| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatków lokalny

Obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatków lokalny

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie obowiązku sporządzania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego corocznego sprawozdania podatkowego. Głównym celem tego rozwiązania jest ułatwienie gminom prowadzenia własnej polityki podatkowej.

Zmiany w tym zakresie przewiduje projekt zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z 6 lipca br.) przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów. Jeżeli przepisy zostaną uchwalone, wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. Projekt jest na etapie opiniowania.

Co się zmieni?

W chwili obecnej w odniesieniu do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu obejmuje wyłącznie dochody budżetowe z tych podatków oraz skutki obniżania górnych granic stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 935).

Celem zaproponowanej nowelizacji jest nałożenie na organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego dodatkowo obowiązku corocznego sprawozdawania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Czemu ma to służyć?

Aktualnie informacje na temat tych podatków otrzymywane są na podstawie przeprowadzanych pośród gmin ankiet. Samo badanie ma miejsce co kilka lat, a udział w nim jest dobrowolny. Według resortu finansów taki sposób pozyskiwania danych jest niewystarczający ze względu na dużą pracochłonność i koszty, w tym  konieczność każdorazowego przygotowania formularzy oraz innych niezbędnych narzędzi.

Dlatego też nowa regulacja ma ułatwić prowadzenie racjonalnej polityki podatkowej, głównie projektowanie zmian systemu opodatkowania nieruchomości oraz szacowanie ich skutków. Dane te mają zwiększyć również możliwości analizy i oceny polityki podatkowej gmin pod kątem wykorzystania potencjału dochodowego w zakresie opodatkowania nieruchomości.

Gromadzenie powyższych danych postulowane jest również przez samorządy, co zaznacza projektodawca. Dzięki planowanemu rozwiązaniu miałyby one ułatwiony dostęp do informacji o stosowanych stawkach podatkowych oraz podstawach opodatkowania w innych gminach. Ułatwiłoby to gminom prowadzenie nie tylko własnej polityki podatkowej, lecz również formułowanie propozycji zmian w opodatkowaniu nieruchomości.

Ponadto, pozyskane dane o podatkach lokalnych po ich udostępnieniu służyłyby również innym zainteresowanym podmiotom, jak np. środowisku naukowemu, które łatwiej przeprowadzałoby kompleksowe badania i analizy dotyczące finansów samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z podatków lokalnych

Dokument ma zawierać informacje o podstawach nałożenia podatków od nieruchomości, rolnego oraz leśnego, jak i o podstawach objęcia daninami podmiotów, które są z nich zwolnione na mocy uchwał rad gmin. Również jednym z elementów są wysokości stawek tych podatków, średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Zgodnie z projektem więcej szczegółów dotyczących sprawozdania będzie zawierać rozporządzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych, określające dokładny zakres informacji objętych sprawozdaniem, wzór sprawozdania oraz terminy i sposób jego sporządzania, mając na względzie rzetelność i prawidłowość przekazywanych informacji oraz uwzględniając uprawnienia rad gmin do różnicowania wysokości stawek podatku od nieruchomości. Sprawozdanie w postaci elektronicznej będzie przekazywane ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »