| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Jak ustalić moment uzyskania przychodu w PIT z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Jak ustalić moment uzyskania przychodu w PIT z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, w której wskazał, że „przychód należny” powstaje w dacie, w której określona kwota przysługującego podatnikowi świadczenia pieniężnego staje się wymagalna i może on domagać się jej zapłaty.

W przypadku, gdy z umowy sprzedaży wynika, że po spełnieniu określonych warunków dokonana zostanie dopłata do ceny udziałów lub akcji, dopłatę taką należy również uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, który powstanie w dacie jej wymagalności.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 czerwca 2018 r., 0115-KDIT2-1.4011.171.2018.1.MN.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: INFORLEX Księgowość i Kadry

Sprawa dotyczyła podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym. Podatnik był wspólnikiem A. spółka z o.o. Posiadał 50% udziałów w spółce. Drugi wspólnik - E. spółka z o. o sp. k. (nabywca) także posiadał 50% udziałów w spółce. Podatnik sprzedał na rzecz drugiego wspólnika 50% udziałów w spółce. Nabywca zamierza sprzedać 100% udziałów w spółce innemu podmiotowi, jednakże zbycie udziałów przez nabywcę na rzecz inwestora na podstawie umowy przyrzeczonej jest obwarowane warunkami:

- spółka uzyska pozwolenie na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń,

- pozwolenie zostanie pozytywnie zweryfikowane przez Inwestora

Spółka złożyła wniosek o wydanie pozwolenia, jednak to tej pory go nie otrzymała, a postępowanie zostało zawieszone na czas nieokreślony.

Podatnik sprzedał udziały za cenę nominalną. Stosownie do postanowień umowy będzie mu przysługiwało od nabywcy warunkowe zwiększenie ceny sprzedaży, którego przyznanie i wysokość uzależniona jest jednak od następujących warunków:

- spółka uzyska pozwolenie od właściwego ministra;

- inwestor pozytywnie zweryfikuje treść Pozwolenia i uzna jego przydatność do celów Inwestora;

- inwestor nabędzie na podstawie przyrzeczonej umowy od Nabywcy 100% udziałów w spółce.

Warunkowe zwiększenie ceny płatne będzie podatnikowi w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce pomiędzy nabywcą a inwestorem. Tym samym w momencie zawarcia umowy nie można jednoznacznie wskazać, czy w ogóle wystąpi warunkowe zwiększenie ceny oraz jaka będzie ostateczna wysokość warunkowego zwiększenia ceny.

Na tym tle podatnik zapytał organ podatkowy, w którym momencie i w jakiej wysokości powinien rozpoznać przychód podatkowy w podatku PIT z tytułu warunkowego zwiększenia ceny oraz jaką stawkę podatkową zastosować do tego zwiększenia ceny.

Prezentując własne stanowisko podatnik wskazał, że będzie on zobowiązany rozpoznać przychód podatkowy z tytułu warunkowego zwiększenia ceny po spełnieniu wszystkich warunków przewidzianych w umowie, to jest w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży 100% udziałów w spółce pomiędzy nabywcą i inwestorem, bowiem jest to ostatni z warunków i z tym dniem zwiększenie ceny za udziały utraci warunkowość i stanie się wymagalne. Wysokość warunkowego zwiększenia ceny będzie uzależniona od treści pozwolenia.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że po stronie sprzedającego powstaje należność w wysokości ceny sprzedaży zbywanych udziałów lub akcji w spółkach. Dla momentu ustalenia przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bez znaczenia jest fakt, że część ceny zbycia udziałów lub akcji określonej w umowie może zostać zapłacona w całości w chwili podpisania umowy, a pozostała część zapłacona może zostać w późniejszym terminie. Sposób zapłaty ceny kształtowany bowiem może być dowolnie przez strony umowy sprzedaży i nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl  26.06.2018

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dr Irena Kamińska-Radomska

Trener etykiety biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »