reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatek od sprzedaży detalicznej > Podatek od sprzedaży detalicznej – główne założenia projektu

Podatek od sprzedaży detalicznej – główne założenia projektu

Projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który w dniu 2 lutego br. trafił do uzgodnień międzyresortowych, zakłada wprowadzenie nowego podatku o charakterze przychodowym od sprzedaży detalicznej obciążającego sprzedawców detalicznych i sieci handlowe o obrotach przekraczających 1,5 mln zł miesięcznie (kwota zwolniona od podatku). Ustawodawca zaproponował zróżnicowanie stawek podatku w zależności od wysokości przychodu tj.: 0,7% do wartości 300 mln zł i 1,3% od nadwyżki przychodu powyżej 300 mln zł. Ponadto, wyższe stawki podatku odpowiednio 1,3% i 1,9% będą obowiązywały od przychodu osiągniętego w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. Podatek ten nie będzie stanowił kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych.

Głównym celem wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, jest zwiększenie dochodów podatkowych budżetu państwa. Dochody z podatku służyć będą finansowaniu wydatków budżetowych wynikających z realizacji programu wsparcia rodzin „500+”, jako jedno ze źródeł tego finansowania. Szacuje się, że dochody budżetu z tytułu proponowanego podatku powinny wynieść nie mniej niż 2 mld zł w skali roku.

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Nowy podatkiem będzie objęta sprzedaż detaliczna, przez którą rozumie się dokonywane w ramach działalności gospodarczej zbywcy odpłatne zbywanie towarów w lokalu przedsiębiorstwa, na podstawie umowy zawartej na odległość, na podstawie umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz w innych przypadkach, o ile nabywca jest konsumentem, a wydanie towaru nabywcy nastąpiło na terytorium Rzeczypospolitej. Przedmiotem opodatkowania będzie przychód ze sprzedaży detalicznej.

Podatnikiem daniny będą sieci handlowe oraz sprzedawcy detaliczni niewchodzący do sieci handlowych. Jako „sieć handlową” projekt określa „grupę podmiotów, w skład której wchodzą: franczyzodawca oraz sprzedawcy detaliczni upoważnieni lub zobowiązani do korzystania z marki handlowej przez franczyzodawcę”, przy czym po stronie  franczyzodawców może występować wiele podmiotów. Do sieci zaliczane mogą być również podmioty pośredniczące między franczyzodawcami a sprzedawcami detalicznymi. Sieci handlowej nie tworzą spółdzielnie działające na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21), które są zrzeszone w związku rewizyjnym i korzystające z jednej marki handlowej.

Podatek od sprzedaży detalicznej w ocenie przedsiębiorców

Za „sprzedawcę detalicznego” ustawodawca rozumie osobę prawną (będą to przede wszystkim kapitałowe spółki prawa handlowego), jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (przede wszystkim osobowe spółki handlowe) oraz osoby fizyczne (zarejestrowane w CEIDG) prowadzące działalność gospodarczą.

Przedmiotem sprzedaży detalicznej będą towary, które zdefiniowane zostały jako „towary”, czyli te rzeczy ruchome oraz ich części, które nabywa konsument. Następuje tu nawiązanie do definicji z Kodeksu cywilnego, który przez rzecz rozumie przedmiot o charakterze materialnym, wyraźnie wyodrębniony z przyrody. W celu uniknięcia wątpliwości wyłącza się z definicji towarów posiłki przygotowywane przez zbywcę (działalność gastronomiczna), a także energię elektryczną, gaz ziemny, wodę i ciepło systemowe .

Podstawa opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej

Podstawą opodatkowania podatkiem od sprzedaży detalicznej będzie obrót, rozumiany jako całość zapłaty, którą podatnik otrzymał lub ma otrzymać od konsumenta z tytułu ceny sprzedaży detalicznej. Tak ustalona podstawa opodatkowania nie będzie obejmowała należnego podatku od towarów i usług. Obrót będzie ustalony na podstawie danych zaewidencjonowanych przez kasy rejestrujące.

W przypadku sieci handlowych podstawą opodatkowania będzie suma obrotu zaewidencjonowanego przy pomocy kas rejestrujących, przez wszystkich sprzedawców detalicznych wchodzących w skład sieci.

Polecamy: Podatki 2016 - komplet żółtych książek

Sam podatek od sprzedaży detalicznej (będący podatkiem przychodowym) należy odróżnić od podatku od towarów i usług (VAT). Podstawę do opodatkowania stanowi w nim pełny przychód z tytułu ceny otrzymanej w związku ze sprzedażą towarów i ma on charakter jednofazowy. VAT jest podatkiem pośrednim, pobierany jest na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami, a jego  konstrukcja zakłada brak kaskadowego nakładania się podatku poprzez zastosowanie mechanizmu odliczenia podatku pobranego w poprzednich etapach obrotu. Proponowany podatek nie spełnia powyższych cech, dlatego nie można go utożsamić z VAT.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Chyra

doświadczony konsultant podatkowy w Andersen Tax & Legal, Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama