reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Kasy fiskalne > Kasy fiskalne 2013 / 2014 – obowiązki, zwolnienia, sankcje

Kasy fiskalne 2013 / 2014 – obowiązki, zwolnienia, sankcje

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2012 Nr 0, poz. 1382) – dalej rozporządzenie MF, wprowadziło próg zwolnienia w ewidencjonowaniu przy użyciu kasy fiskalnej na poziomie 20.000 zł. Przepisy te obowiązują również w 2014 roku.

Kasy fiskalne 2015 / 2016 – zwolnienia

Kasy fiskalne 2015 – obowiązki, zwolnienia, refundacja

Zwolnienie przysługuje nadal w roku 2013 tylko tym podatnikom, u których kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym (czyli w 2012 r.) kwoty 20.000 zł.

Jeżeli podatnik rozpoczął działalność w trakcie roku 2013, to próg ustala się w proporcji do okresu wykonywania tych czynności. Oznacza to, że podatnik, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej np. w czerwcu 2013 r. ustali próg na poziomie 10.000 zł w sposób następujący 20.000 zł : 12 m-cy x 6 m-cy.

Zobacz: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015    

Podatki 2015 - komplet

Kiedy musimy rozpocząć ewidencję przy użyciu kasy fiskalnej?

Zgodnie z §5 i §6 ww. rozporządzenia MF zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczył obrót, realizowany na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w kwocie 20.000 zł.

Oznacza to, że jeżeli podatnik przekroczył w roku 2012  obrót na poziomie 20.000 zł, to zwolnienie utracił od dnia 01.03.2013 roku. Od tego dnia jest zobowiązany do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu 1/5 zgłoszonych kas. Następnie od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnik jest obowiązany do wprowadzania kolejnych kas, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących, przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia.

500 pytań o VAT - odpowiedzi z interpretacjami MF

A może jednak nie? - czyli zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas fiskalnych

W pierwszej kolejności zalecam lekturę załącznika do ww. rozporządzenia, w którym wyszczególniono czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania bez względu na osiągany obrót. Może się okazać, że tak właściwie, pomimo przekroczenia progu 20.000 EUR nie jesteśmy zobowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej.

Zwolnienie obejmuje na przykład usługi:

1. związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (poz. 3 załącznika),

2. telekomunikacyjne (poz. 22 załącznika),

3. finansowe i ubezpieczeniowe (poz. 23 załącznika),

4. wynajmu i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (poz. 24 załącznika),

5. związane z obsługą rynku nieruchomości (poz. 25 załącznika),

6. związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0) – poz. 27 rozporządzenia.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Ponadto na podstawie załącznika do rozporządzenia MF zwolnieniem zostały objęte na przykład dostawy:

1. świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:

- każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;

- liczba świadczonych usług, o których mowa, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20 – poz. 34 załącznika;

2. nieruchomości – poz. 35 załącznika,

3. towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres) – poz. 36 załącznika,

4. dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste – poz. 38 załącznika.

Zwolnienie z punktu 3 dotyczyć będzie na przykład większości sprzedających na Allegro, o ile całość płatności za sprzedaż dokonywana jest za pośrednictwem rachunku bankowego.

Monitor Księgowego – prenumerata

Nowe umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne – PDF

Instalacja kasy fiskalnej

Jeżeli, mimo wszystko, musimy zainstalować kasę, to zalecam zakup kasy kilka tygodni wcześniej – warto byłoby poćwiczyć trochę w trybie niefiskalnym, aby oszczędzić nerwów sobie i naszym klientom. O planowanej fiskalizacji kasy zawiadamiamy urząd skarbowy najpóźniej 1 dzień przed.

W oświadczeniu wskazujemy dzień rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej oraz zgłaszamy ilość i adresy, pod którymi będą użytkowane. Od tego ile kas zgłosimy, zależeć będzie ilość kas uruchamiana w kolejnych miesiącach.

Nie musimy od razu rozpoczynać ewidencjonowania od razu przy użyciu wszystkich kas rejestrujących. Ważne jest, by w zgłoszeniu od razu podać docelową ilość kas rejestrujących, ponieważ tylko w odniesieniu do tych kas przysługiwać będzie ulga w wysokości 90%  ceny zakupu netto (bez podatku VAT), nie więcej niż 700 zł.

Przynajmniej jeden dzień przed wyznaczonym terminem, kasę należy zafiskalizować, czyli zainicjować moduł fiskalny. Można to zrobić wcześniej, lecz nigdy później. Taką usługę wykonuje autoryzowany serwis kas fiskalnych.

Po fiskalizacji najpóźniej w ciągu 7 dni należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego druk "Powiadomienie Podatnika o Miejscu Instalacji Kasy". Następnie urząd skarbowy nada nam numer tzw. ewidencyjny, który nanosimy na kasę w widocznym miejscu w sposób trwały np. markerem wodoodpornym.

Kasy fiskalne 2013 / 2014 – limit zwolnienia spada do 20 tys. zł

Odpowiedzialność karna – czyli, co się stanie jeżeli nie zainstalujemy kasy fiskalnej mimo takiego obowiązku

Przepisem regulującym sankcje za naruszenie obowiązku ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej jest art. 111 ust. 2 ustawy o VAT oraz art. 62 §4 Kodeksu karno skarbowego.

Zgodnie z tym przepisem organ podatkowy ustali za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

W przypadku osób fizycznych (czyli osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek osobowych) sankcji 30% nie ustala się, o ile podlegają one odpowiedzialności wynikającej z kodeksu karnego skarbowego.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej jest przestępstwem skarbowym, co jest zagrożone karą grzywny do 180 stawek dziennych. W przypadku naruszenia mniejszej wagi, sprawca czynu podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Jest jednak jedna sytuacja, kiedy osoba fizyczna będzie zagrożona ustaleniem sankcji 30%. Sytuacja ta wystąpi, gdy np. za późno zorientujemy się, że mieliśmy obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej i zgłosimy to zaniedbanie do urzędu skarbowego w ramach instytucji tzw. „czynnego żalu” . Wtedy uchylimy się od odpowiedzialności karno – skarbowej, ale zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT możemy zostać ukarani ustaleniem sankcji 30%.

Osoby prawne podlegają zarówno sankcji 30% jak i odpowiedzialności karno-skarbowej.

Kto musi rejestrować sprzedaż kasą fiskalną

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kubarski

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama