| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Działalność gospodarcza > Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - PIT-11 i PIT-4R

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o. - PIT-11 i PIT-4R

Podmiot zatrudniający pracowników przed wniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa powinien przekazać spółce, która tą część przejmuje wszelkie dane niezbędne do prawidłowego wystawienia informacji PIT-11 i sporządzenia deklaracji PIT-4R za cały rok podatkowy.

Pytanie podatnika: Spółka X zamierza wnieść aportem do Spółki Y zorganizowaną część przedsiębiorstwa (zwaną dalej także ZCP), skutkiem czego część pracowników Spółki X przejdzie wraz z ZCP do nowego podmiotu. Wątpliwości obu spółek budzi kwestia obowiązków związanych ze składaniem informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R.

Zgodnie z art. 31 ustawy o PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody m.in. ze stosunku pracy.

Zgodnie natomiast z art. 39 ust. 1 ustawy o PIT, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa m.in. w art. 31 w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (…)  imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5 (PIT-11).

Z powyższych przepisów jasno wynika, ze podmiotem zobowiązanym do złożenia informacji PIT-11 jest zakład pracy, przy czym przepisy ustawy o PIT nie dokonują rozróżniania na zakład pracy przed przejęciem i po przejęciu pracowników.

Wkłady niepieniężne w spółkach kapitałowych – CZĘŚĆ 1

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w razie przejścia zakładu pracy lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (art. 231 § 1 KP).

Przejęcie zakładu pracy w trybie art. 231 KP oznacza, że pomimo zmiany pracodawcy stosunek pracy nie wygasa, ani też nie zostaje rozwiązany. Okoliczność ta powoduje, że również na gruncie ustawy o PIT dochodzi do sukcesji obowiązków płatnika podatku, które zakład pracy pełni wobec pracownika.

Obowiązki płatnika nie ustają z datą przejęcia pracowników, lecz przechodzą na kolejnego pracodawcę. W konsekwencji podmiot, który przestaje być zakładem pracy dla podatników w wyniku dokonanego przejęcia w trybie art. 23 1 KP, nie jest zobligowany do wystawienia dla nich informacji PIT-11.

Pracowników tych nie uwzględnia również w deklaracji PIT-4R. To podmiot przejmujący w całości przejmuje obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób  fizycznych.

Oznacza to, że przejmująca zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółka Y będzie miała obowiązek:

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Filip Barański

Prawnik, specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »