reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Ulgi i odliczenia > Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

Ulga prorodzinna a zarobki dziecka za granicą

Ulga prorodzinna przysługuje także na każde pełnoletnie dziecko uczące się w szkołach do ukończenia przez nie 25. roku życia. W przypadku podjęcia pracy w kraju lub za granicą przez pełnoletnie dziecko, rodzice mają nadal prawo do tej ulgi ale jest ono uzależnione od wysokości uzyskanego przez to dziecko dochodu. Limit dochodów dziecka, powyżej którego rodzice nie mogą skorzystać z ulgi prorodzinnej wynosi 3089 zł w roku podatkowym. Przy czym zdaniem organów podatkowych należy brać pod uwagę każde zagraniczne zarobki pełnoletniego dziecka (bez względu na rodzaj metody unikania podwójnego opodatkowania) nawet jeżeli nie trzeba ich wykazywać w zeznaniu podatkowym w Polsce.

Taka wykładnia została przedstawiona np. w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (ITPB2/4511-397/16/MU).

Niespełna osiemnastoletnia (osiemnaście lat skończyła w tym samym roku ale dopiero po powrocie do Polski) córka wnioskodawcy zarobiła pracując w Wielkiej Brytanii w wakacje 2015 roku kwotę 1749,01 funtów z czego pobrano podatek w wysokości 340 funtów. Zapłacony podatek na terenie Wielkiej Brytanii został córce zwrócony. Córka wnioskodawcy uczy się w Polsce i nie osiągnęła w 2015 roku żadnych innych dochodów. Nie zawarła także związku małżeńskiego.

W związku z powyższym stanem faktycznym wnioskodawca zapytał Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy we wniosku o indywidualną interpretację podatkową, czy ma prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej na tą córkę w rozliczeniu rocznym za 2015 r.

Zdaniem wnioskodawcy ma on prawo odliczyć ulgę z tytułu wychowywania tej córki, bo praca przez córkę była wykonywana na terenie Wielkiej Brytanii, gdzie ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, a innych dochodów córka nie osiągała ani w Polsce ani za granicą. Dlatego też córka (ani jej rodzice) nie mają w Polsce żadnego obowiązku podatkowego związanego z dochodami uzyskanym przez córkę w Wielkiej Brytanii.

Metody unikania podwójnego opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 21 lipca 2017 roku uznał, że wnioskodawca ma prawo do ulgi prorodzinnej ale nie dlatego, że córka osiągnęła dochody w Wielkiej Brytanii, a dlatego, że w momencie uzyskania zarobków była jeszcze niepełnoletnia.

Organ podatkowy przypomniał, że na podstawie art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

- wykonywał władzę rodzicielską;

- pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;

- sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy, odliczeniu podlega za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1, w stosunku do:

1) jednego małoletniego dziecka - kwota 92,67 zł, jeżeli dochody podatnika:

a) pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł,

b) niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 56.000 zł, za wyjątkiem podatnika samotnie wychowującego małoletnie dziecko wymienionego w art. 6 ust. 4, do którego ma zastosowanie kwota dochodu określona w lit. a;

2) dwojga małoletnich dzieci - kwota 92,67 zł na każde dziecko;

3) trojga i więcej małoletnich dzieci - kwota:

92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,

166,67 zł na trzecie dziecko,

225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Przepis art. 27f ust. 6 ustawy o PIT w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT wskazuje, że odliczenie z tytułu ulgi prorodzinnej przysługuje również podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

- bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej,

- w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Zatem prawo do ulgi prorodzinnej uzależnione jest m.in. od wysokości rocznego dochodu, uzyskanego przez pełnoletnie dziecko, z wyjątkiem renty rodzinnej. W 2015 r. wysokość ww. dochodu wynosiła 3.089 zł, co wynika z wyliczenia ilorazu kwoty zmniejszającej podatek, tj. kwoty 556 zł 02 gr oraz stawki podatku, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, tj. 18%.

Ta sama kwota stanowi limit zarobków dziecka w kontekście ulgi prorodzinnej także w 2017 roku mimo, iż ww. przepisy uległy nieznacznej modyfikacji z uwagi na wprowadzenie zróżnicowanych kwot zmniejszających podatek obliczany wg skali podatkowej PIT.

Kwota wolna od podatku 2017

Zgodnie z treścią art. 27f ust. 7 w związku z art. 6 ust. 8 i 9 ustawy o PIT warunkiem do skorzystania z ulgi z tytułu wychowywania dziecka jest również brak zastosowania w stosunku do dziecka przepisów:

- art. 30c ustawy o PIT (tzw. podatek liniowy),

- ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem najmu prywatnego,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kalinowska

Dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama