| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Nieodpłatne udostępnianie mieszkania jako przychód pracownika

Nieodpłatne udostępnianie mieszkania jako przychód pracownika

Pracownik, któremu pracodawca nieodpłatnie udostępnia lokal mieszkalny, osiąga przychód z nieodpłatnych świadczeń w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Potwierdził to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.

MF Z umowy o pracę ("Umowa o Pracę") zawartej przez Wnioskodawcę z Pracownikiem wynika m.in., że Wnioskodawca będzie pokrywać koszty najmu mieszkania dla Pracownika, tj. opłatę stałą wynikającą z Umowy najmu. (…)

Wnioskodawca udostępnia/będzie udostępniać Pracownikowi lokal mieszkalny wyłącznie w celu wykorzystywania go do celów mieszkaniowych. Stanowi o tym Umowa użyczenia zawierana przez Wnioskodawcę z Pracownikiem, która zawiera klauzulę o następującej treści: "Pracownik jest uprawniony do korzystania z lokalu wraz z wyposażeniem na cele mieszkalne".

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. uznać należy, iż w przypadku udostępniania przez Wnioskodawcę Pracownikowi lokalu na podstawie Umowy użyczenia spełnione są warunki określone przez Trybunał Konstytucyjny. W konsekwencji, z chwilą otrzymania przez Pracownika ww. świadczenia, po stronie Pracownika powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń kwalifikowany do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koniecznym jest zatem ustalenie przez Wnioskodawcę wartości tego świadczenia dla Pracownika, który je otrzymał, a następnie uwzględnienie jego wartości dla potrzeb obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy. Na Wnioskodawcy ciążą więc obowiązki płatnika wynikające z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego, stwierdzić należy, że o sposobie określenia wartości pieniężnej innych nieodpłatnych świadczeń stanowi przepis art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wartość ta ustalana jest w zależności od rodzaju usług, jakie są przedmiotem świadczenia. W przypadku udostępnienia pracownikowi lokalu mieszkalnego jego przychód ustalić należy według zasad określonych w art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy, tj. według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Określenie równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w art. 11 ust. 2a pkt 3 ustawy, z istoty rzeczy ma szacunkowy charakter.

Przepisy ustawy nie określają bliżej sposobu ustalania równowartości przysługującego hipotetycznie czynszu. Stąd też przy ustalaniu wysokości czynszu należy odwoływać się do przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju. Ustalenie wartości przychodu na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju daje możliwość ustalenia tej wartości w wysokości najbardziej zbliżonej do hipotetycznej wysokości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy odpłatnej.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W konsekwencji nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że przychód z nieodpłatnych świadczeń związanych z udostępnieniem Pracownikowi lokalu na cele mieszkalne jest/będzie stanowiła wartość w kwocie netto z faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego. Przychód ten dla celów obliczenia zaliczki na podatek dochodowy, na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalić bowiem należy według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 lutego 2018 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.387.2017.3.RS

oprac. Katarzyna Wojciechowska

prawnik, ekspert w zakresie podatków dochodowych, redaktor "MONITORA księgowego"

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »