REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.

Katarzyna Różaniecka
Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.
Stawki podatku od środków transportowych w 2017 r.
ShutterStock

REKLAMA

Minister Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia określił minimalną wysokość stawek podatku od środków transportowych, jakie będą obowiązywały w 2017 r. Stawki te pozostaną na takim samym poziomie jak w roku 2016.

Zgodnie z upoważnieniem znajdującym się w art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: ustawa), w dniu 7 października 2016 r. Minister Rozwoju i Finansów wydał obwieszczenie w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r.

Podatek od środków transportowych w rozumieniu ustawy

W art. 8 ustawy określony został katalog pojazdów składających się na pojęcie środków transportowych (m. in. autobusy, samochody ciężarowe oraz zespoły pojazdów rolnych). Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Kto zapłaci podatki lokalne jednorazowo

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Deklarację na dany rok podatkowy sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru składa się w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Wpłaty dokonuje się na rachunek budżetu właściwej gminy.

Organem uchwalającym wysokość stawek podatku od środków transportowych, z zastrzeżeniem minimum i maksimum ustawowego, jest rada gminy.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Wysokość stawek minimalnych

Ustalenie minimalnych stawek następuje w drodze realizacji art. 12b ustawy, który mówi o ustaleniu stawek obowiązujących w następnym roku podatkowym po przeliczeniu stawek określonych w załącznikach ustawy (1-3) zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy.

Minimalne stawki podatku od środków transportowych w 2017 roku będą wynosić, w przypadku:

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

1) samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt. 2 ustawy)

a) o dwóch osiach jezdnych:

 • od 12 t włącznie do 13 t – 0 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 138,95 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 13 t włącznie do 14 t – 138,95 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 383,99 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 14 t włącznie do 15 t – 383,99 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 540,96 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej lub powyżej 15 t – 540,96 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1224,18 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

b) o trzech osiach jezdnych:

 • od 12 t włącznie do 17 t – 183, 95 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 241,69 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 17 t włącznie do 19 t – 241,69 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 495,77 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 19 t włącznie do 21 t – 495,77 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 643,73 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 21 t włącznie do 23 t – 643,73 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 991,52 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 23 t włącznie do 25 t – 991,52 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1541,49 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej lub powyżej 25 t– 991,52 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1541,49 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku – stawki maksymalne

c) o czterech osiach jezdnych i więcej:

 • od 12 t włącznie do 25 t – 643,73 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 652,76 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 25 t włącznie do 27 t – 652,76 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1018,62 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 27 t włącznie do 29 t – 1018,62 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1617,14 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 29 t włącznie do 31 t – 1617,14 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 2398,61 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej lub powyżej 31 t – 1617,14 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 2398, 61 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,


2) ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton (art. 8 pkt. 4 ustawy)

a) o dwóch osiach jezdnych:

 • od 12 t włącznie do 18 t – 0 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 37,29 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 18 t włącznie do 25 t – 259,78 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 469,81 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 25 t włącznie do 31 t – 547,73 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 898,94 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej lub powyżej 31 t – 1381,13 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1894,94 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

b) trzech osiach jezdnych i więcej:

 • od 12 t włącznie do 40 t – 1218,53 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1684,91 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej lub powyżej 40 t – 1684,91 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 2492,33 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

Nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od 1 stycznia 2016 r.

3) przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (art. 8 pkt. 6 ustawy)

a) o jednej osi jezdnej:

 • od 12 t włącznie do 18 t – 0 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 24,89 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 18 t włącznie do 25 t – 173,93 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 312,84 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej i powyżej 25 t – 312,84 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 548,86 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

b) o dwóch osiach jezdnych:

 • od 12 t włącznie do 28 t – 205,57 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 302,69 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 28 t włącznie do 33 t – 599,67 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 831,18 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • od 33 t włącznie do 38 t – 831,18 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1262,56 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej i powyżej 38 t – 1123,66 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1662,33 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,

c) o trzech osiach jezdnych i więcej:

 • od 12 t włącznie do 38 t – 661,79 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 921,50 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych,
 • równej i powyżej 38 t – 921,50 zł w przypadku zawieszenia pneumatycznego lub zawieszenia uznanego za równoważne, a 1252,40 zł w przypadku innych systemów zawieszenia osi jezdnych.

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r., Dziennik Urzędowy Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" poz. 979,

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 i 1579).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Odsetki ustawowe w 2023 roku - aktualne stawki, kalkulatory (zmiana oprocentowania od 5 października)

  Jakie odsetki ustawowe obowiązują w 2023 roku? Jaka jest aktualna stawka odsetek ustawowych kapitałowych i odsetek ustawowych za opóźnienie określonych w kodeksie cywilnym? Ile wynosi obecnie stawka odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych? Uwaga! Od 5 października nastąpiła zmiana oprocentowania.

  Stopy procentowe NBP 2023 - obniżka o 0,25 pkt proc. od 5 października

  Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 4 października 2023 r. (ze skutkiem od 5 października br.) wszystkie stopy procentowe o 0,25 pkt proc (25 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, spadła z 6% do 5,75%.

  Międzynarodowe standardy rachunkowości - nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej od 16 października 2023 r.

  Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z dnia 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Rozporządzenie wejdzie w życie 16 października 2023 r.

  Tabela kursów średnich NBP nr 192/A/NBP/2023 - z 4 października 2023

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 4 października 2023 roku. NBP nr 192/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6303 zł.

  Sprzedaż e-commerce i import towarów - limity 2024

  W roku 2024 nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów dla sprzedaży e-commerce oraz importu towarów. W porównaniu z rokiem 2023, nowe limity będą niższe, co może wpłynąć na działalność wielu przedsiębiorców działających w branży e-commerce.

  EBC: kurs EUR/PLN z 2 października 2023 r.

  Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 2 października 2023 roku. Kurs EUR/PLN to 4,6123 zł.

  Mały podatnik 2024. Limit do VAT, PIT, CIT

  Rok 2024 przynosi zmiany dotyczące małych podatników w zakresie VAT, PIT oraz CIT, które dotyczą limitów wartości sprzedaży oraz przychodu, które decydują o tym, czy podatnik może korzystać ze statusu "małego podatnika". W poniższym tekście przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat, oparte o kurs euro z 2 października 2023 roku, ogłoszony przez NBP.

  Zatrudniasz młodocianych pracowników? Sprawdź, co zmienia najnowsze rozporządzenie!

  30 września weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące wykazu prac wzbronionych młodocianym pracownikom oraz warunków ich zatrudniania. Kiedy i na jakich warunkach może być zatrudniona osoba niepełnoletnia? Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy? 

  Zrozumieć startupy: 3 błędy, które trzeba naprawić, by odblokować innowacyjność

  To nie granty pozwalają przyciągać najlepsze startupy do Polski – przyciągają „grant turystów”. Wokół startupów wciąż jest wiele niezrozumienia. Traktujemy je jako projekty technologiczne, albo oczekujemy, że będą zatrudniać jak korporacje. Zdaniem założyciela Maverick Nation, dopóki nie nauczymy się, na czym polega ich wartość, nie zbudujemy prawdziwej innowacyjności.

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

  Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

  REKLAMA