| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT i akcyza > Jak ustalić podstawę opodatkowania usługi doradczej

Jak ustalić podstawę opodatkowania usługi doradczej

Na potrzeby prowadzonej działalności nabywamy usługi doradcze od konsultantów zewnętrznych. W związku z wykonywaniem tych usług, ponoszą oni koszty dodatkowe, takie jak koszty przejazdów, spotkań służbowych z naszymi klientami, koszty podróży, itp. Koszty te są ponoszone przez konsul­tantów zewnętrznych w ich własnym imieniu i na ich rachunek. Obciążając nas tymi kosztami, konsul­tanci wystawiają odrębną fakturę, w której uwzględniają opodatkowanie sumy kosztów dodatkowych w związku ze świadczoną usługą doradczą na takich samych zasadach jak usługa główna. Czy takie postępowanie jest prawidłowe?

Opisany przez Państwa w pytaniu sposób dokumentowania poniesionych przez konsultanta ze­wnętrznego kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi doradczej nie jest prawidłowy, choć poprawnie koszty te ujęte są w podstawie opodatkowania VAT. Usługa doradcza wraz z kosztami do­datkowymi stanowi bowiem jedno, aczkolwiek złożone, wieloelementowe świadczenie, podlegające opo­datkowaniu według jednolitych zasad. Koszty dodatkowe stanowią tu świadczenia pomocnicze związane bezpośrednio z wykonywaniem przez konsultantów zewnętrznych usługi głównej. Dlatego konsultanci zewnętrzni są zobowiązani uwzględnić w podstawie opodatkowania świadczonych usług koszty dodat­kowe, ponoszone przy wykonywaniu zleconej usługi doradczej, gdyż stanowią one element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu usługi doradczej. Wyrazem tego powinno być ujęcie ich w łącznej kwocie na jed­nej fakturze, obejmującej całość wynagrodzenia.

Podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży promocyjnej

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwiet­nia 2014 r. (sygn. IPPP3/443-18/14-2/KC) czytamy:

Słusznie wskazuje Wnioskodawca, że usługa główna wraz z usługami dodatkowymi i pomocniczymi stanowią całość, która przyjmuje stawkę właściwą dla usługi głównej, którą w opisanej sprawie stanowi usługa doradcza opodatkowana stawką podstawową VAT w wysokości 23%. Konsultanci zewnętrzni - adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i tłumacze - świadczą na rzecz Wnioskodawcy usługi doradcze oraz obciążają go kosztami dodatkowymi, na wartość których, wystawiają odrębną od usługi doradczej fakturę, chociaż faktycznie wydatki te dotyczą tej usługi głów­nej, jaką jest usługa doradcza. Zatem koszty te stanowią świadczenia pomocnicze związane bezpo­średnio z wykonywaniem przez konsultantów zewnętrznych na rzecz Wnioskodawcy usługi głównej. W takiej sytuacji, kwota kosztów dodatkowych stanowi element kalkulacyjny wynagrodzenia z tytułu usługi doradczej, co oznacza, że konsultanci zewnętrzni są zobowiązani uwzględnić w podstawie opo­datkowania świadczonych usług koszty dodatkowe, ponoszone przy wykonywaniu zleconej usługi do­radczej dla Wnioskodawcy. Faktura dokumentująca usługę doradczą wraz z dodatkowymi kosztami, stanowiącymi element kalkulacyjny wykonywanej usługi głównej, powinna zawierać jedną kwotę, stano­wiącą całość wynagrodzenia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, w kwestii wystawiania dwóch odrębnych faktur na usługi doradcze i koszty dodatkowe uznać należy za nieprawidłowe.

Polecamy produkt: Biuletyn VAT

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 29a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »