| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > PIT > Zwrot kwot otrzymanych z tytułu zakazu konkurencji - rozliczenie PIT

Zwrot kwot otrzymanych z tytułu zakazu konkurencji - rozliczenie PIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał we wrześniu 2015 r. interpretację indywidualną, w której uznał, iż w sytuacji dokonania zwrotu przez podatnika (byłego prokurenta) na rzecz spółki kwot otrzymanych tytułem realizacji klauzuli zakazu konkurencji na skutek jej wypowiedzenia, aby zwrot ten był neutralny dla celów podatkowych, powinien być dokonany w kwocie brutto.

Wnioskodawca ma możliwość odliczenia w zeznaniu rocznym składanym zwróconej mu kwoty nienależnie pobranego świadczenia, które uprzednio zwiększyło dochód podlegający opodatkowaniu. W przypadku zaś, gdy kwota odliczenia przekroczy kwotę dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku, kwota ta będzie mogła zostać odliczona od dochodu uzyskanego w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych. 

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 września 2015 r., IBPB-2-1/4511-161/15/MK.

Zakaz konkurencji prokurenta

Sprawa dotyczyła podatnika – osoby fizycznej, który pełnił funkcję prokurenta w spółce prawa handlowego. Podatnik zawarł ze spółką umowę regulującą zasady pełnienia przez niego obowiązków. Umowa zawierała klauzulę zakazu konkurencji, zgodnie z którą podatnik miał obowiązek przez 3 lata od zakończenia pełnienia funkcji prokurenta powstrzymywania się od pełnienia działalności konkurencyjnej. Podatnik wypowiedział umowę, na podstawie której pełnił swą funkcję, lecz spółka nie wywiązała się z obowiązku zapłaty. Po wezwaniu do zapłaty podatnik otrzymał jedynie część należności. Dokonał zatem kolejnego wezwania do zapłaty, zaś po wyznaczeniu dodatkowego terminu zgodnie z art. 491 Kodeksu cywilnego odstąpił od klauzuli o zakazie konkurencji w całości. Wraz z odstąpieniem podatnik, stosownie do art. 494 Kodeksu cywilnego zwrócił spółce wszystkie otrzymane w 2015 r. kwoty z tytułu zakazu konkurencji. 

Na tym tle podatnik zwrócił się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytał, czy otrzymane przez niego kwoty stanowiły przychód w rozumieniu ustawy o PIT, a także czy zobowiązany jest wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym jako dochód podlegający opodatkowaniu kwoty otrzymane od byłego zleceniodawcy na podstawie klauzuli konkurencyjnej i zwrócone mu przez podatnika w wyniku odstąpienia.

Prezentując własne stanowisko, podatnik wskazał, iż w związku z faktem, że odstąpienie od klauzuli konkurencyjnej wywołało skutek wsteczny i tym samym nie zaistniało zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie obowiązku podatkowego na gruncie ustawy o PIT, w szczególności art. 13 tej ustawy. Po stronie podatnika nie powstał zatem przychód do opodatkowania, w związku z czym nie jest on zobowiązany uwzględniać w zeznaniu podatkowym za rok 2015 kwot otrzymanych od spółki a następnie zwróconych przez podatnika spółce w wyniku odstąpienia od klauzuli konkurencyjnej. 

Monitor Księgowego – prenumerata

Polecamy: Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne (książka + CD)

Zwrot nienależnych świadczeń można odliczyć od dochodu w PIT

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe. Analizując przepisy ustawy o PIT stwierdził, że podatnik winien zwrócić nienależne świadczenie w całej wysokości przychodu, tj. w kwocie niepomniejszonej o pobraną przez płatnika zaliczkę na podatek dochodowy. Jeżeli jednak jak wynika z treści wniosku wnioskodawca nie zwrócił świadczeń w kwocie uwzględniającej pobrane zaliczki to odliczyć od dochodu będzie mógł jedynie taką część świadczenia, którą istotnie zwrócił spółce.

Organ wyjaśnił, że kwotę zwróconą w danym roku podatkowym, należy wykazać w zeznaniu składanym za 2015 r. oraz w załączniku PIT/O w pozycji „Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, jeżeli nie zostały one potrącone przez płatnika”.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »