REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kasy fiskalne 2013 / 2014 – obowiązki, zwolnienia, sankcje

Ewa Pasieczna
Biegły rewident
 S&P Audyt Sp. z o.o.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych
kasa fiskalna, paragon, kasy rejestrujące 2013
kasa fiskalna, paragon, kasy rejestrujące 2013

REKLAMA

REKLAMA

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 1382) – dalej rozporządzenie MF, wprowadziło próg zwolnienia w ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej na poziomie 20.000 zł. Przepisy te obowiązują również w 2014 roku.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Autopromocja

Kasy fiskalne 2015 – obowiązki, zwolnienia, refundacja

Zwolnienie przysługuje nadal w roku 2013 tylko tym podatnikom, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (czyli w 2012 r.) kwoty 20.000 zł.

Jeżeli podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku 2013, to próg ustala się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej np. w czerwcu 2013 r. ustali próg na poziomie 10.000 zł w sposób następujący 20.000 zł : 12 m-cy x 6 m-cy.

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015    

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podatki 2015 - komplet

Kiedy musimy rozpocząć ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej?

Zgodnie z §5 i §6 ww. rozporządzenia MF zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót, realizowany na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w kwocie 20.000 zł.

Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczył w roku 2012  obrót na poziomie 20.000 zł, to zwolnienie utracił od dnia 01.03.2013 roku. Od tego dnia jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu 1/5 zgłoszonych kas. Następnie od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnik jest obowiązany do wprowadzania kolejnych kas, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących, przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

A może jednak nie? - czyli zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych

W pierwszej kolejności zalecam lekturę załącznika do ww. rozporządzenia, w którym wyszczególniono czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania bez względu na osiągany obrót. Może się okazać, że tak właściwie, pomimo przekroczenia progu 20.000 EUR nie jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.

Zwolnienie obejmuje na przykład usługi:

1. związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (poz. 3 załącznika),

2. telekomunikacyjne (poz. 22 załącznika),

3. finansowe i ubezpieczeniowe (poz. 23 załącznika),

4. wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (poz. 24 załącznika),

5. związane z obsługą rynku nieruchomości (poz. 25 załącznika),

6. związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 27 rozporządzenia.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Ponadto na podstawie załącznika do rozporządzenia MF zwolnieniem zostały objęte na przykład dostawy:

1. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

- każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

- liczba świadczonych usług, o których mowa, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 – poz. 34 załącznika;

2. nieruchomości – poz. 35 załącznika,

3. towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) – poz. 36 załącznika,

4. dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste – poz. 38 załącznika.

Zwolnienie z punktu 3 dotyczyć będzie na przykład większości sprzedających na Allegro, o ile całość płatności za sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem rachunku bankowego.

Monitor Księgowego – prenumerata

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF

Instalacja kasy fiskalnej

Jeżeli, mimo wszystko, musimy zainstalować kasę, to zalecam zakup kasy kilka tygodni wcześniej – warto byłoby poćwiczyć trochę w trybie niefiskalnym, aby oszczędzić nerwów sobie i naszym klientom. O planowanej fiskalizacji kasy zawiadamiamy urząd skarbowy najpóźniej 1 dzień przed.

W oświadczeniu wskazujemy dzień rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej oraz zgłaszamy ilość i adresy, pod którymi będą użytkowane. Od tego ile kas zgłosimy, zależeć będzie ilość kas uruchamiana w kolejnych miesiącach.

Nie musimy od razu rozpoczynać ewidencjonowania od razu przy użyciu wszystkich kas rejestrujących. Ważne jest, by w zgłoszeniu od razu podać docelową ilość kas rejestrujących, ponieważ tylko w odniesieniu do tych kas przysługiwać będzie ulga w wysokości 90%  ceny zakupu netto (bez podatku VAT), nie więcej niż 700 zł.

Przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem, kasę należy zafiskalizować, czyli zainicjować moduł fiskalny. Można to zrobić wcześniej, lecz nigdy później. Taką usługę wykonuje autoryzowany serwis kas fiskalnych.

Po fiskalizacji najpóźniej w ciągu 7 dni należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego druk "Powiadomienie Podatnika o Miejscu Instalacji Kasy". Następnie urząd skarbowy nada nam numer tzw. ewidencyjny, który nanosimy na kasę w widocznym miejscu w sposób trwały np. markerem wodoodpornym.

Kasy fiskalne 2013 / 2014 – limit zwolnienia spada do 20 tys. zł

Odpowiedzialność karna – czyli, co się stanie jeżeli nie zainstalujemy kasy fiskalnej mimo takiego obowiązku

Przepisem regulującym sankcje za naruszenie obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej jest art. 111 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 62 §4 Kodeksu karno skarbowego.

Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy ustali za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W przypadku osób fizycznych (czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek osobowych) sankcji 30% nie ustala się, o ile podlegają one odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego skarbowego.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej jest przestępstwem skarbowym, co jest zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku naruszenia mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jest jednak jedna sytuacja, kiedy osoba fizyczna będzie zagrożona ustaleniem sankcji 30%. Sytuacja ta wystąpi, gdy np. za późno zorientujemy się, że mieliśmy obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej i zgłosimy to zaniedbanie do urzędu skarbowego w ramach instytucji tzw. „czynnego żalu” . Wtedy uchylimy się od odpowiedzialności karno – skarbowej, ale zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT możemy zostać ukarani ustaleniem sankcji 30%.

Osoby prawne podlegają zarówno sankcji 30% jak i odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną


Ile wyniesie 30% sankcja ?

Przepis art. 111 ust. 2 ustawy o VAT jest mało precyzyjny w tym zakresie, dlatego warto sięgnąć do wyroków sądowych. Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 16 listopada 1998 r., sygn. akt FPS 7/98, stwierdził, że:

„…Naruszenie przez podatnika obowiązku wynikającego z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT powoduje, że na podstawie art. 29 ust. 2 (obecnie odpowiednio art. 111 ust. 1 i 2 ustawy o VAT - przypis autora) traci on prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług tylko do tej części obrotu, która podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kas rejestrujących.”

Na temat sposobu ustalenia, jaka część zakupów związana jest ze sprzedażą na rzecz osób fizycznych wypowiedział się również Sąd Najwyższy.

W wyroku z dnia 13 maja 1999 r., sygn. akt III RN 190/98 SN stwierdził, iż organy podatkowe są obowiązane umożliwić podatnikowi wykazanie na podstawie posiadanej przez niego dokumentacji, jaką część obrotów osiągnął on świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Uchwała ta jest nadal aktualna, ponieważ zapis art. 111 ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy zachował brzmienie analogiczne, jak zapis art. 29 ust. 2 "starej" ustawy o VAT.

Z wyroków sądowych wynika zatem wprost, że sankcja może dotyczyć jedynie podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, które dotyczyły tej części obrotu, podlegającej ewidencjonowaniu przy użyciu kasy rejestrującej.

Podstawa prawna: Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje - rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz. U. z 11 grudnia 2012 r., poz. 1382

Chcesz otrzymywać więcej aktualnych informacji? Zapisz się na newsletter!

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA