reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Koszty > Najczęstsze problemy > Kurs waluty właściwy dla faktur korygujących

Kurs waluty właściwy dla faktur korygujących

W obrocie gospodarczym często zdarzają się sytuacje, które wymagają zmodyfikowania informacji znajdujących się na fakturze, mających wpływ na wymiar podatku dochodowego. Rodzi to konieczność wystawienia faktury korygującej. Należy przy tym pamiętać, że dokonanie korekty faktury nie dokumentuje nowego zdarzenia gospodarczego, dlatego w przypadku gdy faktura wystawiona jest w walucie obcej, do przeliczenia widniejących na niej kwot zastosowanie znajdzie kurs waluty, który był właściwy dla faktury pierwotnej. Bez wpływu na taki stan rzeczy pozostaje zmiana przepisów wprowadzona 1 stycznia 2016 r., dotycząca ujęcia momentu korekty przychodów i kosztów.

Jak wynika z art. 12 ust. 3j ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako ustawa o CIT), jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

W odniesieniu do kosztów, zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4i ustawy o CIT, w myśl którego jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów, w tym odpisu amortyzacyjnego, nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie kosztów uzyskania przychodów poniesionych w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty.

Uwypuklenia wymaga, że przychody oraz koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień osiągnięcia przychodu lub poniesienia kosztu (art. 12 ust. 2 oraz odpowiednio art. 15 ust. 1 ustawy o CIT).

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Zauważyć należy, że przywołane powyżej regulacje w zakresie momentu ujęcia korekty w przychodach lub kosztach podatkowych nie mają wpływu na wyznaczenie właściwego kursu waluty w celu przeliczenia danych wyrażonych w walutach obcych na złote polskie.

W orzecznictwie podkreśla się, że faktura korygująca nie dokumentuje nowego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się do stanu zaistniałego w przeszłości. Stąd też należy uznać, że właściwym kursem dla przeliczenia kwot widniejących na fakturze korygującej będzie kurs waluty, który wykorzystany był przy fakturze pierwotnej.

Wystawienie faktury korygującej służy bowiem jedynie doprecyzowaniu prawidłowej wysokości poniesionego kosztu lub przychodu. Wystawienie takiej faktury nie prowadzi do powstania kosztu lub przychodu podatkowego, ale skorygowania jego wysokości. Wobec powyższego właściwym kursem dla faktury korygującej będzie zatem kurs waluty opublikowany przez NBP  w ostatnim dniu roboczym, poprzedzającym wystawienie faktury pierwotnej.

Stanowisko to możemy odnaleźć w licznych interpretacjach indywidualnych, m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 31.10.2016 r. (znak: 2461-IBPB-1-3.4510.762.2016.1.JKT) czy w interpretacjach indywidualnych Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13.02.2017 r. (znak: 1462-IPPB6.4510.624.2016.1.SO) oraz z 7.07.2016 r. (znak: IPPB6/4510-296/16-2/SO).

Przemysław Szwed, Młodszy Konsultant Podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama