Kategorie

Czy fiskus musi udowodnić fakt zasiadania w zarządzie spółki?

PwC Studio
Serwis prawno-podatkowy PwC
Mirosław Wójtowicz
Czy fiskus musi udowodnić fakt zasiadania w zarządzie spółki?
Przed wydaniem decyzji w sprawie odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki - organ podatkowy ma obowiązek udowodnić okoliczność, iż w dniu w którym upłynął termin płatności zobowiązań podatkowych spółki, dana osoba pełniła funkcję członka zarządu. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 28 kwietnia 2011 r. (sygn. I SA/Kr 354/10).

Stan faktyczny

Organ podatkowy wydał decyzję o odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z o.o. wynikające w podatku od nieruchomości.

Uzasadniając decyzję organ podniósł, że termin płatności zobowiązań podatkowych upłynął w czasie pełnienia przez podatnika funkcji członka zarządu spółki, a kwota zaległości podatkowych nie została zaspokojona w postępowaniu egzekucyjnym.

Ponadto, organ podatkowy stwierdził, że członek zarządu nie wykazał, iż zachodzi przesłanka uwalniająca go od odpowiedzialności jako osoby trzeciej.

W odwołaniu strona wskazała, że decyzja organu podatkowego jest nieprawidłowa, ponieważ członek zarządu przed upływem terminu płatności zaległości podatkowej złożył rezygnację ze sprawowanej funkcji na ręce innego członka zarządu.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji. Uzasadniając takie rozstrzygniecie, SKO oparło się na treści wpisu do rejestru handlowego, z którego wynika, że członek zarządu w stosunku do którego została wydana decyzja w sprawie odpowiedzialności jako osoby trzeciej, ciągle pełni tę funkcję, a jego rezygnacja nie była skuteczna.

Od decyzji SKO strona złożyła skargę do WSA w Krakowie, który ją uwzględnił.

Odpowiedzialność tylko za czas pełnienia funkcji

Sąd stwierdził, że fakt upływu terminu płatności zaległości podatkowych spółki w trakcie pełnienia przez daną osobę funkcji członka zarządu powinien zostać stwierdzony przez organ podatkowy.

Zdaniem sądu, organy podatkowe nieprawidłowo ustaliły, że złożona przez podatnika rezygnacja z funkcji członka zarządu była nieskuteczna, oraz oparły się przy ustaleniu składu osobowego zarządu w dniu, w którym upłynął termin płatności zaległości podatkowej, wyłącznie na treści wpisu do rejestru handlowego.

Polecamy: Na czym polega zabezpieczenie majątkowe w sprawach karnych skarbowych?

Sąd podkreślił, iż wpis do rejestru ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że jego treść nie ma znaczenia dla przyjęcia skuteczności rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu.

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe

Instytucja odpowiedzialności osób trzecich uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej jest pomocniczą formą zaspokojenia zobowiązań podatkowych przez podmiot inny niż podatnik i ma ona zastosowanie w przypadku, gdy zaległość podatkowa ciążąca na podatniku nie może być skutecznie uiszczona.

Osoba trzecia odpowiada zatem nie za swój dług, tylko za dług innego podatnika, z którym pozostaje w pewnych relacjach o charakterze osobistym, czy też biznesowym.

Odpowiedzialność osób trzecich za zobowiązania podatkowe ma zastosowanie w sytuacjach wyjątkowych, w przypadku niezapłacenia należnej kwoty podatku przez podatnika lub zapłaceniu tylko części tej kwoty.

Trzeba w tym miejscu wskazać, iż zawsze w pierwszej kolejności za zobowiązania podatkowe odpowiada podatnik. Dopiero, gdy nie jest on w stanie samodzielnie w pełni zaspokoić ciążącej na nim kwoty podatku, możliwe jest wydanie decyzji w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej, co skutkuje obowiązkiem zapłaty przez tą osobę zaległości podatkowej, dotyczącej innego podmiotu.

Polecamy: Co warto wiedzieć jadąc na wakacje?

Reklama

Jedną z kategorii osób trzecich w stosunku, do których możliwe jest wydanie decyzji w sprawie odpowiedzialności jako osoby trzeciej, jest na podstawie art. 116 o.p., członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej, a także członek zarządu tych spółek w organizacji.

Wspomniany przepis uzależnia możliwość przypisania odpowiedzialności za zaległości podatkowe członkowi zarządu w przypadku, gdy egzekucja prowadzona wobec spółki okaże się bezskuteczna. Ponadto, konieczny jest także upływ terminu płatności zobowiązania podatkowego w chwili, gdy dana osoba pełniła funkcję członka zarządu.

Przesłanki egzoneracyjne, czyli jak uwolnić się od odpowiedzialności

Z punktu widzenia osoby pełniącej funkcję członka zarządu, niezwykle ważna jest treść art. 116 § 1 pkt 1 i 2 o.p., który to przepis umożliwia uwolnienie się przez członka zarządu od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Mianowicie, odpowiedzialność osoby trzeciej nie może być orzeczona w przypadku, gdy członek zarządu wykaże, że we właściwym czasie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające upadłości, albo - że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy.

Uwolnienie się od odpowiedzialności możliwe jest także w razie wskazania przez członka zarządu mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

W omawianym wyroku sąd słusznie zauważył, że organ podatkowy orzekając o odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej ma obowiązek udowodnienia, iż upływ terminu płatności zaległości podatkowych spółki upłynął w trakcie pełnienia przez daną osobę funkcji członka zarządu.

Polecamy: Czy urząd skarbowy może kwestionować ważność umów?

Ustalenie przez organ wspomnianej okoliczności nastąpiło w omawianej sprawie na podstawie wpisu do rejestru handlowego spółki, bez uwzględnienia okoliczności, iż członek zarządu przed upływem terminu płatności zaległości podatkowych złożył na ręce innego członka zarządu rezygnację z pełnionej funkcji.

Taki sposób ustalenia przesłanki warunkującej przypisanie odpowiedzialności jako osoby trzeciej należy uznać za nieprawidłowy.

Liczy się data złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji

Zgodnie z art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych mandat członka zarządu wygasa, miedzy innymi, na podstawie rezygnacji.

A zatem, wpis do rejestru o zmianie w składzie osobowym zarządu ma wyłączenie charakter deklaratoryjny, co oznacza, że nie ma znaczenia dla skuteczności rezygnacji przez daną osobę z funkcji członka zarządu.

Tym samym organ podatkowy przy ustaleniu daty, w której członek zarządu przesłał pełnić swoją funkcję, powinien uwzględnić datę złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji, a nie opierać się na wpisie w rejestrze.

Reklama

Należy także wskazać, że organ podatkowy prowadzący postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności osoby trzeciej powinien kierować się ogólnymi zasadami postępowania podatkowego, w szczególności zasadą prawdy materialnej (art. 122 o.p.), z którą powiązany jest obowiązek wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie (art. 187 § 1 o.p.).

Uwzględnienie tych zasad w sprawie dotyczącej odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej oznacza, że organ podatkowy ma obowiązek podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia czy zaistniały przesłanki pozwalające na orzeczenie w stosunku do osoby trzeciej odpowiedzialności jako osoby trzeciej.

W szczególności czynności organu podatkowego powinny zmierzać do zebrania dowodów w przedmiocie ustalenia daty skutecznej rezygnacji przez członka zarządu ze sprawowanej funkcji.

Podsumowując, omawiany wyrok należy ocenić pozytywnie, potwierdza on bowiem, że na organie podatkowym spoczywa obowiązek ścisłej wykładni przesłanek umożliwiających orzekanie w stosunku do członków zarządów odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki i uważnego badania spełnienia tych przesłanek.

Wykładnia przepisów warunkujących odpowiedzialność osób trzecich powinna być zatem przeprowadzana ściśle, a samo stosowanie przez organy podatkowe tej formy realizacji zobowiązania podatkowego z uwagi na to, że jej istotą jest odpowiedzialność za cudzy dług, powinno być wyjątkowe.

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.

  Pakiet VAT e-commerce, czyli podwyżki w e-handlu

  Pakiet VAT e-commerce. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza tzw. unijny pakiet e-commerce. Zmiana ma wejść we wszystkich krajach Unii. Celem jest wyrównanie szans firm z UE w konkurowaniu w obszarze handlu elektronicznego z podmiotami z krajów trzecich.

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) – jakie korzyści?

  Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) jest narzędziem do zmniejszenia zobowiązania podatkowego w ramach grupy kapitałowej umożliwiającym zwiększenie swobody dokonywania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK oraz zmniejszenie obowiązków administracyjnych związanych z rozliczeniem CIT. Jednak funkcjonowanie w ramach takiej grupy wiąże się również z ryzykiem, które wynika z konieczności przestrzegania bardzo rygorystycznych warunków PGK. Jest to więc rozwiązanie korzystne, a zarazem ryzykowne dla podatników.

  Czy podatek może zapłacić za podatnika inny podmiot?

  Zapłata podatku. Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w wyroku z 14 kwietnia 2021 r. (sygn. II FSK 3305/18) , że zobowiązanie podatkowe płatnika wygasa również w przypadku, kiedy kiedy wpłata podatku realizowana jest przez podmiot trzeci. Konieczne jest jednak aby podatek został opłacony ze środków podatnika, by podmiot uiszczający podatek miał do wykonania tej czynności umocowanie oraz aby wiedzę o tym fakcie miał organ podatkowy, na rzecz którego dokonywana jest konkretna wpłata należności.

  Kościński: jesteśmy za sprawiedliwymi podatkami

  Raje podatkowe, podatek minimalny. Działania resortu finansów ukierunkowane są na wprowadzenie sprawiedliwych podatków w UE i poza nią, dlatego istotne jest zwalczanie rajów podatkowych - poinformował minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

  Tarcza PFR 1.0 - ponad 42 mld zł umorzonych subwencji

  Subwencje z Tarczy PFR. Z 61 mld zł udzielonych subwencji z Tarczy PFR 1.0 umorzymy firmom w sumie 42-45 mld zł, czyli o 4-6 mld zł więcej, niż pierwotnie zakładaliśmy - powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

  Opłata reprograficzna - czy przepisy są zgodne z prawem UE?

  Opłata reprograficzna - nowe regulacje. Przepisy dotyczące opłaty reprograficznej mogą być niezgodne z polskim i unijnym prawem. Projekt ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego budzi wątpliwości prawników. Które przepisy budzą wątpliwości?

  VAT e-commerce - projekt objaśnień podatkowych MF

  VAT e-commerce. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt objaśnień podatkowych do pakietu zmian w VAT zwanego potocznie VAT e-commerce. W objaśnieniach tych zawarto 59 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Objaśnienia te mają chronić przedsiębiorców z mocą wiążącą dla administracji skarbowej. Ministerstwo Finansów zaprasza podatników do zgłaszania uwag do tego projektu w ramach prekonsultacji do 30 czerwca.

  Akcyza. Wzory deklaracji uproszczonych AKC-UA i AKC-UAKZ

  Wzory deklaracji akcyzowych. Ukazało się rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, chodzi o wzory AKC-UA i AKC-UAKZ. Nowe deklaracje mają zastosowanie począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2021 r.