REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej

System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej
System obsługi i wsparcia podatnika w Polsce i ustawa o administracji podatkowej

REKLAMA

REKLAMA

Działania Administracji Podatkowej od dłuższego już czasu zmierzają do zmiany podejścia i nastawienia podatnika do klienta. W tym właśnie celu powstał projekt systemu obsługi i wsparcia podatnika. Jednym z jego głównych zadań jest zapewnienie każdemu podatnikowi dobrej obsługi w każdym urzędzie skarbowym w warunkach jednolitego stosowania prawa podatkowego. Projekt ustawy o Administracji Podatkowej wprowadzającej ramy prawne dla tego Systemu jest w końcowej fazie uzgodnień międzyresortowych i jeszcze w marcu 2015 r. powinien trafić do Sejmu.

Celem wprowadzenia Systemu jest dokonanie takiej zmiany Administracji Podatkowej, w rezultacie której stanie się ona bardziej pomocna dla podatników, którzy potrzebują wsparcia w realizacji obowiązków podatkowych w konkretnej sytuacji.

REKLAMA

Autopromocja

Wdrożenie nowych rozwiązań ma na celu zmienić dotychczasowa Administrację Podatkową,  w szczególności poprzez wprowadzenie usługowego podejścia i skupienie się na indywidualnych sprawach podatników. Zostanie dokonana kategoryzacja podatników na podstawie ich potrzeb. W ramach proponowanego systemu zostanie również wzmocniona funkcja wsparcia w zakresie informacji podatkowej. 

100 pytań o samochód w firmie + CD

Standardy pracy administracji podatkowej

Z raportów i badań wynika, że podstawowymi problemami jakie napotykają osoby odwiedzające urzędy skarbowe są nadmierna biurokracja, brak kompetencji urzędników oraz problemy z nawiązaniem kontaktu z urzędem.

Proponowane zmiany w tym obszarze mają na celu zapewnienie każdemu podatnikowi takiej samej obsługi w każdym urzędzie skarbowym. Zmianami objęte zostaną również wyspecjalizowane urzędy skarbowe świadczące usługi dla największych podmiotów gospodarczych. Administracja Podatkowa będzie miała za zadanie zbudowanie jednakowej pragmatyki we wszystkich wyspecjalizowanych urzędach państwowych.  

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Standardy organizacji obsługi bezpośredniej  mają być jednakowe dla całej Administracji Podatkowej.

Ma to przede wszystkim przynieść korzyść podatnikom poprzez zapewnienie większej jednolitości i przewidywalności obsługi.  

Stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystent podatnika

Administracja Podatkowa na dzień dzisiejszy nie rozróżnia podatników pod kątem ich indywidualnych potrzeb. Powinna ona odpowiedzieć na zindywidualizowane potrzeby i oczekiwania konkretnego podatnika. W związku z tym w urzędach skarbowych w ramach obsługi bezpośredniej funkcjonować będą stanowiska ds. wsparcia podatnika (o określonych profilach). Będą one dedykowane konkretnych grupom podatników określonych pod kątem ich szczególnych potrzeb. Przykładowo asystenci podatnika będą pomagali  mikroprzedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Obsługa zostanie zestandaryzowana w skali kraju.

Do obowiązków pracowników stanowisk ds. wsparcia będą m.in. przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, udzielać wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego oraz będą informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy podatnika. Zostanie również udostępnione stanowisko komputerowe umożliwiające podatnikom dostęp do Portalu Podatkowego.

Centrum obsługi

Administracja Podatkowa we współpracy z innymi administracjami rządowymi będzie wspólnie prowadzić centra obsługi. Obywatel zostanie tam obsłużony zarówno w sprawach dotyczących podatków jaki i z zakresu działania innych instytucji. Centrum może stanowić miejsce obsługi bezpośredniej dla wielu urzędów.

Centra obsługi powstaną w pierwszej kolejności tam, gdzie nie będzie to wymagało nadmiernych nakładów finansowych.

Za przykład w tym zakresie wskazywana jest Szwecja, gdzie funkcjonują 103 centra obsługi wspólnej, prowadzone we współpracy przez szwedzką administrację podatkową wraz z

odpowiednikiem polskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz instytucją realizującą zadania z zakresu opieki społecznej.

Podatki 2015 - komplet

Wsparcie podatnika w indywidualnej sprawie

Katalog usług Administracji Podatkowej dla podatnika

Katalog usług Administracji Podatkowej będzie zestawieniem wszystkich zestandaryzowanych kart usług świadczonych w jednostkach Administracji Podatkowej i będzie jednym ze standardów pracy Administracji Podatkowej w świadczeniu usług podatnikom.

Katalog ma być dostępny w każdym urzędzie skarbowym, równocześnie katalog powinien być również prowadzony w formie elektronicznej.

Prowadzona będzie karta usługi, czyli informacja stworzona dla danej usługi według jednolitego układu rubryk, zawierająca informacje pozwalające podatnikowi jak najefektywniej załatwić sprawę, dzięki której podatnik będzie realizował swoje powinności znacznie szybciej i prościej.

Katalogi usług zostaną ujednolicone w skali całego kraju, ujednoliceniu ulegnie również aktualizowanie i publikowanie kart usług. Korzyścią płynącą z tego przedsięwzięcia będzie dla klienta możliwość korzystania z jednolitej i kompletnej informacji podatkowej zawartej w zestandaryzowanych kartach usług bez względu na to, w jakim urzędzie skarbowym załatwia swoją sprawę.  

Kategorie grup podatników

W celu uzyskania jak najlepszej jakości w zakresie wsparcia podatnika w indywidualnej sprawie jest wprowadzenie kategoryzacji grup podatników.

Podział na grupy o zbliżonych cechach ma pozwolić na świadczenie usług w sposób jednolity, przewidywalny i przyjazny, spowoduje ona również szybsze pozyskiwanie informacji dla konkretnego odbiorcy, skrócenie czasu obsługi podatnika, jak również ograniczenie wizyt w jednostkach Administracji Podatkowej.

Procedury wsparcia w indywidualnych sprawach

REKLAMA

Pracownicy wyspecjalizowanych stanowisk ds. wsparcia podatnika będą służyli wiedzą i umiejętnościami wymaganymi do sprawnej obsługi podatników. Jednym z takich stanowisk jest asystent podatnika wyznaczany na wniosek mikroprzedsiębiorcy uruchamiającego po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Wprowadzenie usługi asystenta podatnika ma służyć budowie poczucia bezpieczeństwa u podatników poprzez zwiększenie ich świadomości prawnopodatkowej, oraz zmniejszeniu ilości popełnianych przez nich błędów.

Procedury wsparcia w indywidualnych sprawach umożliwią podatnikowi w sposób możliwie najprostszy pozyskanie wiedzy jak należy zachować się zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Procedury te sprzyjać mają zwiększaniu dobrowolnego i zgodnego z prawem wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Podatnicy uzyskają szybką i wiarygodną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w swojej indywidualnej sprawie.

Informacja podatkowa

Model organizacji Krajowej Informacji Podatkowej:

Planowane jest utworzenie Biura Krajowej Informacji Podatkowej, jako niezależnej jednostki zarządzającej pracą całej Krajowej Informacji Podatkowej, zarówno w zakresie wydawanych interpretacji, jak i udzielanych informacji. Jednocześnie powinna zostać przeprowadzona specjalizacja rzeczowa biur Krajowej Informacji Podatkowej.

Zmiana ma na celu wprowadzenie modelu jednolitego zarządzania Krajowa Informacją Podatkową, do czego będą jednak konieczne zmiany legislacyjne oraz modelu współpracy Krajowej Informacji Podatkowej z urzędami skarbowymi. Niezbędne będzie również zaprojektowanie struktury organizacyjnej oraz utworzenie nowych regulacji wewnętrznych nowego organu.

Utworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej głównego centrum informacji podatkowej sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe a także udzielaniu jednolitej informacji na temat wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego. W konsekwencji zaprowadzone zmiany mają zwiększeniem efektywności poboru podatków oraz usprawnieniem działania całej Administracji Podatkowej.

Model koordynacji informacji podatkowej

Głównym założeniem projektowanych zmian jest stworzenie ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków, przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki Administracji Podatkowej.

Do narzędzi nowych kanałów komunikacji należeć będą: rozmowy telefoniczne, e-mail, WebChat, Portal Podatkowy, Baza Wiedzy Administracji Podatkowej oraz interpretacje indywidualne.

Stworzenie skoordynowanego i sprawnego modelu zarządzania informacją podatkową umożliwi szybką i skuteczną dystrybucję tej informacji do klienta. W rezultacie podniesie się świadomość prawnopodatkowa wszystkich klientów Administracji Podatkowej, jak również podniesie się jakość świadczonych przez administrację usług.

Kanały komunikacji

Dzięki zwiększeniu liczby konsultantów obsługujących połączenia telefoniczne podatnik, który poszukuje informacji szybciej uzyska połączenie telefoniczne, uzyska również możliwość interakcji z Krajową Informacją Podatkową za pośrednictwem nowych kanałów komunikacji, takich jak WebChat oraz – z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym – e-mail.

Portal Podatkowy stanie się podstawowym kanałem komunikacji z Administracją Podatkową. Ponadto, w ramach Portalu Podatkowego udostępnione zostaną także informacje dedykowane konkretnemu podatnikowi.

Portal Podatkowy poprzez nowe rozwiązania umożliwi nie tylko sprawniejsze składanie dokumentów elektronicznych ale również bieżący dostęp do stanu spraw i rozliczeń podatkowych. Co ważne wprowadzona zostanie w pełni dwustronna komunikacja z podatnikami. Istotnym elementem w wielokanałowej ofercie komunikacji dostępnej dla podatnika będzie możliwość korzystania z zasobów informacyjnych zgromadzonych w Bazie Wiedzy Administracji Podatkowej.

Baza Wiedzy Administracji Podatkowej

Baza Wiedzy Administracji Podatkowej ma na celu zapewnienie podatnikom szybkiego dostępu do jednolitego źródła wiedzy podatkowej w formie elektroniczne. Powstać ma w ten sposób spójny zbiór materiałów o tematyce podatkowej, prezentujący spójne stanowiska Administracji Podatkowej.


Dzięki Bazie klienci będą mieli zapewnione wsparcie w realizacji swoich obowiązków w dowolnym miejscu i czasie, a pracownicy administracji będą mogli sprawniej i szybciej wykonywać swoje obowiązki

W powyższej bazie będą w szczególności zamieszczane interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego, orzeczenia sądów i trybunałów o tematyce podatkowej, najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, czy też broszury informacyjne w sprawach podatków.

W efekcie ma nastąpić wzrost zaufania klientów do Administracji Podatkowej.

Z perspektywy Administracji Podatkowej Baza Wiedzy Administracji Podatkowej będzie stanowić dodatkowe narzędzie, które umożliwiać będzie dokonywanie analiz natężenia ruchu użytkowników i rodzaju poszukiwanych przez nich informacji.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

HARMONOGRAM WDROŻENIA ZMIAN

Już w grudniu 2014 roku wszedł w życie Model współpracy Krajowej Informacji Podatkowej z urzędami skarbowymi.

W pierwszym kwartale 2015 roku zostaną wprowadzone Standardy organizacji obsługi bezpośredniej jednakowe dla całej Administracji Podatkowej, Profil stanowiska ds. wsparcia podatnika, w tym asystenta podatnika oraz System koordynacji, gromadzenia i dystrybucji informacji podatkowej.

W drugim kwartale 2015 roku ma mieć miejsce wprowadzenie Systemu wielokanałowej obsługi klienta przez Krajową Informację Podatkową.

W trzecim kwartale 2015 roku zostać wprowadzony zostanie szereg produktów a mianowicie: Centrum obsługi, Model wsparcia podatnika z wykorzystaniem katalogu usług, Model zarządzania w odniesieniu do grup podatników, Model zarządzania relacją z podatnikiem (za wyjątkiem WUS) oraz Baza Wiedzy Administracji Podatkowej.

W ostatnim kwartale 2015 roku ma zaistnieć koncentracja wyspecjalizowanych urzędów skarbowych na kluczowych podatnikach.

Na koniec pierwszym kwartale 2016 roku ma zostać wdrożone jednolite zarządzanie Krajową Informacją Podatkową.

Projekt ustawy o administracji podatkowej – planowane wejście w życie: 1 stycznia 2016 r.

Opracowała Aneta Suchta

Źródło: Ministerstwo Finansów

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Zmiany w Ordynacji podatkowej 2024. Likwidacja terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty podatku po wyroku TSUE i TK, rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pisma

Likwidacja ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia TSUE lub TK oraz rozszerzenie zakresu domniemania zachowania terminu doręczenia pism do organów podatkowych – to najważniejsze nowości zawarte w projekcie nowelizacji Ordynacji podatkowej i kilku innych ustaw, który został opublikowany 14 czerwca 2024 r. Nowe przepisy mają wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, a więc najprawdopodobniej jeszcze w 2024 roku.

Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

Dotacje dla śląskich przedsiębiorców na transformację działalności w 2024 roku. Od kiedy nabór wniosków?

W dniu 27 czerwca 2024 r. powinien zostać uruchomiony nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych, planowanych do realizacji przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w województwie śląskim. 

Komisja Europejska uruchamia wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu. Otwarcie możliwe w lipcu 2024 r. Jakie skutki? Co dalej?

Komisja Europejska poinformowała 19 czerwca 2024 r., że jej zdaniem uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec siedmiu państw członkowskich UE (w tym Polski) i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu br. Zdaniem ekspertów banku PKO BP to sygnał, że m.in. nie ma przestrzeni do zwiększania wydatków budżetowych.

REKLAMA

Unijna Odprawa Scentralizowana w Imporcie (CCI), Faza 1. Kurs e-learningowy Komisji Europejskiej

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował, że Komisja Europejska przygotowała moduł e-learningowy opisujący założenia "Unijnej Odprawy Scentralizowanej w Imporcie (CCI), Faza 1" w ramach Unijnego Kodeksu Celnego. 

Projekt zmian w składce zdrowotnej. Już wiemy kiedy trafi do Sejmu

Projekt zmian składki zdrowotnej i uproszczenia sposobu jej wyliczania powinien trafić do Sejmu po wakacjach. Natomiast jeszcze przed wakacjami sejmowymi minister finansów Andrzej Domański ma spotkać się z Lewicą w celu ostatecznego uzgodnienia propozycji zawartych w projekcie.

Wyrok TSUE dot. nadpłaty VAT. Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku wskutek błędnej ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej

TSUE w wyroku z 21 marca 2024 r. zapadłym w sprawie C‑606/22 orzekł, że wykazanie nadpłaty podatku VAT i dochodzenie jej zwrotu dopuszczalne jest również wtedy, gdy sprzedaż z zawyżoną stawką VATu odbywała się na rzecz konsumentów na podstawie paragonów z kas rejestrujących (fiskalnych), a więc nie wyłącznie wówczas, gdy wystawiano faktury. Naczelny Sąd Administracyjny - w oczekiwaniu na powyższe orzeczenie - zawiesił kilka prowadzonych postępowań. Po wyroku TSUE postępowania te zostały podjęte na nowo i oczekują na rozstrzygnięcia.

W bankomacie Euronetu wypłacisz maksymalnie jednorazowo 200 zł (tylko 18 czerwca). Dlaczego? To akcja protestacyjna

We wtorek 18 czerwca 2024 r. w bankomatach Euronetu można wypłacić jednorazowo maksymalnie do 200 zł. Wprowadzone ograniczenie to akcja protestacyjna Euronetu, która - jak powiedział PAP prezes Euronet Polska Marek Szafirski - ma zwrócić uwagę na sytuację operatorów bankomatów.

REKLAMA

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. MRPiPS przygotował zmianę rozporządzenia

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotował 13 czerwca 2024 r. projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, który ma wejść w życie przed 1 lipca 2024 r. Co się zmieni?

Karty przedpłacone - jak rozliczać w VAT. Czy tak samo jak bony?

Aktualnie w obrocie gospodarczym często można się spotkać z różnego rodzaju kartami przedpłaconymi. Jak takie karty przedpłacone należy rozliczać dla celów VAT? Czy może tak samo jak bony (towarowe i usługowe)? A także czy niewykorzystane środki na kartach przedpłaconych należy opodatkować VAT?

REKLAMA