| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Faktura > Jak skorygować fakturę zawierającą VAT z powodu błędnego ustalenia miejsca świadczenia usług

Jak skorygować fakturę zawierającą VAT z powodu błędnego ustalenia miejsca świadczenia usług

Świadczę usługi doradztwa technicznego z zakresu geodezji związane z obsługą budowy kompleksu technicznego na nieruchomości położonej w Niemczech. Sądząc, że do moich usług ma zastosowanie ogólna reguła określania miejsca świadczenia usług, wynikająca z art. 28b ustawy o VAT, do wynagrodzenia określonego w euro doliczałem polski podatek VAT, gdyż nabywcą mojej usługi była spółka będąca podatnikiem VAT z siedzibą w Polsce. Ponieważ nie byłem pewien poprawności ustalenia miejsca świadczenia moich usług, wystąpiłem o interpretację indywidualną. Z otrzymanej odpowiedzi wynika jednoznacznie, że moje usługi w tym konkretnym przypadku są usługami związanymi z nieruchomością, zatem miejscem ich świadczenia jest miejsce położenia tej nieruchomości, czyli Niemcy. Popełniony przeze mnie błąd w zakwalifikowaniu miejsca świadczenia moich usług spowodował, że niepotrzebnie naliczałem VAT na fakturach dla nabywcy. Czy mam prawo skorygować tę pomyłkę poprzez wystawienie faktur korygujących i odzyskać nadpłacony VAT składając korektę deklaracji, w których został on nieprawidłowo wykazany jako podatek należny?

Tak. W opisanej w pytaniu sytuacji niewątpliwie ma Pan prawo naprawić swój błąd popełniony przy wystawianiu faktur za wykonane usługi i składaniu deklaracji podatkowych. Nie są bowiem w tym przy­padku spełnione przesłanki do zastosowania sankcji będących konsekwencją potraktowania tych faktur jako wystawionych w trybie art. 108 ustawy o VAT.

Trzeba pamiętać, że przepisy ustawy o VAT wprost przewidują możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w razie stwierdzenia pomyłki w kwocie po­datku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna. Zatem, jeśli po wystawieniu faktury VAT wystąpią zdarzenia mające wpływ na treść wysta­wionej faktury lub okaże się, że wystawiona faktura zawiera błędy, to podatnik wystawia fakturę kory­gującą. Faktura korygująca jest więc wystawiana w celu podania właściwych, prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, decydujących o rzetelności wystawionego dokumentu - w celu udokumentowania ostatecznej wielkości sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Należy podkreślić, że dokonanie korekty faktury jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwotna faktura została wprowa­dzona do obrotu prawnego, tzn. została przyjęta (odebrana) przez nabywcę towaru lub usługi oraz ujęta w jego rozliczeniach. Natomiast nie ma możliwości dokonywania korekty faktury w sytuacji, gdy pier­wotna faktura została wystawiona, ale nie weszła do obrotu prawnego (ze względu na to, iż nie została przekazana adresatowi), bowiem nie wywołuje ona wówczas żadnych skutków prawnych. A zatem, co do zasady, korygowanie treści pierwotnie wystawionej faktury VAT powinno nastąpić przez wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej.

Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

Monitor Księgowego – prenumerata

Biuletyn VAT

 

Potwierdzają to także organy podatkowe. W piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2014 r. (sygn. IBPP4/443-640/13/EK) czytamy:

Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia - jak wynika z przywołanych wyżej uregulowań - jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. W tym miejscu zaznaczyć należy, że prawo do wystawienia faktury korygującej przysługuje wyłącznie sprzedawcy (Wnioskodawcy) i dotyczy sytuacji, gdy sprzedaż została udokumen­towana fakturą, jak ma to miejsce w analizowanym przypadku. Uwzględniając powołane przepisy oraz opis sprawy stwierdzić należy, że Wnioskodawca uprawniony jest do dokonania korekty podatku należ­nego. Podstawą wystawienia faktur korygujących będą błędnie ustalone w pierwotnych fakturach kwoty podatku od towarów i usług, wynikające z transakcji, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT na terytorium kraju.

VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r.

50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 29a ust. 13 i 14, art. 106j ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 108 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312

Artykuł pochodzi z poradnika "500 pytań o VAT"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Bernard Waszczyk

Analityk rynku funduszy inwestycyjnych Open Finance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »