| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Faktura korygująca wskutek podpisania ugody zmniejszającej cenę

Faktura korygująca wskutek podpisania ugody zmniejszającej cenę

Wystawiliśmy fakturę dokumentującą dostawę towaru. Cena towaru na fakturze była prawidłowa, zgodna z ustaleniami umownymi. Okazało się jednak, że towar zawiera wady, w związku z czym na¬bywca zażądał dużego obniżenia ceny. Nie zgodziliśmy się na tak dużą obniżkę, więc sprawa została skierowana do sądu. Jednak przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy przez sąd zawarliśmy ugo¬dę, w ramach której zgodziliśmy się na obniżkę ceny, ale nie taką, jakiej żądał kontrahent, określając w treści ugody ostatecznie należną nam kwotę z tytułu sprzedaży. Czy możemy wystawić fakturę korygującą uwzględniając warunki ugody?

Tak. W opisanej przez Państwa w pytaniu sytuacji istnieje podstawa do wystawienia faktury korygują­cej. Zmianie bowiem uległa cena, co jednoznacznie zostało potwierdzone przez strony w treści ugody. W ramach realizacji ugody albo otrzymają Państwo mniejszą kwotę, albo - jeśli nabywca uprzednio za­płacił cenę w wyższej wysokości - to Państwo będą musieli mu zwrócić różnicę. Świadczeniem należnym Państwu z tytułu sprzedaży jest bowiem ostatecznie kwota, której wysokość wynika z ugody.

Istnieje jednak ryzyko, że w razie podpisania ugody, w ramach której dochodzi ostatecznie do zmniejszenia kwoty, którą otrzyma sprzedawca, organy podatkowe będą próbowały podważać zasadność wystawienia faktury korygującej. Ich zdaniem bowiem, rezygnacja z części należności przez sprzedawcę, będąca rezultatem zawartej ugody, nie uprawnia go do wystawienia faktury korygującej. Taka interpretacja jest jednak nieprawidłowa, gdyż w ramach realizacji uprawnień reklamacyjnych klienta doszło niewątpliwie do obniżki ceny, będącej w istocie rabatem (opustem) udzielonym już po dokonaniu sprzedaży i wystawieniu faktury dokumentującej tę sprzedaż. Spełnione są więc przesłanki do wystawienia faktury korygującej, zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2010 r. (sygn. IPPP1-443-168/10-2/PR) czytamy:

(...) przez ugodę, z którą mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, w myśl art. 917 ustawy MF z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rozumie się sytuację, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapew­nić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Takim ustępstwem w przedmioto­wej sprawie jest rezygnacja przez Kontrahenta z części należności będąca rezultatem zawartej ugody. Sytuacji tej nie należy jednak utożsamiać ze zmniejszeniem wartości sprzedanych towarów i usług na skutek obniżenia ich ceny. Zawarta ugoda dotyczy bowiem jedynie rozliczeń pomiędzy kontrahentami (rezygnacji z dochodzenia określonej części należności). Reasumując, w świetle powyższego stwierdzić należy, że zawarcie przedmiotowej ugody nie stanowi przesłanki do wystawienia faktur korygujących, zmniejszających obrót kontrahenta Wnioskodawcy.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »