wyjątkowego wydarzenia online przeznaczonego do osób, które zajmują się rozliczeniami podatkowymi, tak w ramach biur rachunkowych, jak i księgowości wewnętrznej podatnika.
  Stopy procentowe NBP 2022. W grudniu nie będzie podwyżki?
  Jeśli wierzyć przewidywaniom rynkowym i komentarzom ekonomistów, to stopy procentowe w Polsce pozostaną na niezmienionym poziomie. Tym samym grudzień będzie trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie podniesie stóp procentowych.
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [szkolenie]
  PIT i zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? [SZKOLENIE ONLINE]
  Paragony z kas fiskalnych - przechowywanie, utylizacja
  Minister Finansów udzielił wyjaśnień odnośnie przechowywania i utylizacji paragonów fiskalnych z kas rejestrujących (kas fiskalnych).
  Podatek od gier – co warto wiedzieć?
  Gra w pokera jest formą rozrywki lub zarobku. W zależności od rodzaju gry przewidziane są różne podatki i stawki. Możliwa jest również odpowiedzialność karnoskarbowa.
  Stawka VAT w różnych rodzajach wynajmu
  Rodzaje najmu: krótkoterminowy, na cele mieszkaniowe, użytkowe oraz zakwaterowania. Dla każdego z nich inaczej wygląda obowiązek w podatku VAT
  Korekta dokumentów rozliczeniowych ZUS (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA) - zmiany 2022
  Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). ZUS przypomina o tym za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Płatnicy składek mogą spodziewać się wiadomości na swoich profilach na PUE ZUS.
  Wcześniejsi emeryci i pracujący renciści - ile mogą dorobić. Nowe limity od grudnia 2022 r. do lutego 2023 r.
  Osoby, które pobierają świadczenia z ZUS i jednocześnie pracują, ale nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorobić więcej do budżetu domowego. Od grudnia 2022 r. niższy, bezpieczny próg limitu zwiększa się o ponad 227 zł brutto.
  Jak zachować prawo do amortyzacji lokali mieszkalnych po 2022 r.?
  W 2022 r. na mocy art. 71 ustawy zmieniającej Polski Ład, przez ostatni rok, przedsiębiorcy mogą do kosztów uzyskania przychodów zaliczać odpisy amortyzacyjne z tytułu nabycia nieruchomości mieszkalnych. Od 2023 r. będzie obowiązywał bezwzględny zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych.
  Kolejne odroczenie podatku minimalnego. “Podatek niechciany”?
  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2180), to kolejna próba "naprawy" Polskiego Ładu. Jedna z wprowadzanych zmian dotyczy podatku minimalnego. Co to oznacza dla podatników? Odroczenie poboru podatku o kolejny rok (do końca 2023 roku), powoduje, że faktyczna zapłata podatku będzie wymagana w marcu 2025 roku. Warto zauważyć, że samo odroczenie terminu, to nie jedyne zmiany jakie przyniosła nowelizacja.
  Jednoosobowa działalność gospodarcza a transakcje ze spółką w ujęciu podatkowym Cz. I
  Przedmiotem poniższych rozważań będą skutki podatkowe sytuacji, gdy ta sama osoba fizyczna równocześnie jednoosobowo prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą a zarazem jest wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej albo udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i jako przedsiębiorca dokonuje z tą spółką transakcji, w szczególności świadczy na rzecz tej spółki usługi lud dokonuje dostawy (sprzedaży) towaru.
  1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego od 2023 roku
  Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych w rozliczeniu za rok podatkowy mogą złożyć wniosek o przekazanie na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) określonej kwoty podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego. Wniosek o przekazanie % podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego jest dobrowolny. W 2023 roku, w rozliczeniach rocznych dochodów uzyskanych w 2022 roku można będzie zadysponować większym (1,5%) niż dotąd (1%) procentem swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
  Obowiązkowa e-faktura w Polsce - od kiedy, projekt nowelizacji
  1 grudnia 2022 r. został opublikowany projekt nowelizacji ustawy o VAT (i niektórych innych ustaw), która ma wdrożyć obowiązkowy, powszechny system e-fakturowania w Polsce. Ministerstwo Finansów w grudniu br. rozpoczęło konsultacje publiczne tego projektu. To drugi etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF przygotowując się do systemu, który będzie obowiązkowy od 2024 r. Dzięki uzyskaniu zgody UE Polska, obok Włoch i Francji, została upoważniona do wprowadzenia obowiązkowej e-faktury w relacjach B2B. Ministerstwo Finansów wskazuje, że e-faktura to szereg korzyści podatkowych i biznesowych.
  Działy specjalne produkcji rolnej 2023 - ile wyniosą normy szacunkowe dochodu rocznego? [Tabela]
  Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, które mają obowiązywać w 2023 roku. Normy te będą wyższe o ok. 6% od obowiązujących w 2022 roku. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. Jakie normy szacunkowe będą dotyczyć w 2023 roku podatników uprawiających rośliny w szklarniach i tunelach foliowych, hodowców drobiu, zwierząt futerkowych, zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic i innych zwierząt (jak np. krowy, cielęta, bydło, tuczniki i prosięta, owce, konie, psy rasowe, koty rasowe) hodowanych poza gospodarstwem rolnym?
  Split payment a upadłość podatnika - TSUE zbada polskie przepisy
  Czy metoda podzielonej płatności nie uprzywilejowuje w Polsce fiskusa względem innych wierzycieli upadłej spółki? Sprawdzi to Trybunał Sprawiedliwości UE. Chodzi o przepisy, które zabraniają naczelnikowi urzędu skarbowego przekazania środków z rachunku VAT do masy upadłości. Eksperci spodziewają się porażki skarbówki, uważają, że przepisy trzeba zmienić. W ubiegłym tygodniu TSUE przyjął tę sprawę do rozpatrzenia i nadał jej sygnaturę (C-709/22). Jest ona konsekwencją pytań prejudycjalnych, które 22 września br. zadał Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 73/22).
  Zerowy VAT na żywność. Do kiedy? Rozporządzenie podpisane!
  0% VAT na żywność. Minister finansów podpisała rozporządzenie przedłużające „zerową” stawkę VAT na żywność do końca czerwca 2023 r.
  KSeF obligatoryjny od 2024. Lepiej wdrożyć jak najszybciej
  KSeF ma być obowiązkowy w Polsce od 1 stycznia 2024 r. Karanie za brak wdrożenia zacznie prawdopodobnie obowiązywać dopiero od drugiego półrocza. Od 2025 roku, zostanie wycofana możliwość wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  Indeksy WIRON mogą być stosowane jako wskaźniki referencyjne od 2 grudnia 2022 r.
  Indeksy WIRON. W związku z wejściem w życie regulaminów indeksu WIRON i rodziny indeksów składanych WIRON oraz kodeksu postępowania ww. indeksów od 2 grudnia zostaną spełnione warunki do stosowania ich jako wskaźnik referencyjny w umowach, czy instrumentach finansowych - podała GPW Benchmark w komunikacie.
  Dodatek elektryczny (energetyczny) do prądu. Ile mogą otrzymać użytkownicy pomp ciepła? Jak złożyć wniosek?
  Wielofunkcyjność, wygoda, ekologia, a także efektywne i ekonomiczne ogrzewanie mieszkania oraz wody – to tylko niektóre walory cieszących się coraz większym zainteresowaniem pomp ciepła. Rozwiązanie właśnie zyskuje kolejny atut – dodatek elektryczny (zwany też dodatkiem energetycznym) do prądu. Ile użytkownik pompy ciepła może poprzez tę dopłatę zyskać oraz jak wnioskować o pieniądze? Wyjaśniamy.
  Pozew o WIBOR. Przełom? Czy jest szansa na "odwiborowanie" kredytów?
  Według części prawników, niedawne postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach może być przełomowe w kwestii kredytów złotowych. Wprawdzie jeszcze nie przesądza o ostatecznym wyroku, ale kredytobiorca ma płacić raty wyliczone bez WIBOR-u. I tak będzie przynajmniej przez okres trwania procesu. Mówi się również, że ten przypadek będzie wzbudzał spore zainteresowanie stron i może mieć podobny przebieg do typowej sprawy frankowowej. Pojawiają się także opinie, że wiele tego typu umów kredytowych może mieć wady. Jednak zdaniem ekspertów, na lawinę pozwów złotówkowiczów trzeba będzie długo poczekać. Do tego znawcy tematu dodają, że banki mogą zacząć chętniej zawierać ugody, żeby nie powtórzył się taki scenariusz jak z frankowiczami. Oczywiście czas pokaże, jak będzie to wyglądało w praktyce. Jedno jest jednak pewne, że instytucje bankowe muszą przygotować się na podejście do tego tematu, żeby nie powtórzyć błędów z kredytami walutowymi.
  MF: obowiązkowe e-faktury. Wkrótce konsultacje
  W grudniu 2022 r. ruszają konsultacje społeczne, dotyczące wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur jako rozwiązania obowiązkowego od 2024 r. – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów podczas czwartkowej konferencji prasowej.
  Czy warto brać kredyt hipoteczny na zakup mieszkania pod koniec 2022 roku?
  W dobie galopującej inflacji, wysokich kosztów kredytów oraz niestabilnej sytuacji geopolitycznej wstrzymujemy się z wieloma decyzjami, w tym o zakupie mieszkania. I nie chodzi o to, że nasze potrzeby się zmieniły. Stąd często pojawia się pytanie czy teraz jest dobry czas na zakup nieruchomości i zaciągnięcie kredytu hipotecznego, czy lepiej poczekać? Sprawdzamy!