| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > Urząd Skarbowy > Najczęstsze problemy > Skutki prawne decyzji podatkowych

Skutki prawne decyzji podatkowych

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej wykonaniu co do zasady podlegają decyzje ostateczne, a decyzje nieostateczne tylko wtedy, gdy został im nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany wyłącznie w ściśle określonych w ordynacji podatkowej przypadkach:
1. organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych, lub;
2. strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub
3. strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub
4. okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany tylko wówczas gdy organ podatkowy uprawdopodobni, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane.  Rygor ten może być nadany w każdym czasie - po doręczeniu decyzji lub w dniu jej doręczenia - w drodze postanowienia wydanego przez organ podatkowy pierwszej instancji, na które służy zażalenie.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonalności decyzji. Postępowanie w sprawie rygoru natychmiastowej wykonalności formalnie jest wyodrębnione od postępowania odwoławczego. Rozpatrzenie zażalenia w II instancji powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki i w terminie szybszym niż termin rozpatrzenia odwołania. W przypadku decyzji organu kontroli skarbowej rygor natychmiastowej wykonalności będzie nadawać organ podatkowy, który jest wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności nie skraca terminu płatności, wynikającego z decyzji lub przepisu prawa. 

Podatkowe decyzje ostateczne zgodnie z ordynacją podatkową podlegają wykonaniu, chyba że wstrzymano ich wykonanie, w razie wniesienia skargi do sądu administracyjnego do momentu uprawomocnienia się orzeczenia sądu administracyjnego, co może nastąpić zarówno na wniosek strony, jak i z urzędu.
Wstrzymuje wykonanie decyzji ostatecznej na wniosek następuje po przyjęciu dobrowolnego zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę.

Wniosek dotyczący wstrzymania wykonania decyzji ostatecznej podlega załatwieniu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Niezałatwienie wniosku w tym terminie powoduje wstrzymanie wykonania decyzji do czasu doręczenia postanowienia w sprawie przyjęcia zabezpieczenia, chyba że przyczyny niezałatwienia wniosku w terminie zostały spowodowane przez stronę. 

Wstrzymanie wykonalności decyzji ostatecznej z urzędu następuje po prawomocnym wpisie hipoteki przymusowej lub wpisie zastawu skarbowego korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia, które zabezpieczają wykonanie zobowiązania wynikającego z decyzji wraz z odsetkami za zwłokę - do wysokości odpowiadającej wartości przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego. W sprawie wstrzymania wykonania decyzji orzeka organ podatkowy pierwszej instancji w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. 

Renata Mikulewicz
Radca prawny, doradca podatkowy
Wrocław, ul. Sokolnicza 5/20
tel. 071 797 88 57
raport@raport.wroclaw.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Siwek Gaczyński & Partners

Kancelaria prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »