reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Najczęstsze problemy > PIT od nieujawnionych przychodów – zmiany od 2016 roku

PIT od nieujawnionych przychodów – zmiany od 2016 roku

16 stycznia 2015 roku została przez Sejm została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Choć niemal wszystkie uchwalone zmiany mają wejść w życie dopiero 1 stycznia 2016 roku, to ze względu na wagę uchwalonych zmian należy się im przyjrzeć już teraz. Najważniejszym punktem nowelizacji są zmiany dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Uchwalone zmiany są odpowiedzią na dwa wyroki Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z dnia 29 lipca 2014 r., sygn. akt P 49/13 i z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt SK 18/09), w których Trybunał zakwestionował zgodność z Konstytucją art. 20 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 66 § 4 Ordynacji podatkowej, dotyczących właśnie dotyczącego zasad ustalania wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu sankcyjną stawką 75 proc.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

W celu wykonania wyroków Trybunału Konstytucyjnego w ustawie o PIT dodany zostanie przede wszystkim rozdział 5a zatytułowany: „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”.

Kluczowym dla podatnika będzie samo pojęcie tych przychodów zdefiniowane w art. 25b znowelizowanej ustawy, który będzie stanowił, że: „Za przychody, o których mowa w art. 20 ust. 1b, uważa się przychody:

1) nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach obejmujące przychody ze źródeł wskazanych przez podatnika, ujawnione w nieprawidłowej wysokości,

2) ze źródeł nieujawnionych obejmujące przychody ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej

– w kwocie odpowiadającej nadwyżce wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tego wydatku”. Wydatkiem tym w rozumieniu ustawy będzie wartość zgromadzonego w roku podatkowym mienia lub wysokość wydatkowanych w roku podatkowym środków, w przypadku gdy nie jest możliwe ustalenie roku podatkowego, w którym zgromadzono te środki.

Koszty pracy po zmianach - multipakiet: książka, program, CD, teleporadnia

Z przepisu tego wynika, że w pierwszej kolejności, zanim dany przychód zostanie opodatkowany wg stawki sankcyjnej, należy sprawdzić czy nie mieści się on w kategorii przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych w rozumieniu ustawy o PIT i czy w tym pierwszym wypadku, nie jest możliwe jego opodatkowanie wg normalnej stawki.

To do podatnika będzie należało jednak wykazanie za pomocą odpowiednich dowodów, że dany przychód może być tak opodatkowany, a więc wykazanie odpowiedniego tytułu, kwoty i okresu, w którym zostały uzyskane środki stanowiące pokrycie wydatku.

Gdyby w stosunku do przychodów (dochodów) stanowiących pokrycie wydatku nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego, wystarczy jedynie uprawdopodobnienie ich przez podatnika. Jeżeli nie uda mu się tego zrobić to właściwy organ podatkowy lub właściwy organ kontroli skarbowej ustali w drodze decyzji ustalającej podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych po zastosowaniu sanacyjnej stawki podatkowej.

Zgodnie z art. 25d znowelizowanej ustawy o PIT podstawę opodatkowania od takich przychodów stanowić będzie w roku podatkowym przychód odpowiadający kwocie nadwyżki wydatku nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi. W przypadku wystąpienia w roku podatkowym więcej niż jednej nadwyżki, podstawę opodatkowania stanowi suma przychodów odpowiadających kwocie nadwyżek wydatków nad przychodami (dochodami) opodatkowanymi lub przychodami (dochodami) nieopodatkowanymi.

Limity ulg i odliczeń w PIT 2014 / 2015

Ulga z tytułu wychowywania dzieci 2014 / 2015

Ważną zmianą w stosunku do przepisów obecnej ustawy o PIT będzie wprowadzenie domniemania, że w przypadku braku przeciwnych dowodów należy przyjąć, że przychody pochodzą z czynności, które mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy i nie podlegają wyłączeniu zawartemu w ustawie o PIT. Regulacja ta z pewnością jest mniej korzystna dla podatnika, niż ta dotycząca nieujawnionych przychodów.

W celu urzeczywistnienia tych zmian w aspekcie proceduralnym także w Ordynacji podatkowej w art. 66 zostanie dodany § 4a w kwestii niepowstawania obowiązku podatkowego z tytułu omawianych przychodów w przypadku jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie. W znowelizowanej Ordynacji znajdować się będą także przepisy intertemporalne regulujące sytuację podatników w okresie przejściowym.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2015 r. poz. 251 .

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama