| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Jakie obowiązki ciążą na inkasencie

Jakie obowiązki ciążą na inkasencie


W praktyce nie ma najczęściej problemu z definiowaniem pojęć „podatnik” i „płatnik”. Przepisy regulują także funkcjonowanie inkasenta. Kim jest inkasent i jaka jest jego rola?

Przepisy przewidują, że inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, zobowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu

Jeśli inkasent nie wykona w/w obowiązku, odpowiada za podatek pobrany, a niewpłacony. Inkasent odpowiada za niewpłacenie podatku w terminie całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność inkasenta nie zachodzi, jeśli podatek nie został pobrany w winy podatnika; w takim wypadku organ podatkowy wydaje decyzję o odpowiedzialności podatnika.

Zarówno płatnicy, jak i inkasenci mają obowiązek przechowywać dokumenty związane z poborem lub inkasem podatków do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania płatnika lub inkasenta. Po upływie przedawnienia zobowiązania inkasenta są oni zobowiązani przekazać podatnikom dokumenty związane z poborem lub inkasem podatku; dokumenty te podlegają zniszczeniu, jeżeli ich przekazanie podatnikowi jest niemożliwe.

Polecamy: serwis Ryczałt

Inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że inkasent pobrał wynagrodzenie nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, organ podatkowy wydaje decyzję o zwrocie nienależnego wynagrodzenia.

Kwestie związane z wynagrodzeniem inkasenta określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz.U. nr 240, poz. 2065).

W myśl § 1 ust. 1 pkt 2 w/w rozporządzenia inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków, wynoszące 0,1% kwoty podatków pobranych przez inkasentów na rzecz budżetu państwa. Kwota należnego inkasentowi wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez niego.

Polecamy: Postępowanie podatkowe

Inkasent, który pobrał podatek nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej, jest zobowiązany dokonać zwrotu nienależnego wynagrodzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego wraz z odsetkami za zwłokę.

Wynagrodzenie z tytułu inkasa otrzymywane przez inkasentów jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście – art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 13 pkt 6 ustawy o PIT (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 6 maja 2010 r., sygn. IBPBII/1/415153/10/ŚS.

Podstawa prawna: - art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – tekst jedn. Dz.U. z 2005, nr 8, poz. 60, z późn. zm.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Krucka-Atak

Samodzielny specjalista ds. kadr z wieloletnim doświadczeniem, pasjonatka prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »