REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) w 2023 roku - co się zmienia

pit zus 2023 2022 kiedy deklaracja podatkowa PIT-11
pit zus 2023 2022 kiedy deklaracja podatkowa PIT-11
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przy poborze zaliczek przez płatników, jak również składania oświadczeń i wniosków przez podatników, w tym o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek. Podatnik (pracownik lub zleceniobiorca) będzie mógł upoważnić do potrącania kwoty wolnej od podatku przy obliczaniu zaliczek na podatek - nawet 3 płatników.

Zaliczki na PIT w 2023 roku - najważniejsze zmiany dla podatnika

Od 2023 roku podatnik (np. pracownik lub zleceniobiorca) może z większą swobodą dysponować kwotą wolną od podatku w trakcie roku. Nowością jest w szczególności możliwość:
- upoważnienia „rodzajowo” wszystkich płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku, w tym np. zleceniodawców, oraz
- podziału 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) w danym miesiącu aż na trzech płatników.

Płatnik może zdecydować o sposobie, w jakim podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek. Oświadczenie może być złożone na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy). Jeśli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie PIT-2, PIT-2A lub PIT‑3, to płatnik nie może go nie przyjąć.

W oświadczeniu, w którym podatnik chce poinformować płatnika, jak ma stosować kwotę zmniejszającą podatek, może upoważnić płatnika do pomniejszenia zaliczki o:
- 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, albo
-1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo
- 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

Jeśli podatnik upoważni 2 płatników, to każdy z nich będzie mógł pomniejszać zaliczkę o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł), a przy 3 płatnikach – o 1/36 kwoty zmniejszającej podatek każdy (100 zł).

Ale miesięczna suma pomniejszenia nie może przekroczyć 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł).

Jeżeli w danym miesiącu podatnik uzyskuje przychody od więcej niż jednego płatnika, to może złożyć oświadczenie o stosowanie pomniejszenia, wówczas gdy:
- wszyscy płatnicy łącznie w tym miesiącu pomniejszą zaliczki o kwotę nie wyższą niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz
- w tym roku podatnik nie skorzystał już za pośrednictwem płatnika z kwoty wolnej od podatku w pełnej wysokości, np. jeśli wcześniej złożyłeś wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym.

Autopromocja

Gdy podatnik uzyskuje u tego samego płatnika przychody z różnych tytułów (np. z pracy na etacie i umowy zlecenia), to płatnik stosuje do nich oświadczenie podatnika o stosowaniu pomniejszenia, a łączna kwota tego pomniejszenia w miesiącu nie może przekroczyć kwoty z oświadczenia.

Zaliczki na PIT w 2023 roku - przedsiębiorcy

Nowe zasady dotyczące stosowania kwoty wolnej w trakcie roku dotyczą (od 2023 roku) także przedsiębiorców, którzy uzyskują (oprócz przychodów z działalności gospodarczej) również inne przychody opodatkowane według skali (z pracy na etacie, z emerytury/renty).
Przy obliczaniu zaliczek na podatek, jako przedsiębiorca, od pierwszego miesiąca korzystasz z odliczenia pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3 600 zł. Gdy wystąpi u Ciebie zbieg tytułów do stosowania kwoty wolnej w trakcie roku, np. uzyskujesz dodatkowo przychód z emerytury czy pracy na etacie, to możesz złożyć płatnikowi (pracodawcy czy ZUS) oświadczenia o stosowaniu kwoty zmniejszającej podatek we wskazanej części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Zaliczki na PIT w 2023 roku - zmiany dla płatników

Płatnicy, którzy dotychczas stosowali „z urzędu” pomniejszenie zaliczki na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli:
- rolnicze spółdzielnie produkcyjne oraz inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną od wypłat dniówek obrachunkowych, udziału w dochodzie podzielnym spółdzielni oraz wypłacanych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- organy rentowe od wypłacanych emerytur, rent i innych świadczeń wypłacanych przez te organy, z wyjątkiem zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
- organy zatrudnienia od świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy,
- wojewódzkie urzędy pracy od świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- organy egzekucyjne lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujący jego zobowiązania ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych od wypłacanych przychodów z tego tytułu

są nadal zobligowani do stosowania tego pomniejszenia. Jednak o jego wysokości podatnik może zdecydować samodzielnie, składając oświadczenie o innym podziale tej kwoty (1/24 lub 1/36), albo może złożyć wniosek o rezygnację ze stosowania ­pomniejszenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład 1 
Pan Tadeusz jest emerytem i dorabia do emerytury na umowie o pracę. Chciałby podzielić kwotę zmniejszającą podatek na tych dwóch płatników. Jak ma to zrobić?

Odpowiedź: Organ rentowy stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek z mocy ustawy (300 zł). Aby ustanowić podział tej kwoty na dwóch płatników, Pan Tadeusz musi złożyć organowi rentowemu oświadczenie, wskazując w nim uprawnienie do pomniejszenia zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Oświadczenie to organ rentowy zastosuje najpóźniej od drugiego miesiąca po miesiącu otrzymania oświadczenia. Pracodawcy stosują pomniejszenie tylko na wniosek pracownika. Zatem Pan Tadeusz może złożyć pracodawcy oświadczenie, we wskazanej przez niego formie, w którym upoważni tego płatnika do pomniejszenia zaliczki o 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (150 zł). Złożone oświadczenie pracodawca musi uwzględnić najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.

Przykład 2 
Pani Anna prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Dodatkowo podjęła zatrudnienie na pół etatu w firmie. Czy może złożyć płatnikowi oświadczenie o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek?

Odpowiedź: Tak, od 2023 r. jest to możliwe. W oświadczeniu składanym płatnikowi Pani Anna może zdecydować o wysokości pomniejszenia, tj. wskazać czy płatnik ma stosować pomniejszenie w wysokości 1/12, 1/24 czy 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Musi jednak pamiętać, że kwota wolna ze wszystkich tytułów opodatkowanych według skali podatkowej jest jedna i wynosi 30 000 zł. Obliczając zaliczki z działalności gospodarczej, stosuje pełną roczną kwotę zmniejszającą (3 600 zł), zatem w rozliczeniu rocznym może dojść do konieczności dopłaty podatku.

Przykład 3 
Pan Wojciech jest rencistą i dodatkowo przez 3 miesiące pracuje na umowę zlecenia u dwóch zleceniodawców. Złożył zleceniodawcom PIT-2, upoważniając ich do stosowania 1/36 kwoty zmniejszającej podatek. Czy zrobił prawidłowo?

Odpowiedź: Nie, należy pamiętać, że organ rentowy stosuje pomniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek „z urzędu”. Zatem Pan Wojciech chcąc korzystać z podziału kwoty zmniejszającej podatek powinien złożyć organowi rentowemu oświadczenie o jej podziale i zastosowaniu 1/36 (100 zł) zamiast 1/12 (300 zł), tak aby przez 3 miesiące nie dochodziło do sytuacji, w której łączna miesięczna kwota zmniejszająca podatek przekracza 1/12 tej kwoty. W tej sytuacji nastąpi dopłata w zeznaniu podatkowym.

Nowe zasady składania oświadczeń i wniosków przez podatników od 2023 roku

Przepisy ustawy PIT przewidują wiele oświadczeń i wniosków, z którymi możesz zwrócić się do płatnika. Część z nich ma określony wzór urzędowy (PIT-2, PIT-2A, PIT-3), większość jednak podatnik może złożyć płatnikowi w innej, dowolnej formie pisemnej. W tym zakresie również od 2023 roku zachodzą zmiany. Przepisy dotyczące oświadczeń i wniosków, które podatnik może złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, zleceniodawcy, organowi rentowemu) zostały ujednolicone i zamieszczone w jednym miejscu.

Płatnik może przyjąć w swojej jednostce organizacyjnej sposób składania oświadczeń i wniosków wpływających na obliczenie zaliczki. Oświadczenia i wnioski podatnik składa płatnikowi na piśmie (pisemnie lub elektronicznie) albo w innych sposób przyjęty przez tego płatnika (np. poprzez elektroniczny system kadrowo-płacowy). Przy czym oświadczenia i wnioski dotyczące:
• stosowania kwoty zmniejszającej podatek (w wysokości 1/12, 1/24 albo 1/36 tej kwoty),
• zamiaru opodatkowania dochodów z małżonkiem albo jako samotny rodzic/opiekun prawny,
• rezygnacji ze stosowania ulgi dla młodych lub zryczałtowanych koszów pracowniczych (podstawowych i podwyższonych),
• spełnienia warunku do korzystania z podwyższonych zryczałtowanych kosztów pracowniczych,
• rezygnacji ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów
mogą (ale nie muszą) być składane według wzoru ustalonego przez Ministra Finansów, opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

To nowość. Dotychczasowe „urzędowe” wzory oświadczeń (PIT-2, PIT-2A czy PIT‑3) dotyczyły wyłącznie upoważnienia płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Od 2023 r. wzory tych oświadczeń będą miały znacznie szerszy zakres. Korzystając z takiego wzoru oświadczenia, podatnik będzie mógł zawnioskować do płatnika także o inne ww. kwestie, mające wpływ na wysokość obliczanej zaliczki. Jednakże korzystanie z udostępnionego przez Ministra Finansów wzoru nie będzie obowiązkowe, a fakultatywne.

Płatnik ma wybór, czy chce skorzystać z udostępnionego przez Ministra Finansów wzoru, czy też w tym celu wykorzysta sporządzony przez siebie wzór albo funkcjonujący u niego elektroniczny system kadrowo-płacowy. Jeśli jednak podatnik złoży płatnikowi oświadczenie według wzoru udostępnionego przez Ministra Finansów, płatnik nie może odmówić jego przyjęcia.

Jak długo obowiązuje złożone oświadczenie lub wniosek

Jeśli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie lub wniosek, to nie musi go ponawiać w kolejnych latach. Oświadczenia i wnioski, które złożyłeś w latach ubiegłych, są wciąż aktualne i płatnik ma obowiązek je nadal stosować.

 

Zmiana stanu faktycznego a aktualność wniosku

Jeżeli nastąpi zmiana okoliczności, które wpływają na obliczenie zaliczki, podatnik ma obowiązek wycofania lub zmiany wcześniej złożonego oświadczenia lub wniosku. Aby wycofać lub zmienić oświadczenie lub wniosek, musisz złożyć nowe oświadczenie lub wniosek, w którym poinformujesz o wycofaniu dotychczasowego dokumentu bądź zmienisz jego treść zgodnie z aktualnym stanem faktycznym.

Stosowanie oświadczeń i wniosków po ustaniu stosunku prawnego

Co do zasady, płatnik nie zastosuje złożonych przez Ciebie oświadczeń i wniosków, mających wpływ na obliczenie zaliczki po ustaniu łączącego Was stosunku prawnego. Wyjątek stanowią wnioski, w których zrezygnowałeś ze stosowania przez płatnika ulgi dla młodych, miesięcznych zryczałtowanych kosztów pracowniczych (podstawowych i podwyższonych) lub z 50% kosztów uzyskania przychodów. W tym zakresie płatnik zastosuje złożone przez Ciebie wnioski, także po ustaniu stosunku prawnego.

Autopromocja

Terminy składania oświadczeń i wniosków podatników i ich stosowania przez płatnika

Tak jak dotychczas, również z regulacji obowiązujących od 2023 roku wynika, że płatnik uwzględnia oświadczenie lub wniosek, co do zasady, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oznacza to, że płatnik może uwzględnić oświadczenie lub wniosek w tym samym miesiącu, w którym je złożyłeś, jeśli jest to dla niego możliwe i wykonalne. W następnym miesiącu zastosowanie oświadczenia lub wniosku jest już jego obowiązkiem.
Dłuższy termin zastosowania otrzymanego oświadczenia lub wniosku przewidziano tylko dla jednego płatnika, tj. organu rentowego. Ma on obowiązkowo uwzględnić otrzymane oświadczenie/wniosek najpóźniej od drugiego miesiąca po otrzymaniu tego oświadczenia/wniosku.

Oświadczenie na potrzeby korzystania z ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów

Jeśli chcesz, aby płatnik stosował w trakcie roku ulgę dla młodych, ulgę na powrót, ulgę dla rodzin 4+ lub ulgę dla seniorów, możesz złożyć płatnikowi (np. pracodawcy, organowi rentowemu, zleceniodawcy) oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania z jednego lub więcej tytułów do ulg, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, które to oświadczenie dodatkowo zawiera klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Wyłączenie odpowiedzialności płatnika

Płatnik jest zwolniony z odpowiedzialności w przypadku gdy zaniżenie lub nieujawnienie przez niego podstawy opodatkowania wynikało z zastosowania przez płatnika złożonych przez Ciebie oświadczeń lub wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki.

Przykład 1 
Pani Barbara złożyła PIT-2 swojemu pracodawcy 3 lata temu, zatrudniając się w tej firmie. Czy w związku z wprowadzonymi zmianami od 2023 r. musi ponownie złożyć to oświadczenie?

Odpowiedź: Nie, oświadczenie złożone w latach ubiegłych pozostaje aktualne, aż do jego wycofania bądź zmiany. Jeśli zatem stan faktyczny upoważniający płatnika do pomniejszenia zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek nie uległ zmianie, to Pani Barbara nie musi składać nowego oświadczenia.

Przykład 2 
Pani Maria jest wdową i złożyła pracodawcy w styczniu 2023 r. oświadczenie, że zamierza opodatkować się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Córka ma 23 lata i studiuje. Jednak w lipcu córka założyła działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Czy Pani Maria powinna wycofać to oświadczenie?

Odpowiedź: Tak, jeśli do samotnego rodzica bądź jego dziecka mają zastosowanie przepisy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej, to rodzic nie może korzystać z preferencyjnego opodatkowania przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci. Należy zatem poinformować o tym pracodawcę, składając mu oświadczenie o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania. Płatnik zacznie je stosować najpóźniej od następnego miesiąca po jego otrzymaniu.

Przykład 3 
Pan Łukasz w lutym 2023 r. zawarł umowę o pracę. Został poproszony przez pracodawcę o wypełnienie oświadczeń i wniosków wpływających na obliczenie zaliczki na podatek, w tym w zakresie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, w systemie elektronicznym. Czy to jest równoznaczne ze złożeniem PIT-2?

Odpowiedź: Tak, płatnik może zdecydować, w jakiej formie chce przyjmować oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Jeśli u tego pracodawcy funkcjonuje system elektroniczny, w którym pracownicy mogą składać oświadczenia i wnioski, to ich wypełnienie jest równoznaczne ze złożeniem formularza udostępnionego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów. Użycie udostępnionego oświadczenia PIT-2 nie jest obowiązkowe a dobrowolne.

 

Brak obowiązku poboru zaliczek na podatek

Podatnik może zwolnić płatnika z obowiązku poboru zaliczek w trakcie roku. Od 2023 r. może to zrobić w stosunku do każdego płatnika. Podatnik ma taką możliwość, jeśli przewiduje, że jego dochody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej nie przekroczą 30 000 zł, czyli kwoty wolnej od podatku. W tym celu musi złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek. Taki wniosek musi składać w każdym roku odrębnie.
Podatnik musi jednak pamiętać, że jeśli jego dochody uzyskane u płatnika, któremu złożył wniosek o niepobieranie zaliczek, przekroczą 30 000 zł, płatnik zacznie pobierać zaliczki bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek. To dlatego, że w takiej sytuacji podatnik wykorzystał już całą kwotę wolną od podatku.

Przykład 
Pan Marek złożył organowi rentowemu wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od emerytury, gdyż przewidywał, że jego roczny dochód nie przekroczy 30 000 zł. Jednak nie doszacował dochodu z emerytury, gdyż po przekroczeniu tej kwoty płatnik zaczął pobierać mu zaliczkę na podatek. Jednak nie stosuje pomniejszenia o kwotę zmniejszającą podatek, mimo, że powinien to robić z urzędu. Czy to prawidłowe działanie?

Odpowiedź: Tak, organ rentowy zadziałał prawidłowo. Uwzględnił wniosek o niepobieranie zaliczek, jednak mógł to robić tylko do osiągnięcia pułapu dochodu 30 000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty jest zobligowany do poboru zaliczek od dochodu przekraczającego tę kwotę. Ponieważ nie pobierał zaliczek do 30 000 zł, to oznacza, że Pan Marek wykorzystał już całą roczną kwotę wolną od podatku. Stąd też zaliczki obliczane od dochodu po przekroczeniu kwoty wolnej, nie są już pomniejszane o kwotę zmniejszającą podatek. Gdyby tak nie było Pan Marek musiałby dopłacać podatek w rozliczeniu rocznym.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów, Podręcznik "Niskie podatki".

Polecamy: PODATKI 2023. Praktyczny komplet wiedzy o zmianach w podatkach. Sprawdź ofertę specjalną

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wynagrodzenie kierowcy zawodowego w 2024 roku. Co się zmienia? O czym muszą wiedzieć firmy transportowe i sami kierowcy?

  Rok 2024 rozpoczął się kolejnymi, ważnymi zmianami dla polskich przewoźników, które przekładają się na wyższe koszty pracownicze, a wszystko wskazuje na to, że to jeszcze nie koniec. Od lipca czeka nas druga podwyżka płacy minimalnej, która może oznaczać wzrost kosztów zatrudnienia kierowców blisko o 900 zł. Istnieją jednak pewne sposoby optymalizacji wynagrodzeń kierowców, dzięki którym mogą zyskać nie tylko przedsiębiorcy transportowi, ale również sami truckerzy, wykonujący przewozy za granicę. Jakie są najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach kierowców i co mogą zrobić firmy, by jak najwięcej zaoszczędzić?

  Umowa o pracę na czas określony. TSUE: trzeba podać przyczynę wypowiedzenia

  W wyroku z 20 lutego 2024 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł, że pracownik zatrudniony na czas określony musi zostać poinformowany przez pracodawcę o przyczynach rozwiązania z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeśli informacji takiej udziela się pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony. Zdaniem TSUE polskie przepisy przewidujące wskazanie tych przyczyn jedynie pracownikom zatrudnionym na czas nieokreślony naruszają prawo podstawowe pracownika na czas określony do skutecznego środka prawnego. W Polsce dopiero od 26 kwietnia 2023 r w Kodeksie pracy istnieje obowiązek podawania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Wcześniej przyczynę wypowiedzenia pracodawca musiał wskazywać tylko w przypadku rozwiązania umowy bez zachowania wypowiedzenia. 

  Tabela kursów średnich NBP z 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 20 lutego 2024 roku [nr 036/A/NBP/2024]. Jaki dzisiaj kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Projekt CPK - potrzebne będą zmiany w prawie celno-podatkowym

  Żeby projekt CPK miał szanse powodzenia, niezbędne będą zmian w prawie celno-podatkowym. Powstanie hubu lotniczo-kolejowego powinno się zacząć od przygotowań do prawno-celnej jego obsługi.

  Ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT. Czy jest automatycznie uwzględniana?

  Czy ulga dla pracujących seniorów w usłudze Twój e-PIT jest uwzględniana automatycznie? Jak skorzystać z ulgi dla pracujących seniorów w rozliczeniu rocznym PIT?

  Obowiązek raportowania ESG już za 2024 rok. Jak mierzyć oddziaływanie biznesu na otoczenie społeczne i środowisko?

  Dyrektywa ds. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), opublikowana w grudniu 2022 r., nakłada na firmy obowiązek ujawniania konkretnych informacji pozafinansowych. Regulacje w zakresie ESG zaczną obowiązywać już od 2024 roku. Dzisiaj decydenci nie zastanawiają się czy mierzyć skalę oddziaływania biznesu na otoczenie społeczne i środowisko, ale jak to realnie robić. 

  Obniżony VAT dla branży beauty. MF wyda w marcu nowe rozporządzenie

  Rozporządzenie, którego celem jest wprowadzenie obniżonej, 8-proc. stawki VAT na usługi branży beauty zostanie wydane w marcu. Tak wynika z informacji opublikowanej w wykazie prac Ministerstwa Finansów.

  Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online w dniu 27 lutego, z cyklu Kawa z INFORLEX

  Jak udoskonalić procesy HR? Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu Kawa z INFORLEX, które odbędzie się w dniu 27 lutego br.

  Twój e-PIT - ulga na dziecko urodzone w 2023 roku. Czy jest uwzględniona?

  Czy w usłudze Twój e-PIT jest automatycznie uwzględniona ulga na dziecko urodzone w 2023 roku?

  11 mln zł zaległego podatku CIT - tyle zapłaciła spółka po kontroli KAS

  Kontrola KAS wykazała nieprawidłowości przy rozliczeniu podatku CIT. Spółka wpłaciła do budżetu państwa ponad 11 mln zł zaległego podatku.

  REKLAMA