reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak rozliczyć dotację na realizację utrzymania dróg

Jak rozliczyć dotację na realizację utrzymania dróg

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym. Otrzymujemy od gminy dotację na realizację powierzonego nam zadania własnego gminy w zakresie zimowego utrzymania dróg. Otrzymana dotacja w całości pokrywa koszty realizacji tego zadania, a jej niewykorzystana część jest zwracana gminie. Czy ta dotacja powiększa podstawę opodatkowania?

Nie, takiej dotacji nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania. Część organów podatkowych uwa­ża, że samorządowy zakład budżetowy, jako odrębny od gminy podatnik VAT, wykonując powierzone do wykonania zadania własne gminy, świadczy na jej rzecz odpłatną usługę, a zatem czynność podlegającą VAT. Przyjmując taką interpretację, uznają, że opisana w pytaniu dotacja, mająca charakter przedmioto­wy, powiększa podstawę opodatkowania dla celów VAT, gdyż stanowi wynagrodzenie za wyświadczoną przez ten zakład usługę na rzecz gminy.

Polecamy: 500 pytań o VAT odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów (PDF)

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lu­tego 2014 r. (sygn. IBPP1/443-1035/13/LSz) czytamy:

Odnosząc wyżej przedstawiony opis sprawy do powołanych w sprawie przepisów prawa stwierdzić należy, iż wbrew stwierdzeniu Wnioskodawcy, że dotacja nie będzie stanowić zapłaty za usługi wykonywane przez Wnioskodawcę na rzecz Gminy, w niniejszej sprawie pomiędzy Wnio­skodawcą a Gminą występuje świadczenie wzajemne, gdyż Wnioskodawca zgodnie z uchwałą Rady Miej­skiej został zobowiązany do świadczenia usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, za które to świadczenie Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie. Odnosząc się do powyższego, wskazać należy zatem, że realizowane czynności w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych noszą znamiona od­płatnego świadczenia usług, podlegającego opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wnioskodaw­ca co prawda wykonuje czynności związane z realizacją zadania własnego gminy, ale wykonuje te czyn­ności jako odrębny podmiot posiadający status podatnika VAT na rzecz gminy, za które to usługi otrzymuje wynagrodzenie. A zatem pomiędzy płatnością, którą otrzymuje Wnioskodawca w ramach dota­cji od Gminy, a świadczeniem na rzecz Gminy, zachodzi związek bezpośredni, bowiem płatność następu­je w zamian za to świadczenie. Z uwagi na powyższe, dotacja, którą otrzymuje Wnioskodawca, stanowi obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT, a od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o podatku VAT, a tym samym podlega opodatkowaniu jako czynność wymieniona w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Z taką interpretacją charakteru czynności wykonywanych przez samorządowy zakład budżetowy, reali­zujący powierzone mu do wykonania zadania własne gminy, nie zgadzają się sądy administracyjne, uzna­jąc, że są to czynności niepodlegające VAT. Przyjmując ten punkt widzenia, otrzymana przez Państwa dotacja pozostawałaby poza zakresem VAT.

Polecamy: Przewodnik po zmianach w ustawie o rachunkowości 2015/2016 (PDF)

NSA w wyroku z 18 października 2011 r. (sygn. akt I FSK 1369/10) stwierdził, że:

Realizacja przez samorządowy zakład budżetowy zadań własnych tworzącej go jednostki samorządu terytorialnego o charakterze użyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej, nie stanowi świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ustawy o VAT, podlegających opodatkowaniu VAT pomiędzy tymi podmiotami.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Najda Consulting

Realizacja projektów inwestycyjnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama