| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Do ORD-IN wystarczy dołączyć pełnomocnictwo bez odpisu z KRS

Do ORD-IN wystarczy dołączyć pełnomocnictwo bez odpisu z KRS

21 lipca 2011 r. zapadł ważny wyrok NSA (sygn. akt II FSK 440/10) dla osób zainteresowanych pozyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej. Sąd uznał, że nie ma podstawy prawnej, aby pełnomocnik do wniosku ORD-IN dołączał dokument dowodzący, że przedstawiciele mocodawcy mieli prawo udzielić mu pełnomocnictwa. Organ podatkowy wydający interpretację może domagać się takiego dokumentu tylko w sytuacji, gdy istnieją wątpliwości co do istnienia tego prawa.

NSA zwrócił uwagę na to, że Ordynacja podatkowa nie formułuje nigdzie wprost wymogu wykazania umocowania organów osoby prawnej czy też osób działających w imieniu takiej osoby do jej reprezentacji.

Inna sytuacja jest w ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - w art. 29 tej ustawy zawarto wymóg, by organ albo osoby, o których mowa w art. 28 (wskazuje osoby uprawnione do działania w imieniu osób prawnych) wykazały swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Nie ma odpowiednika takiego przepisu w Ordynacji podatkowej.

Podstawą prawną dla konieczności dołączenia przez pełnomocnika odpisu z KRS potwierdzającego prawo np. członka zarządu do udzielenia pełnomocnictwa nie jest przypis w formularzu ORD-IN.

Przypis ten stanowi, że w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika (pełnomocników) lub osobę upoważnioną (osoby upoważnione), do wniosku należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Polecamy: Po co człowiekowi interpretacja podatkowa

Polecamy: Ogólne interpretacje podatkowe Ministra Finansów

Przypis w formularzu nie ma rangi i mocy przepisu ustawowego.

NSA stwierdził:Z żadnego ze wskazanych przepisów Ordynacji podatkowej wymóg załączenia do wniosku dokumentu wykazującego umocowanie do działania w imieniu spółki nie wynika i dlatego zresztą Sąd pierwszej instancji nie potrafił wskazać precyzyjnie przepisu kreującego ten obowiązek. Przypis do jednego z pól wzoru wniosku o wydanie interpretacji nie może stanowić podstawy do nakładania na stronę obowiązku formalnoprawnego, a w konsekwencji do uchylenia zaskarżonej przez tę Stronę interpretacji. Skoro nie istnieje podstawa prawna do przyjęcia, że strona w niniejszej sprawie obowiązana była złożyć wraz z wnioskiem odpis z KRS, nie może też być mowy o obowiązku wezwania jej przez organ do uzupełnienia takiego braku. Oczywiście w sytuacji nabrania wątpliwości co do uprawnienia danej osoby do reprezentacji spółki organ mógłby wezwać do przedłożenia takiego dokumentu. W niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała jednak miejsca, a Sąd nie stwierdził, że wątpliwości takie winny były się pojawić.”

Na ten wyrok NSA mogą się powołać osoby, którym odmówiono rozpatrzenie wniosku ORD-IN z uwagi na dołączenie do niego samego pełnomocnictwa bez odpisu z KRS potwierdzającego prawo osób podpisanych na pełnomocnictwie do złożenia takiego podpisu.

Piotr Kadrowski

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Salomon Finance

doradztwo kredytowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »