REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Odmowa przyjęcia faktury korygującej a odliczenie VAT

Odmowa przyjęcia faktury korygującej a odliczenie VAT
Odmowa przyjęcia faktury korygującej a odliczenie VAT
fot. Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę może być dokonane w dowolnej formie, przykładowo: podpisem na fakturze korygującej, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faksu czy przez potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej poleconej.

Kontrahent odmawia przyjęcia faktury korygującej

W kwietniu br. wystawiliśmy fakturę dokumentującą świadczenie usług, które na podstawie art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z VAT. Sporządzając fakturę, pomyłkowo zastosowaliśmy jednak stawkę podatku w wysokości 23%. Po dostrzeżeniu błędu, jeszcze w tym samym miesiącu, wystawiliśmy fakturę korygującą i przesłaliśmy ją nabywcy, prosząc o potwierdzenie jednego egzemplarza i zwrotne odesłanie. Nasz kontrahent, czynny podatnik VAT, odebrał przesyłkę również w kwietniu br., jednak nie zgodził się ze sporządzoną korektą. Wysłał nam odpowiedź, w której odmówił przyjęcia korekty. Zwrócił jednocześnie oba niepodpisane egzemplarze faktury korygującej. Czy w takiej sytuacji mamy prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej?

REKLAMA

Autopromocja

Tak, mają Państwo prawo do obniżenia podatku należnego na podstawie sporządzonej korekty w rozliczeniu za kwiecień. Nabywca niewątpliwie bowiem otrzymał fakturę korygującą i zapoznał się z jej treścią. Oczywiście podstawowym warunkiem korekty jest zasadność zastosowania zwolnienia z VAT.

Zasady odliczania podatku naliczonego

W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie ze sporządzoną korektą faktury, pod warunkiem posiadania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego fakturę wystawiono (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym nabywca otrzymał korektę, jednak pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru jeszcze przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres.

Późniejsze uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty w rozliczeniu za okres, w którym potwierdzenie to uzyskano. Przedstawione zasady stosuje się również w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia korekty faktury do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż należna.

Na podstawie art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej, a

- z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

W takich sytuacjach obniżenie podstawy opodatkowania następuje jednak nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym zostały łącznie spełnione wskazane przesłanki (art. 29a ust. 16).

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę może być dokonane w dowolnej formie, przykładowo: podpisem na fakturze korygującej, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem faksu czy przez potwierdzenie odbioru przesyłki pocztowej poleconej. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w licznych interpretacjach podatkowych, aktualnych również w obecnym stanie prawnym. I tak, w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 kwietnia 2012 r. (sygn. IPTPP2/443-92/12-4/JN) stwierdzono, że:

(...) ustawodawca nie sprecyzował, w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą – w formie listu poleconego – przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej.

Oznacza to, że wystawca faktury korygującej może w dowolny sposób starać się udokumentować fakt jej otrzymania przez nabywcę.

REKLAMA

Nowe przepisy już wprost przewidują możliwość obniżenia VAT, nawet jeżeli bezpośredniego potwierdzenia podatnik nie uzyska. Musi jednak dochować należytej staranności w tym zakresie i dysponować innymi dowodami potwierdzającymi, że kontrahent zapoznał się z treścią faktury korygującej. Wtedy nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania zgodnie z korektą (art. 29 ust. 5 pkt 4 ustawy). Wykazanie w jakiejkolwiek formie, że nabywca zapoznał się z treścią faktury korygującej odzwierciedlającej rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych, jest jednak warunkiem koniecznym. Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie powinno być bowiem uznawane za wymóg wyłącznie formalny. Ma ono przede wszystkim służyć powiązaniu prawa do obniżenia podatku należnego, przysługującego wystawiającemu korektę, z korespondującym z nim obowiązkiem obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę.

Możliwości wykazania faktu zapoznania się przez kontrahenta z treścią faktury korygującej są bardzo szerokie. Potwierdzeniem takim mogą być wszelkie dostępne dokumenty, na podstawie których można wnioskować, że nabywca zapoznał się z treścią korekty. Oprócz standardowo stosowanych potwierdzeń mogą to być również rozliczenia finansowe między kontrahentami czy korespondencja, w tym także przesyłana drogą elektroniczną.

Polecamy: Samochód po zmianach od 1 kwietnia 2014 - multipakiet

Zapisz się na nasz newsletter

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

W Państwa przypadku doszło jednak do doręczenia faktury korygującej, więc nie ma potrzeby stosowania nowych regulacji wyłączających obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Można tym samym potwierdzić zasadność obniżenia podatku należnego na podstawie faktury korygującej zwróconej przez nabywcę. Otrzymana od kontrahenta odpowiedź, w której odmawia on przyjęcia korekty, jednocześnie zwracając przesłaną fakturę, jest bowiem bezspornym dowodem potwierdzającym fakt doręczenia faktury korygującej.

Na potwierdzenie prezentowanych tez można przytoczyć orzeczenie WSA w Gorzowie Wielkopolskim. Wyrok z 27 marca 2013 r. (sygn. akt I SA/Go 82/13) dotyczył wprawdzie dostawy budynków oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, ale mechanizm działania był taki sam. Nabywca zwrócił fakturę korygującą, informując wystawcę o pozostawieniu jej bez księgowania. W tej sytuacji sąd uznał, że:

(...) organy podatkowe obu instancji pod pojęciem „otrzymania” korekty faktury rozumieją sytuację, w której kontrahent fakturę nie tylko otrzyma, ale także „przyjmie”, tj. zaakceptuje jej treść oraz zatrzyma. Z poglądem tym nie można się zgodzić. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12 października 2010 r., sygn. akt I FSK 1483/09, nie można uznać, że niejako elementem składowym doręczenia dokumentu jest zajęcie jakiegokolwiek stanowiska wobec jego treści przez adresata. Faktury zostają doręczone i tym samym wprowadzone do obrotu prawnego, niezależnie od tego, jakie czynności w związku z tym doręczeniem podejmuje wobec tych faktur kontrahent. (...) Nie ulega bowiem wątpliwości, że skarżący był i jest w posiadaniu pism pełnomocnika nabywcy z dnia (...) marca 2012 r. oraz z dnia (...) marca 2012 r. odsyłających przedmiotową fakturę korygującą. Z treści tych pism wynika, że Przedsiębiorstwo „A” M.P. otrzymało fakturę korygującą nr (...) z dnia (...) lutego 2012 r. Pisma te stanowią wystarczający dowód na spełnienie warunku wskazanego w ww. przepisie. Ustawodawca nie sprecyzował bowiem jaką formą musi przyjąć dokument potwierdzający otrzymanie faktury. W takiej sytuacji należy przyjąć, że może mieć on formę dowolną a z pewnością może mieć formę oświadczenia kontrahenta, co ma miejsce w niniejszej sprawie.


Termin rozliczenia faktury korygującej

Drugą kwestią poruszoną w Państwa pytaniu jest termin obniżenia podatku należnego na podstawie wystawionej faktury korygującej. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nabywca odebrał przesyłkę z korektą w kwietniu br. Będzie to zatem miesiąc otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Pismo kontrahenta, w którym odmówił on przyjęcia korekty, dotarło do Państwa również w kwietniu br., tj. niewątpliwie jeszcze przed terminem złożenia deklaracji VAT-7 za ten miesiąc. Dlatego faktura korygująca powinna być ujęta w rozliczeniu za kwiecień br.

PODSTAWA PRAWNA:

• art. 29a ust. 13–15 pkt 4 i ust. 16 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; ost.zm. Dz.U. z 2014 r. poz. 312.

Tomasz Olejarz

praktyk, autor licznych publikacji z zakresu podatku od towarów i usług

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała ostatni "sezon  PIT-owy", czyli rozliczenie podatkowe dochodów osób fizycznych uzyskanych w 2023 roku. 95%, czyli ponad 23 mln deklaracji podatkowych za 2023 r. podatnicy złożyli elektronicznie, z czego większość, bo aż 13,8 mln przez usługę Twój e-PIT. Tylko 1,4 mln zeznań wpłynęło w wersji papierowej. W tym roku urzędy skarbowe rekordowo szybko zwracały nadpłaty podatku – średnio w ciągu 15 dni. Pierwszy raz z usługi Twój e-PIT skorzystali przedsiębiorcy, którzy złożyli w ten sposób ponad 910 tys. dokumentów. OPP mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł.

Kolejna wygrana podatnika w NSA: Organy podatkowe nie wykazały nienależytej staranności podatnika przy weryfikacji rzetelności dostawców przy odliczeniu VAT

W dniu 29 maja 2024 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA), po dwukrotnym odraczaniu publikacji orzeczenia (pierwotna data rozprawy: 8 maja 2024 r.), uchylił zaskarżony przez podatnika wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku o sygn. akt I SA/Gd 703/19 z 29 października 2019 r., przyjmując że wbrew wydanemu wyrokowi WSA organy podatkowe nie zgromadziły wystarczających dowodów na podważenie dobrej wiary podatnika. W wyroku o sygn. akt I FSK 423/20 NSA nie zgodził się z sądem pierwszej instancji odnośnie wykazania przez organy zasadności pozbawienia podatnika prawa do odliczenia VAT wykazanego na fakturach dokumentujących zakupy towarów i usług. 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia od 2025 roku. 53% średniej płacy. Hojność na cudzy koszt. Wyższe koszty pracy podniosą ceny i będą przerzucone na konsumentów

W czwartek 13 czerwca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku do kwoty 4626 zł brutto (3 483,51 zł netto). Jednocześnie w przyszłym roku minimalna stawka godzinowa na zleceniu i podobnych umowach cywilnoprawnych wynosić ma 30,20 zł brutto. Te propozycje rządu skomentował nieprzychylnie Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Publikujemy poniżej treść stanowiska Rzecznika MŚP w sprawie wzrostu płacy minimalnej od przyszłego roku.

Przedsiębiorcy MŚP: Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku

Zdaniem przedsiębiorców nowa pensja minimalna zabije sektor MŚP. "Stanowczo sprzeciwiamy się podniesieniu kwoty pensji minimalnej do ponad 4600 zł brutto od początku 2025 roku. Na negatywny wpływ znaczących wzrostów wysokości pensji minimalnej na działanie sektora MŚP zwracaliśmy uwagę już w 10 postulatach handlu dla nowego rządu" - piszą w komunikacie.

REKLAMA

Znów zmiany w akcyzie na wino. Co to oznacza dla cen tego trunku? Czy smakosze win zapłacą więcej?

Minister Finansów planuje przedłużyć o 1 rok (czyli do końca 2025 roku) okres ważności znaków akcyzy (banderol) naniesionych na opakowania jednostkowe win i wyrobów winiarskich, które są obecnie na rynku. Chodzi o wina wprowadzone do obrotu przed 2022 rokiem, które są oznaczone tzw. „starymi” znakami akcyzy. Ważność banderol akcyzowych tych win była już wcześniej dwukrotnie przedłużana. Ta zmiana, dokonywana w interesie firm z branży winiarskiej – by dać im więcej czasu na sprzedaż zapasów tych win – nie powinna skutkować podwyżką cen win.

Najniższa krajowa 2025 - ile od stycznia? Jakie brutto w umowie, ile netto do wypłaty na rękę? Jakie koszty pracodawcy płacy minimalnej?

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

W praktyce zdarza się nie tak rzadko, że wystawiony paragon z NIP nabywcy zawiera błędną stawkę VAT. Czy i jak można skorygować taki paragon z błędną stawką VAT?

Fiskus dowie się, że prowadzisz działalność gospodarczą bez rejestracji. Zmiany od 1 lipca 2024 r. Co wynika z nowych przepisów?

W dniu 5 czerwca 2024 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw, który implikuje unijną dyrektywę DAC7 uszczelniającą system podatkowy we wszystkich krajach UE. Jeśli Prezydent podpisze ustawę, zacznie ona obowiązywać już od 1 lipca br. Nowe przepisy związane są z wprowadzeniem obowiązku raportowania danych przez platformy sprzedażowe tj. Allegro, OLX czy Booking dotyczących ilości oraz wartości transakcji dokonywanych przez ich użytkowników

REKLAMA

Kiedy i w jakich okolicznościach pracodawca ma obowiązek zwiększyć wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy każdy pracownik może na to liczyć?

W jakich sytuacjach i terminach pracownik nabywa prawo do zwiększonego wymiaru urlopu wypoczynkowego? Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić dodatkowych dni urlopu? Co wynika z przepisów?

Zwolnienie z VAT dla małych firm. Minister Finansów szykuje istotne zmiany w ustawie o VAT

Nowelizacja ustawy o VAT ma pozwolić na korzystanie ze zwolnienia podmiotowego w VAT w Polsce przez małe firmy (do 200 tys. zł rocznej wartości sprzedaży) mające siedzibę w innym państwie członkowskim UE. A polskie małe firmy będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Tak wynika z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, które zostały opublikowane 12 czerwca 2024 r. w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

REKLAMA