| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Jak opodatkować PIT sprzedaż własnych obrazów i praw do nich?

Jak opodatkować PIT sprzedaż własnych obrazów i praw do nich?

W ramach umowy zlecenia projektuję strony internetowe. Moim hobby jest malarstwo. Tworzę obrazy i grafiki, które cieszą się sporym zainteresowaniem. Zdarza się, że sprzedaję obrazy, ale też zgłaszają się do mnie osoby, zainteresowane reprodukcją obrazów i zakupem praw do moich prac. Czy od uzyskiwanego z tego tytułu wynagrodzenia zapłacę podatek?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych są wszelkiego rodzaju dochody, oprócz:

- dochodów zwolnionych w ustawie z opodatkowania oraz

- dochodów, od których zaniechano poboru podatku.

Wśród wielu źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu i wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdują się również przychody z praw majątkowych.

Za przychody z praw majątkowych uważa się w szczególności:

- przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów,

- przychody z praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zwrot „w szczególności” oznacza, że w ustawie wymieniono przykłady przychodów z praw majątkowych.

Przychody uzyskiwane ze sprzedaży praw do wykorzystywania obrazów należą również do przychodów z praw majątkowych. W konsekwencji należy je opodatkować i zapłacić podatek od uzyskanego z tego tytułu przychodu - bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów i częstotliwość opodatkowania.

Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w danym okresie. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Obniżenie sumy przychodów z danego źródła może nastąpić tylko o te koszty uzyskania przychodów, które tego źródła dotyczą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) stanowi, iż koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu.

Oznacza to, że każdy twórca, który sprzedaje, w inny sposób korzysta lub rozporządza prawami autorskimi ma prawo do obliczenia kosztów uzyskania przychodów w taki sposób.

Polecamy: serwis Podatki osobiste

Polecamy: serwis PIT

Aby lepiej zrozumieć wskazaną konstrukcję posłużmy się przykładem: jeżeli twórca uzyska ze sprzedaży prawa do wykorzystania swoich obrazów honorarium w kwocie 1000 zł, to zapłaci podatek od kwoty 500 zł, ponieważ od przychodu odejmie koszty jego uzyskania w wysokości 500 zł, czyli 50% przychodu.

Od tego dochodu autor nie odprowadza zaliczek na PIT w trakcie roku, a dochód wykazuje w zeznaniu rocznym składanym do 30 kwietnia za rok poprzedni wpisując przychody z praw majątkowych oraz koszty ich uzyskania do rubryki przeznaczonej dla podatników korzystających z praw majątkowych.

Warto też wskazać, że jeżeli podatnik uzyskuje przychody z wielu źródeł, w tym ze zbycia praw majątkowych, to przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest suma dochodów ze wszystkich źródeł.

A więc dochody ze zbycia praw majątkowych należy dodać do innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych ( np. dochodów uzyskanych z związku z wykonaniem zlecenia, a następnie obliczyć podatek według skali podatkowej.

Takie same zasady opodatkowania dotyczą innych przejawów twórczości np. pisania programów (aplikacji) komputerowych, fotografii, projektów architektonicznych, książek i artykułów.

Zbycie praw do utworów oznacza dla ich twórców uzyskanie przychodu z praw majątkowych. Podatek, w związku z 50 % ryczałtowymi kosztami uzyskania przychodów, należy zapłacić od połowy uzyskanego przychodu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Szymański

Doradca podatkowy z Departamentu Kontroli Podatkowych Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »