PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Obowiązek złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg.

W deklaracji PIT-6/PIT-6L podatnicy wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej w 2015 roku produkcji. Podatnicy, których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 roku dochodu.

W tym roku deklarację można złożyć najpóźniej do 1 grudnia 2014 r., ponieważ ustawowy termin 30 listopada przypada w niedzielę.