| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PCC > PCC od podwyższenia kapitału zakładowego – wyrok TSUE w sprawie Pak-Holdco

PCC od podwyższenia kapitału zakładowego – wyrok TSUE w sprawie Pak-Holdco

W dniu 16 lutego 2012 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie Pak-Holdco Sp. z o.o. (C-372/10). Dotyczyła ona opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienie aportu.

W 2005 r. Pak-Holdco Sp. z o.o. otrzymała aportem od spółki Zespół Elektrowni Pątnów Adamów KoninS.A. (ZEPAK) jej wszystkie udziały w spółce Elektrownia Pątnów II sp. z o.o. (EP II).

Następnie Pak-Holdco podwyższyła kapitał zakładowy o równowartość owego aportu, zwiększając wartość udziałów ZEPAK w Pak-Holdco o kwotę udziałów posiadanych poprzednio przez ZEPAK w EP II.

Powyższa czynność stanowiła zmianę umowy spółki Pak-Holdco i podlegała PCC w wysokości 0,5% nominalnej wartości podwyższenia kapitału zakładowego.

Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego w sp. z o.o.

Spółka Pak-Holdco Sp z o.o. zwróciła się do organów podatkowych o zwrot nadpłaty PCC, powołując się na sprzeczność polskiej ustawy o PCC z obowiązującą do końca 2008 r. dyrektywą Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącą podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Organy odmówiły jednak zwrotu.

W trakcie dalszego postępowania Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do TSUE z pytaniami prejudycjalnymi.

Odpowiadając na nie, TSUE orzekł, że zgodnie ze wskazaną dyrektywą, czynności, które w dniu 1 lipca 1984 r. były w danym państwie członkowskim zwolnione od podatku kapitałowego lub były opodatkowane stawką nie wyższą niż 0,5%, są zwolnione od podatku w tym państwie.

Wskaźniki i stawki

Z perspektywy polskich podatników oznacza to, że wszelkie czynności zwolnione w Polsce z opodatkowania lub opodatkowane w dniu 1 lipca 1984 r. ówczesną opłatą skarbową w stawce 0,5% lub niższej, podlegają bezwarunkowemu zwolnieniu od tego podatku począwszy od dnia 1 maja 2004 r. (data akcesji Polski do UE).

Data 1 lipca 1984 r. jako data odniesienia w zakresie zwolnienia wiąże również Polskę, mimo że jej akcesja do UE nastąpiła później.

TSUE rozstrzygnął także, że wprowadzone przez dyrektywę 69/335/EWG wyłączenie z opodatkowania „sumy aktywów należących do spółki kapitałowej, które są przeznaczone na podwyższenie kapitału i które już zostały objęte podatkiem kapitałowym” (art. 5 ust. 3 tiret pierwszy ww. dyrektywy) ma zastosowanie bez względu na to, która ze spółek (wnosząca aport czy go otrzymująca) jest właścicielem tych aktywów.

Wyrok TSUE wyjaśnił więc, że wyłączone z podstawy opodatkowania PCC są także aktywa wnoszącego aport w zamian za udziały w innej spółce. Wedle TSUE muszą być w takiej sytuacji spełnione jedynie dwa warunki: przeznaczenie aktywów na podwyższenie kapitału zakładowego i uprzednie ich opodatkowanie.

Mając na względzie powyższe, warto podkreślić, że rozstrzygnięcie TSUE dotyczyło sytuacji, w której przedmiotem aportu były udziały posiadane przez wnoszącego aport, a zatem określony zespół aktywów niestanowiący przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

TSUE nie odniósł się natomiast wprost do sytuacji, w której przedmiot aportu stanowi przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (tym bardziej, że inna była regulacja ww. dyrektywy w tym zakresie).

Tymczasem jak wynika z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, wnioski z wyroku TSUE w omawianej sprawie są przenoszone automatycznie do rozstrzygnięcia spraw obejmujących aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, co może budzić wątpliwości.

- wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16 lutego 2012 r. w sprawie C-372/10;

Adrian Branny, Menedżer w Deloitte Doradztwo Podatkowe

Konrad Kurpiewski, Konsultant w Deloitte Doradztwo Podatkowe

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »