reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Rozliczenia PIT-ów > Kiedy otrzymam zwrot podatku z rozliczenia rocznego PIT

Kiedy otrzymam zwrot podatku z rozliczenia rocznego PIT

Z końcem kwietnia mija termin składania rocznych zeznań podatkowych za rok poprzedni. Lipiec natomiast jest ostatnim miesiącem, w którym co do zasady, podatnicy powinni otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Termin ten może być różny w zależności od występującego o zwrot.

Podatek, który jest niższy niż wysokość wpłaconych w trakcie roku zaliczek i który wynika z deklaracji rocznej, zwracany jest bez obowiązku składania dodatkowego wniosku o stwierdzenie i zwrot nadpłaty. A zatem sama deklaracja ze wskazaną kwotą zwrotu stanowi podstawę do ubiegania się o pieniądze od organu podatkowego.

Wniosek o zwrot nadpłaty obowiązkowo muszą złożyć natomiast podatnicy, którzy korygując wcześniej złożoną deklarację w podatku dochodowym od osób fizycznych określają w składanym druku korekty, że wcześniej wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek albo wykazali nadpłatę w wysokości mniejszej od należnej. W takiej sytuacji podatnik równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, składa skorygowane zeznanie (deklarację) podatkową.

Wnioski dostępne np. w aplikacji fillup (www.fillup.pl), wskazywać muszą tytuł nadpłaty, by nadpłata została przez organ stwierdzona, a także by została przekazana:

  • na rzecz podatnika lub
  • na rzecz bieżących zobowiązań podatkowych lub
  • na rzecz zaległości podatkowych lub
  • na rzecz przyszłych zobowiązań podatkowych.

Zgodnie z art. 73 par 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2015, poz. 613) nadpłata wynikająca z deklaracji rocznej (a nie z korekty tej deklaracji), powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego przez podatników podatku dochodowego. Natomiast zwrot wykazanych w deklaracji rocznej kwot następuje zgodnie z art. 77 par 1 pkt 5 tej ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji podatkowej PIT.

Termin ten stanowi ostateczny okres, po którego upływie, co do zasady, organ podatkowy zwracając podatek zobowiązany jest powiększyć o kwotę odsetek podatkowych za zwłokę. Jeżeli zatem podatnik złożył deklarację PIT ostatniego dnia kwietnia, zwrot powinien nastąpić nie później niż z ostatnim dniem lipca. Co do zasady również, występuje on wcześniej, szczególnie, gdy deklaracje wysyłane są elektronicznie. Przyspieszony zwrot wynika również z pomocy rodzinom wielodzietnym, które otrzymywać mogą zwrot podatku nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zeznania podatkowego. Zasada ta wynika z polityki wewnętrznej urzędów oraz warunków wprowadzenia ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2014, poz. 1863).

Szczególny termin zwrotu przewidziany jest również dla tych podatników, którzy korygują swoją deklarację podatkową. W tym przypadku zwrot następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. Oznacza to, że poprzez korektę deklaracji podatkowej, nie można przyspieszyć standardowego terminu.

Termin ten nie skróci się i nie wyniesie 2 miesiące, gdy korekta zeznania podatkowego wynika z wstępnych czynności organu, który dostał wypełnione zeznanie. Może on w takim przypadku samodzielnie dokonać korekty albo wezwać podatnika do jej dokonania zgodnie ze wskazówkami organu. Podatnik, którego deklarację skoryguje organ, ma prawo wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o takiej korekcie. W przypadku skorygowania deklaracji:

  • przez organ podatkowy - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu;
  • przez podatnika na żądanie organu - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Przekroczenie przez urząd skarbowy terminu ostatecznego na zwrot podatku powoduje, że już od dnia złożenia deklaracji podatkowej, podatnik może żądać odsetek za zwłokę. Tym niemniej obecne standardy działania organów powodują, że podatnicy w przeważającej większości mogą liczyć na to, że zwrot nastąpi szybciej, niż przewidziane przepisami prawa terminy ostateczne. 

Za opóźnienie w zwrocie podatku z deklaracji PIT należą się odsetki za zwłokę

Nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek podatkowych. Ich wysokość uzależniona jest od wahania wskaźników rynkowych, niemniej odsetki te nie mogą być niższe niż 8% w skali roku. 

Podstawową zaletą opóźnienia w zwrocie podatku ze strony organu podatkowego jest termin, od którego liczone są odsetki za zwłokę. Są one naliczane już od dnia złożenia zeznania podatkowego. Oczywiście jeżeli zwrot nastąpi w prawidłowym okresie – to urząd skarbowy nie musi ich wypłacać. W takim przypadku, podatnik otrzyma z urzędu tyle, ile pierwotnie wskazał w deklaracji podatkowej do zwrotu, lub ile wynika z wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Drobne kwoty nadpłat, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie są oprocentowane.

Standardowo urząd skarbowy ma trzy miesiące czasu na zwrot wnioskowanego podatku. Za cały ten okres naliczane są odsetki za zwłokę, jeżeli tylko organ spóźni się ze zwrotem podatku.

Jeżeli natomiast po złożeniu zeznania w trakcie kontroli zeznania podatkowego organ stwierdzi błąd w deklaracji (i wykaże dodatkową kwotę zwrotu), może wezwać do korekty lub samodzielnie skorygować zeznanie. W takim przypadku 3 miesiące na zwrot tej dodatkowej kwoty liczony jest od dnia skorygowania zeznania lub deklaracji przez organ skarbowy lub przez podatnika. Jeżeli zwrot nie wystąpi – za cały ten okres przysługują odsetki za zwłokę.  

Natomiast jeśli podatnik sam z własnej inicjatywy stwierdza błąd w zeznaniu i koryguje deklarację podatkową wykazując nadpłatę, to odsetki przysługują od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowanym zeznaniem (deklaracją), ale tylko w przypadku:

  • jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę,
  • jeżeli decyzja stwierdzająca nadpłatę nie została wydana w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, chyba że do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się podatnik,
  • jeżeli nadpłata nie została zwrócona w terminie, 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia złożenia deklaracji PIT, chyba że do opóźnienia w zwrocie nadpłaty przyczynił się podatnik.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna ARKANA

Profesjonalna obsługa prawna firm i porady prawne dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama