| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > KPiR > Przychody > Jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu a pkpir

Jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu a pkpir

Podatkową księgę przychodów i rozchodów często powadzą osoby, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą. Osoby te często mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie korzystną interpretację przepisów podatkowych organy podatkowe przyjmują w odniesieniu do kwalifikacji podatkowej wsparcia dla osób bezrobotnych w postaci jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu – wydatki finansowe przez przedsiębiorcę mogą być uznane za koszt podatkowy.

Bezrobotny otrzymuje wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Jego wartość to np. 15 000 zł. Kupuje za te pieniądze towary handlowe oraz wyposażenie. Wyposażenie uznaje za koszty uzyskania przychodów i ujmuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą ich zakupu w kolumnie 13. Towary zakupione ujmuje w kolumnie 10 podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszty. Przychód z ich sprzedaży, ujęty zostaje w kolumnie 7 podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Samej kwoty dotacji nie ujmuje się w księdze.

Organy podatkowe wskazują, że dla rozliczenia takiej sytuacji w pkpir istotny jest art. 23 ust. 1 pkt 56 ustawy o PIT, który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116, 122, 129, 136 i 137 ustawy o PIT.

Polecamy: serwis PIT

Nie ma tutaj wymienionego art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT. Jest to istotne bo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przepis ten stanowi, że starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni oraz 3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu.

Polecamy: serwis VAT

W przypadku zakupu z dofinansowania składników majątku będących środkami trwałymi lub wartościami niematerialnymi i prawnymi, zarówno wydatki na ich nabycie jak i odpisy amortyzacyjne od tej części ich wartości, która pokryta została z otrzymanej dotacji, nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT).

Taka sama sytuacja wystąpi w przypadku ulepszenia środka trwałego wskazanym w art. 22g ust. 17 ustawy o PIT.

W podanym powyżej przykładzie bezrobotny zakupił ze środków wsparcia towar. W zależności od bieżącej praktyki funkcjonowania systemu wsparcia dla bezrobotnych pojawia się w umowach z bezrobotnymi wymóg nie wydawania otrzymanych pieniędzy na towar a wyłącznie na wyposażenie i środki trwałe przyszłej firmy.

W przypadku zakupu towarów handlowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej mogą być one uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów poprzez remanent początkowy, który to remanent podlegać będzie wpisowi do podatkowej księgi przychodów i rozchodów na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »