| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Podatki osobiste > VAT > Psycholog może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Psycholog może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał 29 maja 2015 r. interpretację prawa podatkowego, która dotyczyła podatnika będącego psychologiem, superwizorem i specjalistą terapii uzależnień. Organ zadecydował w swoim rozstrzygnięciu, że podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, które przysługuje ze względu na niski obrót (nieprzekraczający 20.000 rocznie).

Zwolnienie z obowiązku stosowania kasy fiskalnej

W rozpatrywanej sprawie organ podatkowy zajął się kwestią zwolnienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4.11.2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas). Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:

1) podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

Dokumentacja pracownicza 2015 ponad 280 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym) (książka)

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Powyższe przepisy ustanawiają zwolnienie z obowiązku stosowania kasy rejestrującej dla podatników, którzy nie osiągają znacznego (przekraczającego 20.000 zł rocznie) obrotu z tytułu czynności wykonywanych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Wyjątek od zwolnienia

Od przedstawionego wyżej zwolnienia przewidziano szereg sytuacji, w których nie będzie mogło ono być zastosowane. W konsekwencji podatnik musiałby rejestrować przy zastosowaniu kasy każdą czynność dokonaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, bez względu na skalę tejże działalności. W przedstawionej sytuacji organ podatkowy zajął się kwestią zwolnienia wskazanego w § 4 pkt 2 lit f rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas. W świetle tego przepisu, zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku świadczenia usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

W analizowanej w interpretacji sytuacji, należało rozstrzygnąć, czy świadczone przed podatnika będącego psychologiem usługi, mieszczą się w zakresie wskazanym w powyższym przepisie. Innymi słowy, czy taki usługi są usługami opieki medycznej świadczonymi przez lekarza.

Klasyfikacja statystyczna bez znaczenia

Świadczone przez podatnika usługi były sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w poz. 86.90.E, tj. „Pozostałą działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej”. Okoliczność ta, zdaniem organu podatkowego, pozostawała jednocześnie bez znaczenia dla dokonanego rozstrzygnięcia. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wskazał bowiem, że sposób klasyfikacji w PKD nie jest decydujący na gruncie przepisów o VAT.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Psycholog to nie lekarz

Organ uznał, że  usługi podatnika będącego psychologiem nie są usługami w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarza i mogą w związku z tym korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Organ argumentował przy tym, że wykonywanie zawodu psychologa jest regulowane ustawą z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 763 ze zm.). Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów określa ustawa dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. Nr 277, poz. 1634 ze zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zdaje się więc twierdzić, że § 4 pkt 2 lit f rozporządzenia w sprawie zwolnień z kas dotyczy tylko czynności wykonywanych przez lekarzy i lekarzy dentystów. Przepis ten obejmuje więc tylko czynności zastrzeżone dla przedstawicieli tych zawodów, a nie zawodów pokrewnych (takich jak psycholog, który jednakże nie jest lekarzem).

Indywidualna interpretacja podatkowa Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 maja 2015 r. (sygn. IBPP3/4512-204/15/KG)

Michał Samborski, młodszy konsultant podatkowy w ECDDP Sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »