REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ulga na dziecko w PIT za 2022 r. Jak skorzystać?

Ulga na dziecko. PIT-y i ulgi podatkowe 2022
Ulga prorodzinna. PIT-y i ulgi podatkowe w rozliczeniu za 2022 rok
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Ulga prorodzinna, nazywana także ulgą na dziecko to preferencja podatkowa, z której podatnik może skorzystać rozliczając roczny PIT. Jak wygląda odliczenie w PIT za 2022 rok?

Ulga prorodzinna w PIT za 2022 rok

W rozliczeniu za 2022 r. ulga prorodzinna (ulga na dziecko) – odliczana od podatku - przysługuje na każde dziecko:

Autopromocja

1. małoletnie:

 • wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, „ 
 • które zamieszkiwało z podatnikiem, a podatnik w stosunku do dziecka pełnił funkcję opiekuna prawnego, „ 
 • nad którym podatnik sprawował opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej – na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą;

2. pełnoletnie pozostające na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej

 • „które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, „ 
 • do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach i uczelniach w Polsce oraz za granicą, jeżeli w roku podatkowym dziecko to nie uzyskało dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, opodatkowanych według skali podatkowej lub o których mowa w art. 30b ustawy o PIT oraz przychodów objętych ulgą dla młodych czy też ulgą na powrót (zwolnienia te przewidziane są w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 ustawy o PIT) – w łącznej wysokości przekraczającej 12-krotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. W grudniu 2022 r. renta socjalna wynosiła 1338,44 zł, zatem limit dochodów obowiązujący w rozliczeniu za 2022 r. wynosi 16 061, 28 zł

Jak podkreślił NSA w wyroku z 10 listopada 2015 r., sygn. akt II FSK 2163/13, w przypadku dochodu uczącego się dziecka chodzi o kwoty netto. Niestety, w wyroku z 9 lutego 2016 r., sygn. akt II FSK 3506/13, NSA stwierdził, że limit zarobków dziecka należy liczyć jedynie po odjęciu kosztów uzyskania przychodów, a nie także składek na ZUS. Organy podatkowe potwierdzają to drugie stanowisko. 

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci uzyskują przychody opodatkowane podatkiem liniowym lub podlegające przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem) lub podlegające opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ulga na jedno dziecko 2023

Podatnik posiadający jedno dziecko:

a) pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (z zastrzeżeniem lit. b) może skorzystać z odliczenia, jeżeli roczne jego dochody łącznie z dochodami małżonka nie przekroczyły kwoty 112 000 zł, 

b) będący panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, samotnie wychowujący dziecko może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 112 000 zł,

c) niepozostający w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego część) oraz niebędący osobą samotnie wychowującą dziecko może skorzystać z odliczenia, jeżeli jego roczne dochody nie przekroczyły kwoty 56 000 zł.

Za podatnika pozostającego w związku małżeńskim nie uważa się osoby: „ 

 • w stosunku do której orzeczono separację, „ 
 • pozostającej w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Dla ustalenia dochodów rodziców pod kątem ulgi prorodzinnej pod uwagę należy brać uzyskane przez nich w danym roku łączne dochody:

 • „opodatkowane według skali podatkowej, „ 
 • z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz „ z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym 

– pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Jeżeli rodzic jest przedsiębiorcą opodatkowanym podatkiem liniowym, to przy ustalaniu jego dochodu za 2022 r. będzie mógł go pomniejszyć również o zapłacone składki zdrowotne, nie więcej jednak niż 8700 zł.

Jeżeli podatnicy wychowujący jedno dziecko będą mogli skorzystać z ulgi, to odliczą miesięcznie kwotę 92,67 zł, a za rok 1112,04 zł (gdy będą je wychowywać przez cały rok).

Ulga na dwoje dzieci 2023

Rodzice wychowujący dwoje dzieci mogą odliczać od podatku, na każde dziecko, kwotę 92,67 zł miesięcznie, a za rok 1112,04 zł (jeżeli będą je wychowywać przez cały rok). Odliczenie na dwoje dzieci może wynieść maksymalnie 2224,08 zł rocznie.

Ulga na troje dzieci 2023

Większa ulga przysługuje rodzicom wychowującym troje i więcej dzieci. Za trzecie dziecko podatnicy mogą odliczyć 166,67 zł miesięcznie, a rocznie 2000,04 zł.

Ulga na czworo dzieci 2023

Na czwarte i każde następne dziecko podatnik może odliczyć 225 zł miesięcznie, czyli 2700 zł rocznie.

Kwota ulgi jest obliczana w stosunku miesięcznym. W przypadku zmiany liczby dzieci lub innych zmian wpływających na zakres uprawnień do ulgi w trakcie roku należy badać zakres tych uprawnień za każdy miesiąc odrębnie. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca, w którym dziecko: „ 

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, „ 
 • wstąpiło w związek małżeński (art. 27f ust. 2c ustawy o PIT).

Dokonując odliczenia, w zeznaniu rocznym należy podać liczbę dzieci, ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (dane należy podać w załączniku PIT/O). Na żądanie organów podatkowych podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: „ 

 • odpis aktu urodzenia dziecka, 
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, „ 
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, „ 
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę podatnicy mogą odliczyć od podatku w dowolnej ustalonej przez nich proporcji. W przypadku braku porozumienia między podatnikami, którzy po rozwodzie lub w trakcie separacji zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem (piecza naprzemienna), lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim – kwotę tę podatnicy odliczają w częściach równych. W pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 27f ust. 4 ustawy o PIT). W przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa od kwoty podatku, podatnikowi przysługuje do zwrotu kwota stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przysługującego podatnikowi odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Rozliczeniu kwoty zwrotu służą specjalne części we wzorach zeznań PIT-36 (część M) czy PIT-37 (część I). Kwota przysługującego zwrotu nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniach: PIT-36L, PIT-36LS, PIT-28 czy PIT-28S. Przy czym składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone od przychodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152–154 ustawy o PIT (m.in. ulga dla młodych) podwyższają ten limit, za wyjątkiem składek zapłaconych od przychodów objętych podatkiem liniowym, podatkiem od praw własności intelektualnej czy podatkiem ryczałtowym. Przykładowo więc składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez przedsiębiorcę opodatkowanego podatkiem liniowym, który korzysta ze zwolnienia dla dużych rodzin, nie będą uwzględnione przy wyliczeniu kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

W przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu: „ 

 • rodzicom, „ 
 • opiekunom prawnym dziecka, „ 
 • rodzicom zastępczym 

– do ustalenia wysokości składek przyjmuje się łączną kwotę ich składek. Ulga rozliczana jest poprzez załącznik PIT/O (poz. 52–54 oraz cz. E).

Więcej na ten temat znajdziesz w publikacji: PIT-y i ulgi podatkowe 2022

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ulga na złe długi w VAT w 2024 r. Czy może z niej skorzystać podatnik stosujący metodę kasową?

Podatnik prowadzi przedsiębiorstwo rzemieślnicze, ma status małego podatnika i rozlicza VAT według metody kasowej. Czy w takiej sytuacji mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową może skorzystać z ulgi na złe długi, gdy ma nieopłacone faktury?

11,532 mln uncji złota w skarbcu NBP. Ich wartość rośnie

W marcu 2024 r. wartość złota w posiadaniu Narodowego Banku Polskiego wzrosła o ponad 8,5 mld zł, choć same zasoby złota pozostały niezmienione w stosunku do lutego. Tak wynika z opublikowanych 19 kwietnia 2024 r. danych NBP o płynnych aktywach i pasywach w walutach obcych.

MF: awaria na e-Urząd Skarbowy. Twój e-PIT działa poprawnie ale trzeba się logować przez epit.podatki.gov.pl

W dniu 19 kwietnia 2024 r. w godzinach przedpołudniowych nastąpiła przerwa w działaniu witryny urzadskarbowy.gov.pl, spowodowana najprawdopodobniej jakąś awarią. Ministerstwo Finansów poinformowało, że usługa Twój e-PIT działa poprawnie tylko, że trzeba się logować wchodząc z linka epit.podatki.gov.pl.

MF przygotowało ustawę o obowiązkowym raportowaniu ESG, implementującą dyrektywę UE

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy implementujący dyrektywę UE o obowiązkowym raportowaniu ESG. MF szacuje, że koszty dla przedsiębiorstw objętych obowiązkiem raportowania w ciągu 10 lat wyniosą 8,7 mld zł.

Twój e-PIT – przedsiębiorca musi uważać! Może pozbawić korzyści finansowych, a nawet narazić na straty

Twój e-PIT, czyli oferowana przez MF usługa jest dla podatnika bardzo wygodna, bo deklarację rozliczeniową wypełnia za niego skarbówka. Ale z racji tego, że żaden system czy urzędnik nie ma pełnej wiedzy na temat zmian jakie zachodzą w życiu podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych, czyli mówiąc wprost – narazić na straty.

System kaucyjny a VAT. MKiŚ ma opinię MF

Ministerstwo Klimatu i Środowiska uzyskało od Ministerstwa Finansów opinię, że VAT nie będzie naliczany dla opakowań jednorazowych, a w przypadku opakowań wielokrotnego użytku, pojawi się tylko dla tych, które nie wrócą do systemu.

Rozliczenie ulgi na dzieci po rozwodzie kwestią sporną. Były mąż rozliczał ulgę według schematu 50/50%, z czym nie godziła się była małżonka

Po rozwodzie matka dzieci próbowała zawrzeć z byłym mężem porozumienie dotyczące ulgi na dzieci. Proponowała byłemu mężowi proporcjonalne korzystanie z ulgi według proporcji - 30% dla niego i 70% dla niej. Mąż jednak nie godził się na takie rozwiązanie. Co postanowił w tej sprawie organ skarbowy?

Podatek dla superbogaczy, by zwalczać uchylanie się od opodatkowania

Globalny podatek od superbogatych. Francuski minister finansów Bruno Le Maire poinformował, że wraz ze swoim brazylijskim odpowiednikiem Haddadem Fernando rozpoczyna wspólną inicjatywę, by na szczycie G20 w Waszyngtonie podjąć decyzję w sprawie minimalnego opodatkowania najbogatszych osób na świecie.

PFRON 2024. Zasady obliczania wpłat

Regulacje dotyczące dokonywania wpłat na PFRON zawarte są w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Warto też pamiętać, że ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, z dwoma poważnymi zmianami z 2016 i 2018 roku. Jakie zasady obliczania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych obowiązują aktualnie w kwietniu 2024 roku?

Praca w Wielkiej Brytanii – czy i kiedy trzeba rozliczyć podatek w Polsce? Jak rozliczyć się z brytyjskim urzędem?

Mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nasi rodacy dalej wybierają ten kraj jako miejsce pracy. Destynacja ta jest wygodna pod wieloma względami. Jednym z nich jest łatwość dotarcia poprzez liczne połączenia samolotowe, dostępne prawie z każdego portu lotniczego w Polsce. Zebraliśmy garść informacji o rozliczeniu podatkowym w tym kraju. Warto je poznać zanim podejmiesz tam pracę.

REKLAMA