| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Odliczanie i zwroty podatku > Czym różni się eksport pośredni od bezpośredniego w ustawie o VAT

Czym różni się eksport pośredni od bezpośredniego w ustawie o VAT

Na gruncie przepisów z zakresu podatku VAT wyróżnia się dwa typy eksportu towarów, mianowicie: eksport bezpośredni oraz eksport pośredni. Rozróżnienie to jest niezmiernie istotne z uwagi na zasady stosowania stawki VAT 0% względem eksportu towarów, w tym wymaganą dokumentację.

Stosownie do art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, eksport towarów to potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7, jeżeli wywóz jest dokonany przez:

a) dostawcę lub na jego rzecz. 

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę dla celów wyposażenia lub zaopatrzenia łodzi rekreacyjnych oraz prywatnych statków powietrznych lub innych prywatnych środków transportu, w tym środków transportu, o których mowa w art. 16 rozporządzenia Rady (WE) nr 1777/2005 z dnia 17 października 2005 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 77/388/EWG w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 288 z 29.10.2005, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1777/2005".

W przypadku wskazanym powyżej pod lit. a) zachodzi tzw. eksport bezpośredni, natomiast w przypadku wskazanym pod lit. b) tzw. eksport pośredni.

Opierając się na literalnej treści art. 2 pkt 8 ustawy o VAT uznać należy, iż podział eksportu na eksport bezpośredni oraz eksport pośredni warunkowany jest wyłącznie tym, kto (dostawca, czy nabywca) organizuje transport towarów, w ramach którego są one wywożone z Polski poza terytorium Wspólnoty.

Niemniej, w orzecznictwie organów podatkowych, w tym interpretacjach Ministra Finansów niejednokrotnie wskazuje się, że dla ustalenia rodzaju eksportu zachodzącego w danym przypadku, decydujące znaczenie należy przypisać podmiotowi, który dokonuje zgłoszenia celnego.

Tym samym, według organów podatkowych:
- jeżeli podmiotem dokonującym zgłoszenia celnego jest sprzedawca - wówczas eksport kwalifikowany jest jako eksport bezpośredni;
- jeżeli podmiotem dokonującym zgłoszenia celnego jest nabywca - wówczas eksport kwalifikowany jest jako eksport pośredni.
(por. m.in. interpretacja indywidualna Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2010 r., IPPP3/443-45/10-4/KB).

Powyższe stanowisko organów podatkowych ocenić należy jako błędne przede wszystkim z racji tego, iż pomija zupełnie kwestię organizacji transportu towarów, do której bezpośrednio odwołuje się art. 2 pkt 8 ustawy o VAT.

Polecamy: Jak rozliczać koszty w czasie

Polecamy: Czy obiad z kontrahentem w restauracji to reprezentacja, czy koszt uzyskania przychodu

Co więcej, powoływanie się na okoliczność sposobu dokonania zgłoszenia celnego oznacza z jednej strony wprowadzenie dodatkowej przesłanki, o której brak jest mowy w ww. przepisie, z drugiej zaś skutkuje dokonywaniem wykładni przepisów ustawy o VAT w kontekście prawa celnego. Tego rodzaju sposób wykładni przepisów – w omawianym przypadku – nie tylko pozostaje w sprzeczności z rezultatami wykładni językowej art. 2 pkt 8 ustawy o VAT, ale także narusza autonomię prawa podatkowego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kałła

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »