| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jakie dokumenty uprawniają do wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy z tytułu dokonanego eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Jakie dokumenty uprawniają do wystąpienia z wnioskiem o zwrot akcyzy z tytułu dokonanego eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

Nabywamy w Polsce wyroby akcyzowe zharmonizowane. Zamierzamy je przeznaczyć głównie na eksport. Jakie dokumenty są wymagane, aby następnie wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconej w Polsce akcyzy? Eksport tych wyrobów będzie dokonywany transportem kolejowym lub transportem drogowym w procedurze tranzytu. Czy taki zwrot w ogóle nam przysługuje?

Z przepisów tych wynika, że fakt eksportu powinien być potwierdzony przez graniczny urząd celny państwa członkowskiego, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zaś zwrot przysługuje podatnikowi, który dokonał wywozu wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Granicznym urzędem celnym jest urząd celny, z którego dokonano faktycznego wyprowadzenia tych wyrobów poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej.

Ważne!

Do wniosku o zwrot akcyzy należy dołączyć dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju; dokument SAD potwierdzony przez graniczny urząd celny; faktury i inne dokumenty potwierdzające dokonanie eksportu.

Odnosząc się do problemu, który poruszyliśmy na wstępie, dotyczącego statusu Państwa jako podatnika, należy wyjaśnić, iż zwrot przysługuje podmiotowi, który wyeksportował wyroby akcyzowe zharmonizowane, od których akcyza została zapłacona w Polsce.

Urzędy celne kwestionują to uprawnienie. Uważają, że prawo do zwrotu mają tylko podatnicy podatku akcyzowego. Jest to bardzo krzywdzące dla ogółu podatników. Ponadto urzędy celne w ten sposób usiłują samodzielnie dokonać zawężenia grupy podmiotów uprawnionych do zwrotu akcyzy zapłaconej w Polsce od wyrobów przeznaczonych na eksport.

Nie podali Państwo w pytaniu informacji, czy są podatnikiem akcyzy, czy też nie. Bez względu jednak na to, zwrot po spełnieniu warunków formalnych określonych w rozporządzeniu Państwu przysługuje.

Stanowisko takie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku 7 lipca 2006 r., sygn. akt III SA/Wa 1457/06. W tezie wyroku czytamy, że jeśli spółka niebędąca podatnikiem akcyzy nabyła na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany, a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, to w przypadku eksportu tych wyrobów spółka jest uprawniona do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia po spełnieniu określonych warunków formalnych.

W wyroku przedstawiono stan faktyczny bardzo zbliżony do Państwa sytuacji. Otóż spółka zakupiła od polskiego kontrahenta toluen, który jest wyrobem akcyzowym zharmonizowanym. Cena nabycia toluenu obejmowała także akcyzę, którą wcześniej uiścił kontrahent. W lipcu 2005 r. spółka dokonała eksportu wspomnianego powyżej toluenu. Następnie wystąpiła o zwrot zapłaconej akcyzy na podstawie § 5 rozporządzenia w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Spółka spełniła wszystkie te warunki, o których mowa w rozporządzeniu i ustawie. Jednak pomimo to urząd celny odmówił spółce zwrotu akcyzy. Uznał bowiem, że w świetle § 5 rozporządzenia zwrot akcyzy w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych przysługuje jedynie podmiotowi, który zapłacił akcyzę na terytorium Polski, działając w charakterze podatnika (tj. zapłata podatku nastąpiła na rachunek urzędu, a nie kontrahenta, który uwzględnił podatek w cenie wyrobu). Naczelnik zaznaczył jednocześnie, że w przypadku sprzedaży toluenu podatnikiem był kontrahent spółki, nie spółka. Naczelnik uznał więc, że w opisanych okolicznościach spółka nie była uprawniona do zwrotu akcyzy.

Ani spółka, ani rozpatrujący jej skargę WSA w Warszawie nie zgodzili się ze stanowiskiem organu celnego. W świetle bowiem art. 60 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym do zwrotu akcyzy w związku z eksportem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest uprawniony podmiot, który zapłacił akcyzę od tych wyrobów na terytorium Polski. W związku z powyższym spółka podkreśliła, że pojęcie 'podmiot' jest szersze niż pojęcie 'podatnik'. W rezultacie na podstawie ustawy do zwrotu akcyzy jest uprawniony także podmiot, który uiścił akcyzę w cenie nabycia wyrobów, czyli spółka.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sąd podkreślił, że: „W art. 60 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym określono, że do zwrotu podatku akcyzowego w przypadku eksportu wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest uprawniony podmiot, który zapłacił akcyzę od tych wyrobów na terytorium RP. Zatem - zdaniem sądu - przepis rozporządzenia wykonawczego do ustawy, który ogranicza krąg uprawnionych do zwrotu jedynie do podatników podatku akcyzowego - jest niezgodny z art. 60 ust. 2 ustawy.

Reasumując, sąd uznał, że w omawianym stanie faktycznym spółka była uprawniona do zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego w Polsce”.

Podsumowując, należy stwierdzić, że jeśli Państwa spółka nabyła na terytorium Polski wyrób akcyzowy zharmonizowany, a w cenie nabycia tego wyrobu zawarta była akcyza, to w przypadku eksportu tych wyrobów spółka jest uprawniona do zwrotu akcyzy uiszczonej w cenie nabycia. Z wnioskiem musi wystąpić do naczelnika urzędu celnego, w załączeniu przedkładając określone przepisami wymagane dokumenty.

• art. 2 pkt 8, art. 60 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym - Dz.U. Nr 29, poz. 257; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 666

• § 5, § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych - Dz.U. Nr 74, poz. 674

Magdalena Jabłecka

ekspert w zakresie akcyzy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Żaneta Urawska

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK