| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Internetowe kupony rabatowe bez PIT

Internetowe kupony rabatowe bez PIT

Fakt skorzystania przez konkretne osoby z przyznanych rabatów (tj. ich realizacja przy zakupach towarów dokonywanych za pośrednictwem platformy) nie prowadzi do powstania po ich stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Uzyskany w ten sposób rabat nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o PIT.

Tak wynika z wyroku WSA w Poznaniu z 10 maja 2017 r., I SA/Po 1313/16.

Sprawa dotyczyła spółki, która w ramach swojej działalności udostępnia handlową platformę internetową umożliwiającą przeprowadzanie przez podmioty zewnętrzne transakcji sprzedaży/zakupu towarów, usług i praw. W ramach organizowanych akcji promocyjnych uczestnicy promocji mogą otrzymywać kupony rabatowe, uprawniające do określonych kwotowo zniżek przy dokonaniu zakupu towarów za pośrednictwem platformy. Kupony mogą otrzymać zarówno podmioty będące już zarejestrowanymi użytkownikami platformy, jak i osoby dotychczas z niej niekorzystające, które wezmą udział w danej akcji promocyjnej.

Akcje promocyjne mają ograniczony czas obowiązywania. Mechanizm programów promocyjnych polega na przyznawaniu kupującym (uczestnikom akcji promocyjno-rabatowych) kwotowo określonych rabatów na dokonywanie zakupów na platformie. W przedmiotowej sprawie, użytkownikami są osoby niebędące pracownikami spółki i niepozostające z nią w stosunku cywilnoprawnym.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy:

1) Czy rabaty, które są przyznawane użytkownikom w ramach akcji promocyjnych, organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę, nie stanowią przychodu dla uczestników akcji promocyjnych, a tym samym na spółce nie ciężą obowiązki płatnika w związku z przyznanymi rabatami (niezależnie od faktu czy użytkownik z przyznanego rabatu ostatecznie skorzystał, czy też nie)?

2) W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1. spółka wnosi o potwierdzenie, czy w przedstawionym stanie faktycznym spełnione są warunki z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT i czy tym samym do rabatów udzielonych użytkownikom w związku z promocją i reklamą spółki, z których użytkownicy ci skorzystają, zastosowanie znajdzie zwolnienie przedmiotowe wskazane w ww. przepisie?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że udzielone rabaty nie stanowią przychodu dla użytkowników platformy. Jeśli jednak organ uznałby odmiennie, zastosowanie powinno znaleźć zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT, a tym samym wartość kuponów rabatowych powinna być wolna od podatku, jeżeli limit kwotowy zwolnienia nie zostanie przekroczony.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Zdaniem organu w sytuacji wykorzystania przez użytkowników przyznanego w ramach akcji promocyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez spółkę kuponu rabatowego, jego wartość stanowić będzie dla uczestników akcji promocyjnych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej przychód z innych źródeł, a dla uczestników realizujących kupon rabatowy w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej – przychód z tej działalności. W konsekwencji, na spółce będą ciążyć obowiązki płatnika.

Odnośnie pytania nr 2, w ocenie organu nie można zgodzić się ze spółką, że opisane we wniosku zrealizowane rabaty na zakupy dokonywane za pośrednictwem platformy stanowią nieodpłatne świadczenia mające ścisły związek z promocją działalności spółki, spełniając pierwszy z warunków zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT. Przedmiotowe zwolnienie ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń w ramach akcji promocyjno-reklamowych, otrzymywanych za „nic”, czyli nie związanych z jakimkolwiek działaniem świadczeniobiorcy, nie stanowiących świadczeń „w zamian za”.

WSA w Poznaniu nie zgodził się jednak ze stanowiskiem organu. W uzasadnieniu wskazał, że w świetle przepisów ustawy o PIT w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z przychodem po stronie kupującego. Błędne jest stanowisko organu podatkowego w zakresie pytania nr 1, że wystąpił u kupujących przychód z innych źródeł. Żadne ze źródeł przychodu wskazanych w ustawy o PIT nie wyczerpuje definicji zdarzenia opisanego w stanie faktycznym. Udzielenie rabatu nie jest również przychodem z działalności gospodarczej w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy zakupuje towar na platformie.

Patrycja Łukasiewicz

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »