| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia z obowiązku obejmującego swoim zakresem podatek od środków transportowych. Kiedy można skorzystać z tego zwolnienia? Jak wypełnić deklarację?

Zakres zwolnienia z podatku

Kwestię zwolnień z podatku od środków transportowych uregulowana została w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej przepisami, zwolnieniom podlegają:

- pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Zwolnienie uchwałą rady gminy

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia innych niż wyżej wymienione zwolnień poprzez uchwałę rady gminy w tym zakresie. Zwolnienie wprowadzane w tym trybie nie może jednak dotyczyć pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis obejmuje: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Problematyka dotycząca tego zagadnienia polega na tym, iż gminy mogą dokonywać jedynie zwolnień przedmiotowych, nigdy zaś podmiotowych. W praktyce podatkowej wiąże się to z trudnościami w procesie uchwałodawczym, gdyż często granica między zwolnieniem przedmiotowym a podmiotowym jest nieostra.  Znajduje to potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. I SA/Go 27/10, w którym sąd orzekł, iż „rada gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatku od środków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Jeżeli zwolnieniem z podatku zostały objęte pojazdy tylko i wyłącznie stanowiące mienie komunalne gminy, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym”.

Ponadto, idąc za orzecznictwem, należy zwrócić uwagę, iż wzbronione są także zwolnienia o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Podkreślił to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 441/08, stwierdzając, iż "delegacja art. 12 ust. 4 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie daje możliwości wprowadzenia zwolnień podmiotowych (określenia, kto może korzystać ze zwolnienia) bądź zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto, w stosunku do jakich przedmiotów, objęty jest zwolnieniem)".

Deklaracja DT-1

Na podatnikach podatku od środków transportowych ciąży obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych. Należy złożyć ją do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Uwidocznić w niej należy jedynie te pojazdy, od których podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatków. Pojazdy podlegające opisanym wyżej zwolnieniom nie powinny być wskazywane.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

KORONAWIRUS - podatki, prawo

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »