Kategorie

Kiedy podatnik może dostać mandat?

Katarzyna Broniszewska
Kiedy podatnik może dostać mandat?
Kiedy podatnik może dostać mandat?
Postępowanie mandatowe jest jedną z najprostszych procedur przewidzianych w postępowaniu karnym skarbowym. Dzięki tej procedurze osoba, która popełniła wykroczenie skarbowe może dobrowolnie ponieść za nie odpowiedzialność- poddać się karze jaką jest zapłata wymierzonego mandatu i uniknąć rozpatrywania sprawy przez sąd.

Postępowanie mandatowe charakteryzuje się możliwością zakończenia sprawy karnej skarbowej w drodze porozumienia.

Kara w postaci mandatu nie jest orzeczeniem kary ale nałożeniem grzywny. Mimo to stanowi rozstrzygnięcie o odpowiedzialności za wykroczenie skarbowe.

Postępowanie prowadzone jest poza sądem, przez organ pozasądowy - zazwyczaj Urząd Skarbowy. To uprawnienie posiadają i inne finansowe organy, które badają wcześniej sprawę podejmując różne działania przygotowawcze np. Urząd Celny, Inspektor Kontroli Skarbowej, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna).

Polecamy: Jak wzruszyć decyzję ostateczną, na mocy której strona nie nabyła prawa?

Możliwe jest jego przeprowadzenie nawet w sytuacji, jeśli wcześniej zostało wszczęte postępowanie przygotowawcze.

Zatem do nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe są uprawnieni:
1) upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych,
2) inspektorzy kontroli skarbowej,
3) upoważnieni pracownicy urzędów celnych i funkcjonariusze celni,
4) upoważnieni funkcjonariusze Policji,
5) upoważnieni funkcjonariusze Straży Granicznej,
6) upoważnieni Żołnierze Żandarmerii Wojskowej.

Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku?

Mandat może być nałożony tylko w przypadku wykroczeń skarbowych. Oznacza to, że nie można zastosować takiej kary wobec osoby, która popełniła przestępstwo skarbowe.

Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony, którego popełnienie będzie wiązało się z groźbą wymierzenia kary grzywny, jeżeli wysokość należności publicznoprawnej lub zagrożonej należności publicznoprawnej (np. niezapłaconego podatku) lub wartość przedmiotu czynu nie jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia, które obowiązywało w czasie popełnienia danego czynu.

Poza powyższym przypadkiem, czyn zabroniony będzie wykroczeniem w sytuacjach wskazanych przez Kodeks karny skarbowy.

- uporczywe niewpłacanie przez podatnika podatku w terminie, nieskładanie w terminie przez płatnika deklaracji podatkowych, uchylanie się przez podatnika od opodatkowania, uszczuplenie opłaty skarbowej

Należność publicznoprawna to należność państwowa lub samorządowa, będąca
przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego; jest nią podatek będący dochodem państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub należność z tytułu rozliczenia udzielonej dotacji lub subwencji.

Przestaje istnieć w razie uregulowania uszczuplonej należności wraz z odsetkami za zwłokę.

Od 1.01.2011 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1380,00 zł. Zatem, aby dany czyn był
wykroczeniem, zaległość podatkowa nie może przekroczyć 6930,00 zł.

Warunki zastosowania postępowania mandatowego.

Aby postępowanie mandatowe mogło być przeprowadzone muszą wystąpić określone warunki - przesłanki pozytywne z jednej strony oraz nie mogą wystąpić przesłanki negatywne z drugiej.

Do przesłanek, warunków pozytywnych należą:

1) sytuacja, kiedy nie ma wątpliwości co do tego kto jest sprawcą danego czynu oraz co do okoliczności jego popełnienia,
2) przekonanie organu, że nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej niż podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia - obecnie 2.772,00 zł; organ musi ocenić na podstawie wiadomości o danej osobie (dotyczących np. sposobu zachowania się, właściwości osobistej) oraz na podstawie okoliczności czynu (rodzaj, rozmiar skutków czynu) czy wymierzenie kary grzywny będzie wystarczające do poniesienia odpowiedzialności i czy nie należy orzec kary surowszej,
3) nie zachodzą warunki negatywne,
4) sprawca wykroczenia wyraził zgodę na przyjęcie mandatu; jest to warunek niezbędny, ponieważ w przypadku braku zgody sprawa zostanie skierowana do sądu wraz z aktem oskarżenia; zgoda jest wyrażana na piśmie za pomocą złożenia podpisu na odcinku mandatu, który pozostaje w urzędzie,
5) należy uiścić zaległą należność publicznoprawną do czasu stawienia się sprawcy przed urzędem skarbowym; jeżeli obowiązek ten nie zostanie zachowany organ może wszcząć dochodzenie ( i w jego ramach np. przesłuchać sprawcę w charakterze podejrzanego); jeżeli podatek nadal nie zostanie zapłacony, organ ma obowiązek wnieść akt oskarżenia do sądu.

Polecamy: Jakie grzywny za przewinienia skarbowe grożą w 2011 roku?

Do negatywnych przesłanek należą:

1) zbieg przepisów obejmujący wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe; dany czyn narusza przepis prawny, który dotyczy zarówno wykroczenia jak i przestępstwa skarbowego; w tej sytuacji nałożenie mandatu jest niedopuszczalne,
2) za wykroczenie skarbowe należy orzec przepadek przedmiotów; dotyczy to tylko sytuacji, kiedy przepis ustawy nakłada obowiązek orzeczenia przepadku przedmiotów; gdy jest on fakultatywny, organ dokonuje wyboru środka karnego, który ma być zastosowany.

Spełnienie przesłanek pozytywnych oraz nie wystąpienie negatywnych pozwala na przeprowadzenie postępowania mandatowego. Ma ono wiele plusów. Przede wszystkim pozwala szybko zakończyć sprawa i uniknąć postępowania przed sądem.

Poprzez nałożenie mandatu i zapłacenie kary grzywny sprawa karna skarbowa zostaje zakończona.

Rodzaje mandatów karnych

a) mandat karny gotówkowy (art. 138 §2 i §3 kks)

Tu kara grzywny może być nałożona jedynie na:
- osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (bez zamiaru stałego pobytu; dotyczy to i obywatela polskiego, jak i cudzoziemca),
- osobę niemającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu lub
- osobę stale przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która
czasowo opuszcza to terytorium.

Staje się on prawomocny wraz z zapłatą kary grzywny podmiotowi, który ją nałożył.

b) mandat karny kredytowy

W tym przypadku kara grzywny może być nałożona na każdą osobę, wobec której nie ma obowiązku nakładania mandatu karnego gotówkowego. Jego prawomocność następuje z chwilą pokwitowania odbioru przez ukaranego.

Karę grzywny należy uiścić w terminie 7 dni od dnia jej nałożenia. Po upływie terminu można rozpocząć egzekucję w trybie administracyjnym, bez potrzeby kierowania sprawy do sądu (o terminie jak i o skutkach jego przekroczenia należy pouczyć ukaranego).

Uchylenie mandatu

Jeżeli okaże się, że karę grzywny nałożono za czyn, który nie jest czynem zabronionym i nie stanowi wykroczenia skarbowego, prawomocny mandat karny podlega niezwłocznie uchyleniu przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy. Ukarany wnioskuje o uchylenie w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

W wyniku uchylenia suma, która została zapłacona przez skazanego zostaje mu niezwłocznie zwrócona. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dany czyn nie stanowi wykroczenia skarbowego, ale przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub przestępstwo zwykłe. W takim wypadku aż do zakończenia sprawy pobraną sumę zatrzymuje się jako zabezpieczenie majątkowe kar, które mogą zostać orzeczone.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.

  Czy dobrowolne opłaty za toalety podlegają VAT?

  Dobrowolne opłaty za toalety a VAT. Czy otrzymane środki pieniężne (dobrowolne opłaty za skorzystanie z toalety) powinny być uznane za podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług?

  TSUE kontra Belgia. Zwolnienia podatkowe niezgodne z prawem UE

  Zwolnienia podatkowe. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że zwolnienia podatkowe przyznawane przez Belgię przedsiębiorstwom międzynarodowym stanowią system pomocy państwowej niezgodnej z prawem Unii. Przyznał tym samym rację Komisji Europejskiej i uchylił wyrok Sądu UE z 2019 roku.

  Jaka stawka ryczałtu od przychodów z działalności produkcyjnej (wytwórczej)

  Stawka ryczałtu dla działalności produkcyjnej. Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych można opodatkować przychody osiągane przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Przychody z działalności produkcyjnej (wytwórczej) mogą być opodatkowane albo stawką 8,5% albo 5,5%. Od czego zależy zastosowanie jednej z tych stawek do działalności produkcyjnej?

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku

  Grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2022 roku. W roku 2022 podatnikom grozić będą wyższe niż w 2021 r. kwoty grzywien, jakie można wymierzyć za popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

  Kiedy e-faktury będą obligatoryjne? Jak się przygotować?

  E-faktury. Z końcem sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Choć początkowo z powyższego rozwiązania będzie można korzystać dobrowolnie, już od 2023 roku stanie się ono obligatoryjne. Jakie są korzyści i wyzwania dla przedsiębiorców wynikające z jego wdrożenia?

  Prosta Spółka Akcyjna – jak założyć, jak działa

  Prosta Spółka Akcyjna (PSA) jest szczególnie atrakcyjna dla młodych innowatorów, którzy dysponują unikalnym know-how i chcą otworzyć biznes, ale nie mają na to własnego majątku. Możesz ją szybko zarejestrować, a jej obsługa jest bardzo prosta. O tym, jak krok po kroku założyć PSA i jakie płyną z tego korzyści dla przedsiębiorców, rozmawiali 15 września 2021 r. uczestniczy konferencji online, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

  Drugi samochód w jednoosobowej działalności a koszty podatkowe

  Samochód w działalności gospodarczej. W związku z tym, że przepisy nie zabraniają posiadania więcej niż jednego samochodu w ramach prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorcy decydują się na zakup kolejnego pojazdu do swojej działalności. Część z nich ma jednak pewne wątpliwości i dostrzega potencjalne ryzyko podatkowe związane z zakupem drugiego auta. Dlatego decyduje się wystąpić o potwierdzenie planowanego zakupu oraz jego skutków podatkowych w ramach interpretacji indywidualnej. Stanowisko fiskusa jest korzystne dla podatników, jednak zawiera pewne warunki.

  Polski Ład. Przedsiębiorcy będą rezygnować z podatku liniowego

  Polski Ład. Około 700 tys. przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zostanie najmocniej dotkniętych planowanymi zmianami w ramach Polskiego Ładu. Zwiększenie im obciążeń, nawet jeśli wyniesie 4,9 proc. zamiast 9 proc., bez możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku, czyli planowanych 30 tys. zł, może spowodować, że część przedsiębiorców zrezygnuje z tej formy opodatkowania. – Tymczasem od 2004 roku, kiedy ją wprowadzono, przyniosła ona wiele korzyści zarówno dla firm, jak i budżetu państwa – mówi Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, który zbiera podpisy pod petycją w sprawie zablokowania niekorzystnych zmian. Podpisało ją już ponad 52 tys. osób.

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu

  Polski Ład a „szara strefa” w zatrudnieniu. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego skala „szarej strefy” w zatrudnieniu w Polsce szacowana jest na 880 tysięcy osób (ok. 5,4% ogólnej liczby pracujących) [1]. Trzeba jednak zaznaczyć, że badania statystyczne nie odkrywają rzeczywistej skali zjawiska. Realnie praca nierejestrowana może obejmować nawet 16% osób w wieku produkcyjnym [2].

  Polski Ład. Kontrola podatkowa na wniosek

  Polski Ład. Podatnik, który dostanie od szefa Krajowej Administracji Skarbowej ostrzeżenie przed podejrzanym kontrahentem, będzie mógł wnioskować o przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie będącym przedmiotem tego ostrzeżenia.

  Przekształcasz działalność gospodarczą w jednoosobową sp. z o.o.? Sprawdź co zmieni się w Twojej księgowości!

  Zmiana dotychczasowej formy prawnej firmy z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza rewolucję w obowiązkach księgowych. Jeśli przed przekształceniem prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów, zakładając spółkę z o.o. musi przejść na księgi rachunkowe.

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku - skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt

  PIT od działalności gospodarczej w 2022 roku. Kluczowym elementem nowego Polskiego Ładu są istotne zmiany w podatkach. Zmiany te obejmą system opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, wsparcie innowacyjnych rozwiązań, pobudzenie inwestycji o nowe rozwiązania dla inwestorów strategicznych.

  Ulga na powrót od 1 stycznia 2022 r.

  Ulga na powrót. Polski Ład przewiduje wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót. Proponuje się, aby ulga na powrót weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Kto będzie miał prawo do nowej ulgi i jaka będzie jej wysokość?

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - wnioski do 30 września

  Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm. Polski Fundusz Rozwoju ponownie uruchomił Tarczę Finansową dla Dużych Firm. 14 września 2021 r. PFR poinformował o udostępnieniu możliwości składania wniosków o finansowanie preferencyjne w ramach tej Tarczy. Finansowanie służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. Program został uruchomiony w związku z przyjęciem przez Radę Ministrów zmian do programu rządowego Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm, po uzyskaniu uprzednio decyzji Komisji Europejskiej. Termin na zgłoszenie wniosków upływa 30 września 2021 r.