reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasy fiskalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku

Kasy fiskalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku

Tylko do 30 czerwca 2020 roku można prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii do „świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo”. Tak stanowi art. 145b ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o VAT. Oznacza to, że bary, restauracje i wszelkie inne „stacjonarne” placówki gastronomiczne muszą od 1 lipca 2020 roku stosować kasy fiskalne online. Podatnicy, których obejmie obowiązek stosowania kas fiskalnych online będą mogli skorzystać z ulgi na zakup tych kas, nawet jeśli wcześniej już takiego odliczenia dokonali na dotychczas używane kasy rejestrujące.

Kasy rejestrujące online

Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących (kas fiskalnych) wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. poz. 675), która wprowadziła możliwość (a dla niektórych podatników – obowiązek) stosowania kas fiskalnych online w miejsce dotychczas stosowanych kas z elektronicznym, czy papierowym zapisem kopii. Kasy on-line wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Zgodnie z art. 111a ust. 3 ustawy o VAT, kasy rejestrujące online łączą się z Centralnym Repozytorium Kas za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej w sposób, który zapewnia:

1) przesyłanie danych z kas rejestrujących do Centralnego Repozytorium Kas w sposób bezpośredni, ciągły, zautomatyzowany lub na żądanie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2 Ordynacji podatkowej;

2) przesyłanie poleceń z Centralnego Repozytorium Kas do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas, i ich odbiór przez te kasy:

a) związanych z fiskalizacją kasy rejestrującej,

b) obejmujących określenie:

- sposobu i zakresu przesyłania danych z tej kasy,

- sposobu pracy kasy rejestrującej,

c) zapewniających prawidłowość pracy kasy rejestrującej.

Przepis art. 111 ust. 6a ustawy o VAT określa wymagania i zasady działania, którym powinny odpowiadać kasy on-line. W myśl przywołanego przepisu, kasa rejestrująca musi zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas określonych w art. 111a ust. 3 (…).

Pojęcie „kasa fiskalna on-line” zdefiniowane zostało w § 2 pkt 6 rozporządzenia z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U 2019 r., poz. 816), który odwołuje się do treści znowelizowanej ustawy, wskazując, że przez kasę on-line rozumie się kasę o której mowa w art. 111 ust. 6a ustawy.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Polecamy: Biuletyn VAT

Terminy wdrażania kas online

Znowelizowana ustawa o VAT wskazuje w art. 145b terminy i grupy podatników, których obejmie obowiązek posiadania kasy on-line.

Do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą stosować dotychczasowe typy kas (tj. kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) podatnicy w przypadku ewidencjonowania:
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 stycznia 2020 roku do ewidencjonowania tej sprzedaży (usług) trzeba stosować kasy fiskalne online.

Do 30 czerwca 2020 r. można stosować dotychczasowe typy kas fiskalnych w przypadku ewidencjonowania:
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Zatem od 1 lipca 2020 roku do ewidencjonowania tej sprzedaży (usług) trzeba stosować kasy fiskalne online.

Do 31 grudnia 2020 r. można stosować dotychczasowe typy kas fiskalnych w przypadku ewidencjonowania usług:
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

W przypadku świadczenia tych usług od 1 stycznia 2021 r. trzeba już stosować kasy fiskalne online.

Natomiast podatnicy, prowadzący działalność w innych obszarach niż określone w ustawie, zostali zwolnieni (do końca 2022 roku) z obowiązku posiadania kas fiskalnych on-line. W ich przypadku ewidencja sprzedaży może być prowadzona z wykorzystaniem dotychczas stosowanych „tradycyjnych” kas fiskalnych. Zgodnie bowiem z art. 145a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145b ustawy o VAT, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

Jednak warto pamiętać, że od 1 stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będą musieli stosować kasy online.

Kasy fiskalne w gastronomii

Jak już wspomniano wyżej od 1 lipca 2020 roku trzeba stosować kasy fiskalne online w przypadku świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo.

Powstają tu dwa zasadnicze pytania. Co to są „usługi związane z wyżywieniem”? I co to są „stacjonarne placówki gastronomiczne”? Przepisy ustawy o VAT nie definiują tych pojęć. Omawiany przepis art. 145b ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o VAT nie zawiera także odwołania do klasyfikacji statystycznych usług.

Jednak w interpretacji podatkowej z 31 października 2019 r. (sygn.0112-KDIL2-2.4012.490.2019.1.AKR) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za stosowne odwołać się w tym przypadku do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Stwierdził, że usługi związane z wyżywieniem ujęte zostały w Dziale 56 PKWiU, który to Dział obejmuje usługi związane z zapewnieniem pełnego wyżywienia przeznaczonego do bezpośredniej konsumpcji w restauracjach, włączając restauracje samoobsługowe i oferujące posiłki „na wynos”, z lub bez miejsc do siedzenia. Nie jest przy tym istotny rodzaj obiektu serwującego posiłki, ale fakt, że są one przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji.

Dyrektor KIS odwołał się także do Słownika Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl), w którym gastronomia jest definiowana jako „działalność produkcyjno-usługową obejmującą prowadzenie restauracji, barów, itp.” oraz „sztukę przyrządzania potraw”.

A zgodnie z definicją stosowaną w statystyce publicznej zakład lub punkt gastronomiczny stały lub sezonowy, którego przedmiotem działalności jest przygotowanie oraz sprzedaż posiłków i napojów do spożycia na miejscu i na wynos.

Placówki gastronomiczne dzielą się na:
- placówki ogólnie dostępne;
- placówki nastawione na obsługę określonych grup konsumentów.

Placówki gastronomiczne mogą być prowadzone m.in. w obrębie hoteli, moteli, zajazdów, schronisk, pól campingowych, w pensjonatach, domach wypoczynkowych i innych miejscach krótkotrwałego pobytu jak też w wagonach kolejowych wchodzących w skład pociągu oraz na statkach pasażerskich.

Do placówek gastronomicznych nie zalicza się ruchomych punktów sprzedaży detalicznej i automatów sprzedażowych.

Z kolei punktem gastronomicznym jest placówka gastronomiczna prowadząca ograniczoną działalność gastronomiczną, taką jak: smażalnia, pijalnia, lodziarnia, bufet w kinie, na stadionie, itp.

Jednocześnie stała placówka gastronomiczna to placówka czynna w ciągu całego roku kalendarzowego, ewentualnie pracująca z pewnymi przerwami, wynikającymi z takich przyczyn jak remont, okresowy brak personelu (z powodu urlopu lub choroby), okresowa inwentaryzacja itp.

Z kolei sezonowa placówka gastronomiczna to placówka uruchamiana okresowo i działająca nie dłużej niż sześć miesięcy w roku kalendarzowym. Dalej wg Głównego Urzędu Statystycznego, stacjonarne placówki gastronomiczne to m.in. bary, punkty gastronomiczne, restauracje, sezonowe placówki gastronomiczne, stołówki.

Na podstawie tych definicji Dyrektor KIS uznał we wskazanej interpretacji, że sklep spożywczy, w którym oprócz zwykłych artykułów spożywczych są sprzedawane zapiekanki, hot dogi, tortille i panini (podgrzewane przed podaniem klientowi) należy uznać za punkt gastronomiczny. Warto dodać, że sklepy te są wyposażone w stoliki i krzesła, aby umożliwić klientom konsumpcję zakupionych posiłków wewnątrz lokalu.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Klaudia Pierzchalska

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama