REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Do 20 stycznia zdecyduj o formie opodatkowania w 2012 roku

REKLAMA

Podatnicy, którzy chcą zmienić w 2012 roku formę opodatkowania dochodów swojej firmy, czy dochodów z prywatnego najmu (albo ci którzy zaczynają od początku 2012 r. taką działalność a nie chcą rozliczać się wg skali podatkowej) powinni złożyć do 20 stycznia odpowiednie pisemne oświadczenie do naczelnika swojego urzędu skarbowego. W tym samym terminie muszą zawiadomić urząd skarbowy podatnicy rozpoczynający od początku 2012 roku prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jeżeli w ww. terminie podatnik nie złoży żadnego oświadczenia, to:
- płaci podatek na dotychczasowych zasadach (jeżeli kontynuuje działalność) albo
- płaci podatek wg skali podatkowej (jeżeli rozpoczyna działalność w 2012 roku).

Podjętej w tym zakresie decyzji – czynnie (oświadczenie) lub biernie (upływ terminu) – nie można zmienić do końca danego roku podatkowego.

Skala podatkowa

W tym przypadku przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu i ewentualne odliczenia będą opodatkowane stawką 18%, a nadwyżka dochodów powyżej 85.528,- zł – stawką 32%. Dostępne są tu wszelkie odliczenia z ulgą na dzieci i internetową na czele.

Skala podatkowa

Autopromocja

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur

Kup książkę:

KSeF. Jak przygotować się do wystawiania e-faktur + plakat KSeF. Krok po kroku

Gdy przed rozpoczęciem działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie złoży wniosku ani oświadczenia o zastosowanie innych form opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, podatek linowy 19%) - musi rozliczać swoje dochody (z działalności gospodarczej lub z najmu prywatnego) wg skali podatkowej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli podatnik rozliczał się w poprzednim roku w inny sposób (karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, czy podatek liniowy 19%), a chciałby rozliczać się w nowym roku wg skali podatkowej – musi złożyć do 20 stycznia tego nowego roku do swojego urzędu skarbowego oświadczenie o rezygnacji z tej dotychczasowej formy i wyborze skali podatkowej.

Oświadczenie to powinno być złożone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika w formie pisemnej. Nie ma powszechnie obowiązujących druków w tym zakresie – tylko wybierając kartę podatkową trzeba wypełnić wniosek PIT-16.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna - Poradnik Gazety Prawnej

                                                                                       Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                               Wacław Abczyński
                                                               00-001 Warszawa,
                                                    ul. Nijaka 7
                                                                   NIP: 111-111-222-222

                                                                           Urząd skarbowy _________
                                                                            _______________________

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA - przykład

W roku 2011 prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu ewidencjonowanego.

W 2012 r. kontynuuję działalność gospodarczą jednak rezygnuję z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i wybieram opodatkowanie według skali podatkowej (tzw. zasady ogólne) określonej w ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                         ___________________
                                                                         Podpis podatnika

*Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Autopromocja

KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych

Kto i kiedy musi wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Co należy mieć, aby móc wystawić fakturę ustrukturyzowaną? Kary za naruszenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych. Te oraz inne zagadnienia poruszone zostaną podczas tego webinarium.

Webinarium: KSEF: wystawianie faktur ustrukturyzowanych + certyfikat gwarantowany

Urzędy skarbowe przygotowują dla wygody swojej i podatników własne druki lub wzory takich oświadczeń i choć nie obowiązują one bezwzględnie, to jednak warto je stosować.

Przykłady takich wzorów urzędowych:

http://www.is.waw.pl/Download/PlikiDoPobrania/19/51/PIT_IO.pdf

http://www.usnowysacz.pl/Druki/Inne/Oswiadczenie_wybor_formy_opodatkowania_v2010.pdf

http://www.izba-skarbowa.szczecin.pl/files/oswiadczenie_o_wyborze_formy_opodatkowania.pdf

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jednocześnie w formie spółek osobowych oraz samodzielnie forma opodatkowania na zasadach ogólnych musi być jednakowa, dla wszystkich spółek oraz dla działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie.

Nie można wybrać dla jednej działalności opodatkowania wg skali podatkowej, a dla innej podatku liniowego. Nie wyklucza to jednak wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla jednej z działalności.


Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir)

Zasadniczo zgodnie z § 10 rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia pkpir - podatnicy PIT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (skala podatkowa) albo podatkiem liniowym (19%) są obowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów, a w razie obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży (gdy pkpir prowadzi za podatnika biuro rachunkowe) - również tę ewidencję, na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali ze zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej - ww. zawiadomienie składają wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Jeżeli w 2011 r. przychody z działalności gospodarczej podatnika prowadzącego pkpir wyniosły co najmniej równowartość 1.200.000,- euro – będzie on zobowiązany w 2012 roku prowadzić księgi rachunkowe (na podstawie ustawy o rachunkowości) i na ich podstawie ustalać dochód do opodatkowania PIT. W 2012 r. jest to obowiązkowe wówczas, gdy przychody w 2011 r. wyniosły co najmniej 5.293.440,- zł.

Limit dla prowadzenia pkpir

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Podatek liniowy (19%)

W tym przypadku dochód (przychody minus koszty) uzyskany z działalności gospodarczej, jest opodatkowany według 19% stawki (bez względu na wysokość dochodu). Dochód przed opodatkowaniem można pomniejszyć jeszcze o zapłacone składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. A od podatku można odjąć jeszcze składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Niestety jeżeli podatnik wybierze 19% podatek dochodowy, traci prawo do:
- wspólnego opodatkowania z małżonkiem,
- preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- korzystania z innych ulg i zwolnień, takich jak ulga prorodzinna, internetowa, czy rehabilitacyjna.

O wyborze tej formy opodatkowania trzeba powiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego (jeżeli chcemy zmienić formę opodatkowania lub zaczynamy działalność od początku roku).

Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku – takie powiadomienie trzeba złożyć do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Tu również nie ma obowiązującego druku – wystarczy wyraźnie napisać, że wybiera się opodatkowanie dochodów wg stawki liniowej 19% na podstawie art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                                      Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r.

                                                               Wacław Abczyński
                                                               00-001 Warszawa,
                                                    ul. Nijaka 7
                                                                   NIP: 111-111-222-222

                                                                           Urząd skarbowy _________
                                                                            _______________________

OŚWIADCZENIE O WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA - przykład

W roku 2010 prowadziłem działalność gospodarczą opodatkowaną według ryczałtu ewidencjonowanego.

W 2011 r. kontynuuję działalność gospodarczą jednak rezygnuję z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego i wybieram opodatkowanie według stawki liniowej 19% na podstawie art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

                                                                         ___________________
                                                                         Podpis podatnika

*Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania składa się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu dotyczy lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej o rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Dokonany wybór dotyczy również lat następnych chyba, że w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zostanie złożone oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub oświadczenie o zastosowanie formy opodatkowania określonej w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Po dokonaniu wyboru tej formy opodatkowania dochodu - dotyczyć ona będzie wszystkich prowadzonych przez podatnika rodzajów działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zarówno prowadzonej samodzielnie jak i w spółce niemającej osobowości prawnej).

Nie można skorzystać z tej formy opodatkowania, gdy podatnik wykonuje usługi na rzecz pracodawcy, u którego był lub jest zatrudniony w bieżącym roku podatkowym - odpowiadające czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy (art. 9a ust. 3 ustawy o PIT).


Zaliczki miesięczne albo kwartalne

Zarówno podatnicy rozliczający się w formie skali podatkowej, jak i stawki liniowej 19% muszą wpłacać na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na podatek - w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Jeśli przychód ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczył w poprzednim roku kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro lub podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej - może wpłacać zaliczki kwartalnie.

Rozpoczynając prowadzenie działalności w ciągu roku masz obowiązek, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu, zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek.

Jeśli podatnik kontynuuje działalność o wyborze kwartalnego wpłacania zaliczek musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego do dnia 20 lutego.

Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomisz w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Płacąc podatek według skali, czy według 19% stawki nie ma obowiązku składania deklaracji podatkowych w odniesieniu do zaliczek zarówno miesięcznych, jak i kwartalnych.

Zaliczki uproszczone w stałej wysokości

Ryczałt ewidencjonowany

Aby skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych należy złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Chyba, że już w 2011 roku płaciłeś podatek w tej formie, to wtedy nie musisz nic robić, by utrzymać tą formę opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze ryczałtu trzeba złożyć w terminie do dnia 20 stycznia, a jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku – do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Inne terminy obowiązują przy najmie prywatnym rozliczanym ryczałtem - o czym niżej.

Tu również nie potrzeba szczególnej formy – wystarczy złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej. Jednak podatnik rozpoczynający prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - może złożyć to oświadczenie wypełniając formularz CEiDG-1 na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Oświadczenie to będzie ważne również w latach następnych, chyba że podatnik postanowi zmienić formę opodatkowania i w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego poinformujesz o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

W następnym roku prowadzenia działalności podatnik może korzystać z tej formy opodatkowania tylko wtedy, gdy jego przychody za rok poprzedni nie przekroczą 150 000 euro. (art. 6 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym).

Jeśli przychody podatnika przekroczą kwotę 150 tys. euro w trakcie roku podatkowego, nie straci on w tym roku prawa do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Tak więc przedsiębiorcy kontynuujący działalność mogą opłacać ryczałt, jeżeli w 2011 r.:
- przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, nie przekroczyły kwoty 661.680,00 zł;
- uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 661.680,00 zł.

Obowiązek przejścia na ogólne zasady opodatkowania powstanie dopiero od następnego roku podatkowego.

Korzystając z tej formy opodatkowania podatnik musi prowadzić ewidencję przychodów i ustalania - co miesiąc – na jej podstawie kwoty podatku podlegającego wpłacie na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Wpłat podatku dokonuje w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego (czyli do końca stycznia).

Jeśli przychody podatnika albo spółki, której jest wspólnikiem, w roku ubiegłym nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro może on ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacać kwartalnie na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Podatnik, który chciałby opłacać ryczałt ewidencjonowany w 2012 r. co kwartał – musi mieć przychody z działalności prowadzonej samodzielnie (lub przychody spółki, w której jest wspólnikiem) uzyskane w 2011 r. nie większe od kwoty 110.280,00 zł.

Wybierając możliwość opłacania ryczałtu co kwartał masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 stycznia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można obniżyć o kwotę opłaconej składki (w kraju lub w państwie należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej) na ubezpieczenie zdrowotne o ile nie została ona odliczona od podatku dochodowego.

Ulgi i odliczenia ryczałtowców

Podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą też skorzystać z ulgi na dzieci.
Od przychodu można odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne, wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Jak wybrać ryczałt od najmu

Więcej na temat poszczególnych form opodatkowania firmy

Ryczałt ewidencjonowany od prywatnego najmu, dzierżawy i innych podobnych umów - odrębności

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania dotyczy wyłącznie tzw. najmu prywatnego - wynajmowane ruchomości lub nieruchomości nie mogą być składnikami majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak też sam najem nie może być również zawierany w ramach prowadzonej przez wynajmującego pozarolniczej działalności gospodarczej.

Osoba (płacąca w zeszłym roku podatek od najmu wg skali podatkowej z ustawy o PIT lub rozpoczynająca najem od początku roku) chcąca skorzystać z ryczałtu jako formy opodatkowania przychodów z najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów musi pamiętać, aby o tym zamiarze poinformować naczelnika właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania podatnika) urzędu skarbowego.

Najlepiej zrobić to w formie pisemnego oświadczenia, którego wzór zamieszczamy poniżej w przykładzie. Oświadczenie to musi dotrzeć do urzędu skarbowego nie później niż 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli ww. osoba nie zdąży do 20 stycznia wybrać ryczałtu (złożyć oświadczenia do urzędu skarbowego), to w tym roku płaci podatek od dochodów z najmu i dzierżawy wg. skali podatkowej PIT.

Tu jest jeden wyjątek dotyczący małżonków posiadających wspólność majątkową. Otóż przychody z najmu uzyskiwane przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, co do zasady, podlegają opodatkowaniu odrębnie przez każdego ze współmałżonków.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 5 ustawy o ryczałcie - przychody z udziału w spółce w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. A w myśl art. 12 ust. 6 tej ustawy zasada, o której mowa w ust. 5, ma również zastosowanie do małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, osiągających przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1a, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków.

Można jednak złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z małżonków o ile nieruchomość wchodzi do wspólnego majątku. Oświadczenie to składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów.

Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w jego stosownym oświadczeniu, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy. Chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem małżonkowie muszą ponawiać co roku (do 20 stycznia) oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodów z najmu przez jednego małżonka. Natomiast nie trzeba ponawiać oświadczenia o wyborze ryczałtu jako formy opodatkowania, bo to obowiązuje do rezygnacji lub wyboru innej formy.
Jeżeli małżonkowie zapomną ponowić oświadczenia o opodatkowaniu ryczałtem całości przychodów z najmu przez jednego małżonka, to  jeden małżonek (ten który wybrał ryczałt) nadal płaci ryczałt ale od połowy przychodów z najmu. Natomiast druga połowa przychodów jest opodatkowana u drugiego małżonka na zasadach ogólnych (czyli wg skali podatkowej).

Karta podatkowa

Również jeżeli ktoś chciałby płacić w 2012 roku kartę podatkową (bo płacił podatek w innej formie w zeszłym roku) musi zdążyć złożyć do 20 stycznia złożyć do urzędu skarbowego wniosek – tu wyjątkowo w ustalonej urzędowo formie druku PIT-16 lub wypełniając formularz CEiDG-1 (ci którzy rozpoczynają prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej - ale oni też muszą złożyć PIT-16).

Trzeba jednak prowadzić działalność, która może być opodatkowana w tej formie.

Naczelnik urzędu skarbowego rozpatrzy wniosek i wyda decyzję, w której ustali wysokość podatku dochodowego określając jego miesięczną stawkę. W terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji, można jednak zrzec się opodatkowania w tej formie – wtedy „wpada się” w ogólne zasady opodatkowania (skala podatkowa).

Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej nie mają prawa do żadnych ulg i odliczeń oprócz odliczenia od podatku zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Płacąc podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznania podatkowego - a tylko zapłaconą i odliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne trzeba wykazać w rocznej deklaracji (PIT-16A).

Deklarację tę trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 31 stycznia roku następnego. Gdy podatnik opodatkowany w formie karty podatkowej miał w danym roku jeszcze inne dochody poza działalnością gospodarczą, np. ze stosunku pracy, to musi złożyć zeznanie właściwe dla rozliczenia tych dochodów - w tym przypadku PIT-37.

Wszystko o karcie podatkowej

Podstawa prawna:

Podstawowe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm),
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Darowizna w formie aktu notarialnego z zagranicy. Co jest istotne podatkowo?

  W dzisiejszych czasach, coraz częściej obywatele Polski otrzymują darowizny z zagranicy. Czy jednak taka darowizna podlega opodatkowaniu w Polsce? Jakie są obowiązki podatkowe osoby, która otrzymała taką darowiznę w formie aktu notarialnego?

  Odliczenie VAT od alkoholu dla kontrahenta. Inaczej traktowany poczęstunek a inaczej prezent

  Czy można odliczyć VAT od zakupu alkoholu dla kontrahenta? Czy ma znaczenie, że alkohol jest kupiony jako prezent, czy jako poczęstunek podczas spotkania biznesowego?

  Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw. Co pokazują dane GUS z sierpnia?

  GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 roku. Jakie tendy pokazują najnowsze dane?

  Korekta zgłoszenia celnego wywozowego w przypadku obniżki/podwyżki cen towaru po wywozie towaru

  Korekta zgłoszenia wywozowego będzie miała wpływ na rozliczenie VATu w przedsiębiorstwie, więc warto dochować należytej staranności i mylić się jak najmniej. W przypadku pomyłki w trakcie wywozu może się tak zdarzyć, że towaru umieścimy za dużo, za mało lub w ogóle pomylimy towar i wyślemy nie to co było zamówione. Zdarza się również tak, że odprawimy towar zamówiony przez klienta, ale nie na tych dokumentach co powinniśmy. Ścieżki postępowania w takich sytuacjach są podobne i niestety długotrwałe.

  Fundacja rodzinna jako family office

  Od połowy maja 2023 r. przedsiębiorcy mogą korzystać z rozwiązania, na które środowisko czekało ponad trzy dekady, czyli z fundacji rodzinnej na prawie polskim. Większość komentarzy dotyczy fundacji rodzinnej jako wehikułu sukcesyjnego. Jest to rzeczywiście najczęstszy powód, dla którego fundacje są powoływane, czyli budowanie biznesu na pokolenia. Tymczasem można spojrzeć na fundację w szerszej perspektywie. Jedną z nich jest wykorzystanie fundacji jako rozwiązania o charakterze family office.

  Faktura ustrukturyzowana nie jest dokumentem handlowym

  Faktura ustrukturyzowana nie nadaje się do roli dokumentu handlowego ze wszystkich możliwych powodów. Można usiłować nadać tej fakturze charakter dokumentu handlowego, ale wymaga to wielu dodatkowych działań prawnych – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Kary za przestępstwa gospodarcze od 1 października. Nawet 25 lat za łapownictwo

  Kary za przestępstwa gospodarcze managerów w firmach, znane jako przestępstwa białych kołnierzyków (z ang. white collar crimes), od 1 października 2023 r. ulegną zaostrzeniu. Za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej w związku z piastowaniem kierowniczego stanowiska grozić będzie nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Dotychczas za taki czyn można było trafić do więzienia na 8 lat.

  Ulga mieszkaniowa w PIT 2023 – pieniądze ze sprzedaży mieszkania można wydać na spłatę udziału byłego małżonka w nieruchomości przyznanej w wyniku rozwodu

  18 września 2023 r. Szef KAS zmienił interpretację indywidualną wydaną we wrześniu 2022 r. przez Dyrektora KIS i uznał, że podatniczka,  która przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania należącego do jej majątku odrębnego na spłatę udziału byłego męża w nieruchomości przyznanej jej na podstawie ugody sądowej zawartej po rozwodzie ma prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust.1 pkt 131 ustawy o PIT. Zmiana stanowiska oznacza, że podatnicy którzy znajdą się w analogicznej sytuacji nie powinni płacić PIT z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości. 

  Jednolita rejestracja VAT w ramach pakietu ViDA. Przedsiębiorcy popierają to rozwiązanie

  Na ten rok zapowiadane jest uchwalenie ostatecznego kształtu pakietu VAT w epoce cyfrowej (VAT in Digital Age – ViDA), który zakłada dalsze usprawnienie unijnego systemu podatku od wartości dodanej (VAT). Przyjęcie pakietu wiąże się ze znaczącymi zmianami w systemie rozliczenia VAT na terenie UE dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową. Krajowa Izba Gospodarcza dostrzega potrzebę poprawy otoczenia prawnego na poziomie unijnym, popierając projekt rozwiązań modernizujących system VAT oraz promujących gospodarkę cyfrową, zaproponowanych w ramach pakietu ViDA.

  Mikrorachunek podatkowy. Co musisz wiedzieć jako podatnik?

  W świecie podatków i opłat, mikrorachunek podatkowy stał się ważnym narzędziem dla podatników w Polsce. Ale co to dokładnie jest i jak działa? Oto, co musisz wiedzieć o mikrorachunku podatkowym.

  REKLAMA