reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > PIT > PIT > Zwolnienia > Bon turystyczny zwolniony z PIT

Bon turystyczny zwolniony z PIT

Na podstawie przepisów ustawy o Polskim Bonie Turystycznym wartość świadczenia w postaci bonu turystycznego (tj. wartość Polskich Bonów Turystycznych) jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Przepisy w tym zakresie weszły w życie 18 lipca 2020 r.

W Dzienniku Ustaw z 17 lipca 2020 r. opublikowana została ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, która określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, przez który należy rozumieć dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Komu przysługuje świadczenie w postaci bonu turystycznego?

Wyjaśnijmy na wstępie, które osoby mają prawo do nowego świadczenia. Zgodnie art. 4 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym (dalej także "ustawa") świadczenie w formie bonu turystycznego przysługuje osobie:

1) mającej w dniu wejścia w życie ustawy przyznane prawo do:

a) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (zwanego dalej "świadczeniem wychowawczym"), lub

b) dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zwanego dalej "dodatkiem"),

2) której w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. przyznano prawo do:

a) świadczenia wychowawczego na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego świadczenia lub dodatku, o którym mowa w lit. b,

b) dodatku na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane prawo do tego dodatku lub świadczenia wychowawczego, o którym mowa w lit. a,

3) która w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia wejścia w życie ustawy złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i który do dnia wejścia w życie ustawy nie został rozpatrzony przez wojewodę,

4) która w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. złożyła wniosek o świadczenie wychowawcze, który został przekazany przez organ właściwy do wojewody zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i który nie został rozpatrzony przez wojewodę w okresie, za który składane są informacje, o których mowa w art. 19 ust. 13 (zwanej dalej "osobą uprawnioną").

Dodatkowe świadczenie w formie bonu przysługuje osobie uprawnionej, jeżeli:

1) świadczenie wychowawcze lub dodatek przysługuje na dziecko niepełnosprawne;

2) wniosek dotyczy dziecka niepełnosprawnego lub

3) decyzja dotyczy dziecka niepełnosprawnego.

Jakich płatności można dokonywać za pomocą bonu?

Za pomocą bonu turystycznego można dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Za pomocą bonu osoba uprawniona:

- może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które tej osobie przyznano świadczenie wychowawcze;

- może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, na które tej osobie przyznano dodatek;

 - może dokonywać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, którego dotyczy wniosek tej osoby, rozpatrywany przez wojewodę.

Za pomocą bonu można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego jej świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu.

Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze oraz inne środki wymiany.

Bon turystyczny będzie można wykorzystać w Polsce.  Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

W jakie wysokości przysługuje bon?

Jeżeli chodzi o wysokość świadczenia to zostało ono ustalone w sposób następujący:

- na dziecko przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł,

- na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł.

W przypadku gdy kwota świadczenia wychowawczego została ustalona zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, każdemu z rodziców przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego - jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na dziecko.

Bon turystyczny osoba uprawniona otrzyma po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500 plus: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi

Co istotne, prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

Czy świadczenie jest wolne od podatku?

Przejdźmy teraz do kwestii opodatkowania nowego świadczenia. Otóż, jak wynika z art. 40 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym ustawodawca wprowadził zwolnienie od podatku dochodowego. W związku z tym, osoby, które otrzymają wartość w postaci bonu turystycznego (tj. wartość Polskich Bonów Turystycznych) nie zapłacą od niego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zwolnienie podatkowe od otrzymanego bonu zostało wprowadzone poprzez dodanie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nowego art. 52zc.

"Wolna od podatku dochodowego jest wartość Polskich Bonów Turystycznych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz. U. poz. 1262)" - art. 52zc dodany przez art. 40 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym (Dz.U. poz. 1262). Zmiana weszła w życie 18 lipca 2020 r.

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Czy świadczenie jest wolne od egzekucji?

Zgodnie z art. 47 ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, wartość bonu turystycznego (tj. wartość Polskich Bonów Turystycznych) jest też wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych.

"Wartość bonu jest wolna od egzekucji oraz nie podlega wliczeniu do dochodu uprawniającego do wszelkich świadczeń i dodatków przysługujących na podstawie przepisów odrębnych" - art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym.

Podstawa prawna:

- USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym - Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1262

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama