reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > Podatki i opłaty lokalne > Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Zwolnienia z podatku od środków transportowych

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia z obowiązku obejmującego swoim zakresem podatek od środków transportowych. Kiedy można skorzystać z tego zwolnienia? Jak wypełnić deklarację?

Zakres zwolnienia z podatku

Kwestię zwolnień z podatku od środków transportowych uregulowana została w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z jej przepisami, zwolnieniom podlegają:

- pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;

- pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Zwolnienie uchwałą rady gminy

Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia innych niż wyżej wymienione zwolnień poprzez uchwałę rady gminy w tym zakresie. Zwolnienie wprowadzane w tym trybie nie może jednak dotyczyć pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, który to przepis obejmuje: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Problematyka dotycząca tego zagadnienia polega na tym, iż gminy mogą dokonywać jedynie zwolnień przedmiotowych, nigdy zaś podmiotowych. W praktyce podatkowej wiąże się to z trudnościami w procesie uchwałodawczym, gdyż często granica między zwolnieniem przedmiotowym a podmiotowym jest nieostra.  Znajduje to potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 lutego 2010 r., sygn. I SA/Go 27/10, w którym sąd orzekł, iż „rada gminy nie ma kompetencji do wprowadzenia zwolnień podmiotowych w podatku od środków transportowych, ponieważ art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza możliwość wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych jedynie o charakterze przedmiotowym. Jeżeli zwolnieniem z podatku zostały objęte pojazdy tylko i wyłącznie stanowiące mienie komunalne gminy, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z przywilejem podatkowym o charakterze podmiotowym”.

Ponadto, idąc za orzecznictwem, należy zwrócić uwagę, iż wzbronione są także zwolnienia o charakterze przedmiotowo-podmiotowym. Podkreślił to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. III SA/Wa 441/08, stwierdzając, iż "delegacja art. 12 ust. 4 ustawy z 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nie daje możliwości wprowadzenia zwolnień podmiotowych (określenia, kto może korzystać ze zwolnienia) bądź zwolnień o charakterze mieszanym podmiotowo-przedmiotowym (kto, w stosunku do jakich przedmiotów, objęty jest zwolnieniem)".

Deklaracja DT-1

Na podatnikach podatku od środków transportowych ciąży obowiązek składania deklaracji na podatek od środków transportowych. Należy złożyć ją do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Uwidocznić w niej należy jedynie te pojazdy, od których podatnik ma obowiązek odprowadzenia podatków. Pojazdy podlegające opisanym wyżej zwolnieniom nie powinny być wskazywane.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama