reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Podatnik VAT > Pakiet zmian w VAT od 2021 r. Co czeka podatników?

Pakiet zmian w VAT od 2021 r. Co czeka podatników?

Pakiet zmian w VAT na 2021 r. zawiera zmiany obejmujące tzw. pakiet SLIM VAT (Simple Local And Modern VAT), dotyczące w szczególności fakturowania, eksportu, odliczania podatku VAT, a także doprecyzowanie niektórych konstrukcji VAT, m.in. w zakresie stosowania JPK_VAT. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obwiązywać w innych terminach (m.in. zmiany w zakresie Tax Free).

W dniu 28 października 2020 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy o VAT oraz ustawy – Prawo bankowe z dnia 14 sierpnia 2020 r. (dalej: Projekt), przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Zaproponowane przez ustawodawcę zmiany w VAT dotyczą poniższych obszarów.

Korygowanie faktur

W miejsce dotychczasowych przepisów dotyczących korygowania faktur, wprowadzono uproszczenia, w wyniku którego nie będzie obowiązywał obowiązek posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru faktury korygującej.1 Podatnik będzie dokonywał obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego już w okresie wystawienia faktury korygującej pod warunkiem, że z posiadanej przez niego dokumentacji wynika, że uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki transakcji.2 W tym samym okresie nabywca będzie zobowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego, która wynika z uzgodnienia pomiędzy podatnikami. W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulegnie zwiększeniu wówczas korekty dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zmiany podstawy opodatkowania.3

W wyniku powyższego, zmiana ta zdejmie z przedsiębiorcy obowiązek pozyskiwania i gromadzenia potwierdzeń odbioru faktur korygujących przy korektach obniżających podstawę opodatkowania.

Ułatwienia dla eksporterów

Po wejściu w życie nowych przepisów, wydłużony zostanie termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. VAT przy opodatkowaniu zaliczek związanych z eksportem towarów – z 2 na 6 miesięcy4. Obecnie przepisy ustawy VAT dotyczące eksportu towaru stanowią, iż w przypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy i nie dokonania wywozu towaru w ciągu 2 miesięcy, podatnik ma obowiązek wykazania zaliczki w deklaracji VAT wstecz ze stawką podatku VAT obowiązującą w Polsce.

Wspólne kursy walut dla rozliczenia transakcji VAT z podatkiem dochodowym

Wraz z wprowadzanymi zmianami  Podatnik będzie uprawniony do wyboru sposobu przeliczania kursu walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym5, czyli według średniego kursu NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Natomiast za datę powstania przychodu/datę sprzedaży uważa się dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności lub dostarczenia towaru/wykonania usługi.

Dotychczas na gruncie podatku VAT przeliczenia walut obcych na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli jednak faktura zostanie wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego NBP ogłoszonego na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury.

Wiążące Informacje Stawkowe

Zgodnie z przyjętymi przepisami wprowadzono rozszerzenie ochrony związanej z Wiążącą Informacją Stawkową (WIS) dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU.

Obecnie WIS-y mogą wygasnąć w sytuacji gdy przepisy VAT zostaną zmienione bądź wygasną, podczas gdy po wejściu w życie SLIM VAT będą one ważne 3 lata.6 Od momentu wejścia w życie powyższej nowelizacji przepisów, termin ten będzie naliczany do aktualnie obowiązujących.

Możliwe będzie również uzyskanie WIS-u dla towarów klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług np. dla towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności, czego obecne przepisy nie przewidują.7

WIS nie będzie wydawana gdy w sprawie, o którą pyta podatnik prowadzone jest postępowanie podatkowe bądź sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego8 Ponadto, w sytuacji gdy WIS stanowić będzie element czynności będącej przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa wówczas organy podatkowe nie będą związane daną informacją stawkową.9

Wprowadzono również  5-letni okres ważności WIS.

Korzyści finansowe dla przedsiębiorców przy odliczeniu podatku VAT

Po wejściu w życie zmian, termin do odliczenia podatku VAT naliczonego na bieżąco zostanie wydłużony do 4 okresów rozliczeniowych ( przy rozliczeniach miesięcznych).10 Przy czym, dotychczasowy termin do odliczenia wynosił maksymalnie do 3 okresów rozliczeniowych ( przy rozliczeniach miesięcznych).

Możliwe będzie odliczenie podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych jeżeli będą one nabyte w celu ich odsprzedaży.11 Obecnie obowiązujące przepisy wykluczają  taką możliwość możliwości.

Zwiększenie limitu kwoty na prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł.12

Zwrot podróżnym – TAX FREE

Zmianie ulegnie aktualnie obowiązująca procedura zwrotu podatku VAT dla cudzoziemców. Aktualnie sprzedawca wystawia kupującemu paragon z naliczonym VAT i przekazuje imienny papierowy dokument, który przekazywany jest celnikowi który potwierdza wywóz towaru.

Tym samym, zmiany w Tax Free oznaczają także wprowadzenie obowiązku stosowania kas on-line dla sprzedawców uczestniczących w procedurze zwrotu podatku podróżnym.

Od 1 stycznia 2022 roku system ten będzie rozliczany elektronicznie, natomiast od lipca 1 lipca 2021 będzie istniała możliwość  wcześniejszej rejestracji podatników na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC).

Każdy sprzedawca w momencie sprzedaży będzie musiał wystawić elektroniczny dokument Tax Free i za pomocą aplikacji przesłać do systemu informatycznego. W takiej sytuacji podstawą do zwrotu podatku będzie elektroniczne potwierdzenie przez celnika wywozu towaru za granice.13

Zmiany redakcyjno - doprecyzujące

Wprowadzone zmiany redakcyjne i doprecyzujące powstały w wyniku pojawiąjących się wątpliwości pod kątem zgodności przepisów ustawy o VAT z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w wyniku których rezygnowano z zamieszczania numerów PESEL w wykazie podatników VAT14.

Zmianie uległy również przepisy dotyczące wykazu podatników VAT oraz stawek VAT, które znacząco ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa przez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych. Przedmiotowe zmiany dotyczyły m.in. definicji rolnika ryczałtowego, definicji czasopism regionalnych lub lokalnych, czy w zapisach załączników nr 315 i nr 1016 do ustawy o VAT.

Doprecyzowanie przepisów JPK_VAT

W zakresie kar za błędy w ewidencji przyjęta nowelizacja przepisów wprowadza odesłania do stosowania przepisów Działu IV ustawy - Ordynacja podatkowa17 do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT. Przedstawiona zmiana zapewnieni możliwość stosowania jednolitej procedury w ramach czynności urzędów skarbowych prowadzonych na nowym JPK_VAT.

Accreo

Polecamy: Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją. Poradnik Gazety Prawnej 4/2020

_________________________

1 Art. 1 pkt. 3 lit. b ustawy nowelizującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

2 Art. 1 pkt. 3 lit. a ww ustawy nowelizującej.

3 Art. 1 pkt 3 lit. d ww ustawy nowelizującej.

4 Art. 1 pkt 6 ww ustawy nowelizującej.

5 Art. 1 pkt 5 ww ustawy nowelizującej.

6 Art. 1 pkt. 10 ww ustawy nowelizującej.

7 Art. 1 pkt 7 ww ustawy nowelizującej.

8 Art. 1 pkt 8 ww ustawy nowelizującej.

9 Art. 1 pkt 9 ww ustawy nowelizującej.

10 Art. 1 pkt 12 ww ustawy nowelizującej.

11 Art. 1 pkt 13 ww ustawy nowelizującej.

12 Art. 1 pkt 2 ww ustawy nowelizującej.

13 Art. 1 pkt 29 ww ustawy nowelizującej.

14 Art. 1 pkt 15 ww ustawy nowelizującej.

15 Art. 1 pkt 38 ww ustawy nowelizującej.

16 Art. 1 pkt 39 ww ustawy nowelizującej.

17 Art. 1 pkt 25 ww ustawy nowelizującej.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Data publikacji:

Ekspert:

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Zmiany w VAT od 2021 r.
Zmiany w VAT od 2021 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Łozińska

Dyrektor Generalna Paragony

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama