reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Dochody zagraniczne > Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania 2016

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania 2016

26 lipca 2016 r. w odpowiedzi na interpelację poselską Minister Finansów udzielił informacji o negocjowanych i planowanych zmianach w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania m.in. z Rosją, Francją, Hiszpanią i Brazylią, a także odnośnie przyczyn braku ratyfikacji przez USA umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską z 2013 roku. Ponadto Polska w ramach OECD uczestniczy w tworzeniu międzynarodowej konwencji w ramach projektu Base Erosion Profit Shifting (BEPS), która ma na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania.

Instrument wielostronny „Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties”

Minister finansów poinformował, że aktualnie Polska aktywnie zaangażowana jest w prace OECD nad stworzeniem wielostronnego instrumentu „Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties” (dalej „Konwencja”). Genezą Konwencji są prace OECD w ramach projektu Base Erosion Profit Shifting (BEPS), który miał na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (np. e-handel, ceny transferowe, wykorzystywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tworzenie wartości niematerialnych). W ramach tych prac dążyło się do wypracowania mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne stawki podatkowe, a tym samym, dzięki wprowadzeniu nowych rozwiązań w życie, uszczelnienie systemów podatkowych państw zaangażowanych w realizację projektu, w tym Polski.

Jest to ważna inicjatywa, która w opinii MF może przynieść długofalowo wymierne skutki dla prowadzenia na poziomie krajowym i międzynarodowym skutecznych działań zapobiegających utracie dochodów podatkowych. Uzasadniało to zaangażowanie się Polski w działania w ramach BEPS zarówno jako państwa członkowskiego OECD, jak też jako potencjalnego beneficjenta. W zakresie działania nr 15 w ramach BEPS, Polska jest członkiem Grupy ad-hoc OECD „Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties”, która bada możliwości zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania za pośrednictwem jednego wielostronnego instrumentu, w celu szybkiego wdrożenia rozwiązań wypracowanych w ramach prac „OECD-G20 BEPS”.

W celu uniknięcia przedłużających się bilateralnych negocjacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z każdym partnerem traktatowym, OECD zaproponowało stworzenie wielostronnego instrumentu – przedmiotowej Konwencji, za pomocą którego wszystkie zawarte umowy (pod warunkiem, że obie strony danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przystąpią do Konwencji) zostaną automatycznie zmienione i 2 wprowadzone zostaną do nich rozwiązania realizujące cele BEPS.

Polska, uznając tę inicjatywę za niezwykle ważną i wpływającą na efektywne zwalczanie oszustw podatkowych i unikania opodatkowania, w kwietniu 2015 r. zgłosiła chęć udziału w pracach tej grupy. Należy podkreślić, że prace w ramach działania nr 15 obecnie trwają w OECD i planuje się, iż Konwencja będzie gotowa do podpisu pod koniec 2016 r. Grupa przy tworzeniu tego instrumentu będzie korzystać m.in. z innych osiągnieć Projektu BEPS, tj. działania nr 2 dotyczącego podmiotów hybrydowych i szkodliwych praktyk podatkowych, działania nr 6 dotyczącego przeciwdziałania niewłaściwemu wykorzystywaniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz z działania nr 7 dotyczącego zakładu. Jednocześnie należy podkreślić, że obecnie trwają w Ministerstwie Finansów konsultacje wewnętrzne wniosku o udzielenie zgody na rozpoczęcie negocjacji przedmiotowej Konwencji (termin na zgłaszanie uwag do dnia 25 lipca 2016 r.).

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

W zakresie prac mających na celu zmianę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania prowadzone są w Ministerstwie Finansów obecnie następujące działania.

Brazylia

I runda negocjacyjna umowy między Polską a Brazylią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu odbyła się w dniach 25-27 sierpnia 2015 r. w Brasilii. Wstępnie planuje się przeprowadzenie II rundy negocjacyjnej na przełomie 2016 r. i 2017 r.

Francja

Dnia 24 maja 2016 r. strona polska poinformowała przedstawicieli Francji o gotowości rozpoczęcia negocjacji nowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Tajlandia

Dnia 9 maja 2014 r. Prezes Rady Ministrów wyraził zgodę na rozpoczęcie negocjacji Konwencji między Polską a Tajlandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Wstępnie planuje się przeprowadzenie negocjacji na początku 2017 r.

Rosja

Ministerstwo Finansów dopełniło wszelkich formalnych wymogów niezbędnych do rozpoczęcia negocjacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Obecnie oczekuje się na ustalenie terminu negocjacji.

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r.

Polecamy: Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania – praktyczny poradnik

Pozostałe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Ministerstwo Finansów na bieżąco analizuje wiele źródeł w celu wykrywania praktyk z zakresu międzynarodowego unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego. Przede wszystkim analizuje się obowiązującą bazę traktatową umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przeciwdziałaniu uchylaniu się od opodatkowania identyfikując te przepisy, które mogą być wykorzystywane w agresywnym planowaniu podatkowym.

Ministerstwo Finansów będzie dążyć do:

- eliminacji ze wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania klauzuli fikcyjnego zaliczenia (ang. tax sparing credit), wykorzystywanej w schematach agresywnego planowania podatkowego. Obecnie planuje się renegocjację umów z Filipinami, Kuwejtem, Maroko.

- wprowadzenie w nowo negocjowanych umowach klauzuli nieruchomościowej. Jest to przepis antyabuzywny zapobiegający unikaniu opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości w państwie jej położenia poprzez tworzenie spółek nieruchomościowych z udziałem zagranicznym i sprzedaż udziałów w tych spółkach nierezydentom. Obecnie planuje się renegocjację umów z Filipinami, Maroko, Hiszpanią, Kuwejtem.

- wprowadzenie w nowo negocjowanych umowach tzw. klauzul antyabuzywnych, takich jak tzw. principal purposes test (klauzula ograniczająca korzystanie z przywilejów umownych w sytuacji, gdy głównym celem lub jednym z głównych celów zawarcia transakcji lub utworzenia danej struktury było uzyskanie takich korzyści) lub ogólnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania, np. opartych na koncepcji sztucznej struktury. Obecnie planuje się renegocjację umów z Filipinami, Maroko, Hiszpanią, Kuwejtem.

- rozszerzania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania o pełną klauzulę wymiany informacji, wyłączającą możliwość stosowania tajemnicy bankowej. Funkcjonowanie pełnej klauzuli wymiany informacji w umowie podatkowej stało się obecnie minimalnym standardem międzynarodowym w zakresie współpracy podatkowej, bez którego Polska nie zawrze jakiejkolwiek nowej umowy podatkowej. Obecnie planuje się renegocjację umów z Filipinami, Maroko, Hiszpanią, Kuwejtem.

Jednocześnie, mając na względzie fakt, że wiele umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zostało zawartych w latach 70 i 80, natomiast od tego czasu znacznej zmianie uległy stosunki ekonomiczne oraz polska polityka w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Polska sukcesywnie dążyć będzie do ich aktualizacji.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama