| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Pracownik > Dofinansowanie wycieczki z ZFŚS to opodatkowany przychód pracowników

Dofinansowanie wycieczki z ZFŚS to opodatkowany przychód pracowników

Częściowe dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki (bez elementów integracyjnych) dla pracowników i ich rodzin, stanowi po ich stronie przychód i z tego tytułu podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Przychód czy wyjazd integracyjny?

Organizacje związkowe ogłosiły zapisy na letnie wycieczki nad morze, które miały być częściowo finansowane przez pracodawcę. Pracownicy i członkowie ich rodzin mogli skorzystać ze świadczenia częściowo odpłatnie, znając z góry kwotę, jaką będą musieli ponieść. Wycieczki nie były w interesie pracodawcy, który wyraził tylko zgodę na dofinansowanie ich z zfśs. Nie można było uznać ich za wyjazd integracyjny na zasadzie ogólnej dostępności, ponieważ utworzone zostały listy osób zakwalifikowanych. Po zakończeniu wycieczki dokonano łącznego rozliczenia, a także rozliczenia każdego uczestnika z osobna w oparciu o świadczenia, z których osoba faktycznie skorzystała. Tak wyliczona kwota stanowiła podstawę do określenia dopłaty z zfśs.

Pracodawca (płatnik) uznał dane świadczenie za przychód po stronie pracownika i zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych pobrał zaliczkę na podatek dochodowy.

Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej z 26 lutego 2018 r. (sygn.  0111-KDIB2-3.4011.313.2017.2.LG uznał działanie płatnika za prawidłowe.

Zasada powszechnego opodatkowania, świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne

W myśl głównej zasady powszechnego opodatkowania wskazanej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) podatkowi podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast, art. 11 ust. 1 ustawy o PIT stanowi, że przychodami, […], są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Art. 11 ust. 2b ustawy o PIT stanowi, że jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Także przychody ze stosunku pracy określone w art. 12 ustawy o PIT to nie tylko pieniądze, ale także wartość świadczeń w naturze, czy świadczeń nieodpłatnych otrzymanych od pracodawcy. Świadczeniami pracowniczymi są zatem nie tylko wynagrodzenia, czyli świadczenia wprost wynikające z zawartej umowy o pracę, ale również wszystkie inne przychody (świadczenia), niezależnie od podstawy ich wypłaty, jeżeli w jakikolwiek sposób wiążą się z faktem wykonywania pracy.

Kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Aby ustalić, czy dane świadczenie stanowiło przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy należało odnieść się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Element uzyskania korzyści jest wymagany aby mówić o przychodzie, zdarzenie pozbawione tego elementu nie jest objęte obowiązkiem podatkowym. Wyjazd integracyjny nie jest więc przychodem, ponieważ po stronie pracownika nie pojawia się w takiej sytuacji (zdaniem TK) żadna korzyść. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym uczestnictwo pracowników w wyjeździe, który nie miał charakteru integracyjnego, było w pełni dobrowolne, a uczestnicy uzyskali wymierną korzyść o indywidualnym charakterze (przypisaną danemu pracownikowi). Zostały zatem spełnione wszystkie trzy przesłanki, których, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, wymaga ustawa, aby po stronie pracowników powstał przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

W konsekwencji po stronie pracowników powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który powoduje konieczność obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie art. 31 ustawy o PIT, z uwzględnieniem zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata        

Polecamy: Monitor prawa pracy i ubezpieczeń

Warto tu wspomnieć, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 roku było tylko 380 zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Weronika Szuba

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marzena Łabędź

ekspertka BCC ds. prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz własności intelektualnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »