Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą
Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - których sklepów internetowych dotyczą
Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r. - sklepy internetowe. Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe zasady rozliczeń VAT od sprzedaży e-commerce. Podatnikom prowadzącym handel w internecie może sprawiać problem ustalenie, czy nowe zasady ich dotyczą i jaką formę rozliczeń wybrać. Dlatego przedstawiamy krok po kroku, jak poruszać się w nowych regulacjach i jakie zasady rozliczeń wybrać.

Zmiany w VAT od 1 lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 r. podatnicy spotkają się z nowymi pojęciami, które dotychczas nie występowały w VAT.

Słowniczek skrótów

1. WSTO - wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (dawniej sprzedaż wysyłkowa z i na terytorium kraju).

2. SOTI - sprzedaż na odległość towarów importowanych.

3. OSS - punkt kompleksowej obsługi, w którym rozliczamy VAT od WSTO i usług.

4. IOSS - punkt kompleksowej obsługi importu, w którym rozliczamy SOTI.

Krok 1. Sprawdź, czy dotyczą Cię nowe regulacje

Pierwszym krokiem jest ustalenie, czy dotyczą nas nowe regulacje.

Rodzaj sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy

Lp.

Jakie towary sprzedajesz?

Jeśli odpowiedź jest twierdząca

Jeśli odpowiedź jest przecząca

1.

Czy sprzedajesz towary dopuszczone do obrotu w UE na rzecz konsumentów z innych krajów UE lub podmiotów, które nie rozliczają WNT

Towar transportowany między krajami UE

Jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

zob. pkt 1. Jak rozliczamy WSTO

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń WSTO

2.

Czy sprzedajesz towary importowane niedopuszczone do obrotu w UE

Towar transportowany spoza UE do klienta w UE

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odległość

zob. pkt 2. Jak rozliczamy SOTI

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość

3.

Czy za pośrednictwem Twojej strony internetowej, aplikacji itp. sprzedają towary inne podmioty

Możesz być zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO

zob. pkt 3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

Nie jesteś zobowiązany do rozliczeń VAT od dostawy importowanych towarów na odleg­łość lub WSTO, chyba że sam dokonujesz takich transakcji

Krok 2. Ustal, według jakich zasad będziesz rozliczał VAT

Sposób rozliczeń jest uzależniony od tego, skąd towary są transportowane oraz czy sprzedaż ułatwia właściciel interfejsu elektronicznego.

1. Jak rozliczamy WSTO

WSTO to sprzedaż na rzecz osób z innego kraju UE, które nie są zobowiązane do rozliczania WNT. Towary muszą być wysyłane lub transportowane między różnymi krajami UE. W większości nabywcami będą osoby prywatne, konsumenci. W przypadku tej sprzedaży, tak jak przed zmianą (sprzedaż wysyłkowa), jest ustalony limit, poniżej którego sprzedawca może rozliczać VAT w swoim kraju. Od 1 lipca 2021 r. limit sprzedaży nie jest ustalony dla konkretnego kraju, tylko dla całej sprzedaży WSTO oraz usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych. Dla polskich podatników wynosi on 42 000 zł.

Ważne!
Od 1 lipca 2021 r. polscy podatnicy mogą rozliczać VAT od WSTO w kraju pod warunkiem, że w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. wartość tej sprzedaży oraz z tytułu świadczenia usług nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych nie przekroczyła 42 000 zł.

Sposoby rozliczania WSTO

Limit sprzedaży nie przekroczył w 2020 r. i w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Limit sprzedaży przekroczył w 2020 r. lub w I połowie 2021 r. 42 000 zł

Podatnik ma do wyboru dwie opcje:

1. Rozlicza cały VAT od WSTO w Polsce jako sprzedaż krajową

2. Wybiera opodatkowanie dostaw w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

WAŻNE!
Jeśli podatnik zdecyduje się rozliczać w krajach przeznaczenia towarów, to musi tam rozliczać całą WSTO. Nie można części rozliczać w kraju, a części za granicą.

Dostawy są opodatkowane w krajach przeznaczenia towarów - w tym celu podatnik:

● musi zarejestrować się do VAT w każdym kraju przeznaczenia towarów albo

● skorzystać z procedury OSS.

Gdy jesteśmy zobowiązani do rozliczeń VAT za granicą lub wybieramy taką opcję, musimy złożyć zawiadomienia. Rodzaj składanych zawiadomień zależy od tego, czy wybieramy procedurę OSS.

Zasady składania zawiadomień przez podatników rozliczających WSTO

Powód zmiany miejsca dostawy

WSTO

Podatnik nie będzie korzystał
z procedury OSS

Podatnik będzie korzystał
z procedury OSS

Przekroczenie limitu sprzedaży

1. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

1. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania WSTO w Polsce

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Rejestruje się do VAT w każdym kraju, do którego dokonuje dostaw w ramach WSTO.

3. Przedstawia naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w państwie członkowskim innym niż Polska o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od wartości dodanej z tytułu WSTO na odległość w terminie 30 dni od dnia dokonania pierwszej dostawy.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R.

Rezygnacja z opodatkowania dostaw w kraju konsumpcji

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Wyrejestrowuje się z VAT w krajach, w których rozliczał podatek, gdy tylko z tego tytułu rozliczał tam VAT.

1. Składa elektroniczne zawiadomienia VAT-29 (do końca czerwca VAT-21) do naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, od którego dokonał tego wyboru.

2. Składa do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście elektroniczne zawiadomienie VIU-R w celu wyrejestrowania się z procedury OSS.

2. Jak rozliczamy SOTI

SOTI to dostawa towarów, które są wysyłane lub transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz z terytorium państwa trzeciego do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego. Do SOTI dochodzi, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- dostawa jest dokonywana do podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, której wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie podlega VAT, lub do innej osoby niebędącej podatnikiem (do konsumenta B2C),

- dostarczone towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami, które są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego.

SOTI ma miejsce także wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w wysyłce lub transporcie towarów.

W przypadku SOTI miejsce dostawy towarów uzależnione jest generalnie od miejsca dopuszczenia towarów do obrotu w UE (państwa importu) oraz od miejsca przeznaczenia tych towarów.

Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE

Kraj, w którym dopuszczono towar do obrotu

Kraj przeznaczenia towarów

Miejsce opodatkowania

Kraj A

Ważne!
Od 1 lipca 2021 r. zgodnie z przepisami celnymi w przypadku towarów o wartości rzeczywistej do
150 euro, które nie zostały zadeklarowane do IOSS, zgłoszenie do procedury celnej dopuszczenia do obrotu jest możliwe wyłącznie w państwie członkowskim UE będącym miejscem przeznaczenia towarów.

Kraj B

Kraj B

Kraj A

Kraj A

1. Dostawca korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju A, natomiast import jest zwolniony z VAT.

2. Dostawca nie korzysta z procedury IOSS - miejsce dostawy jest w kraju trzecim, a w UE rozliczamy tylko VAT od importu.

W pozostałych sytuacjach miejsce dostawy w odniesieniu do SOTI jest poza UE. Zatem SOTI nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT na terytorium UE. Wtedy opodatkowany będzie import takich towarów na ogólnych zasadach.

Dokonując SOTI, możemy skorzystać z procedury IOSS, czyli rozliczać VAT w jednym kraju UE (kraju identyfikacji). Zasadniczo będzie to kraj, w którym mamy siedzibę. Dlatego polscy podatnicy muszą złożyć elektroniczne zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego na formularzu VII-R.

Gdy korzystamy z IOSS, VAT rozliczamy w jednym kraju - tym, w którym dokonaliśmy identyfikacji.

Ważne!
Jeśli dostawca jest zidentyfikowany do IOSS, to import przesyłek do 150 euro jest zwolniony z VAT.

Warunki korzystania z procedury IOSS

Lp.

Warunki

1.

Wartość importowanych towarów nie przekracza 150 euro (w 2021 r. to 674 zł)

2.

Nie są to wyroby akcyzowe

3.

Podatnik posiada siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium UE, a jeśli nie, to powinien zasadniczo powołać pełnomocnika

3. Jak rozlicza VAT właściciel interfejsu elektronicznego (platformy, strony internetowej, aplikacji) ułatwiający dostawy towarów

W przypadku dostaw za pośrednictwem interfejsu elektronicznego (np. platformy), którego właściciel ułatwia sprzedaż, przyjmuje się fikcję prawną, że platforma ta:

- nabyła towary (dostawa towarów B2B między platformą a sprzedawcą, który faktycznie sprzedaje te towary do konsumenta),

- dokonała dostawy tych towarów (dostawa towarów B2C między platformą a konsumentem, który faktycznie nabywa te towary).

W rzeczywistości towar trafia od faktycznego dostawcy do konsumenta. Nie ma znaczenia, w jakim kraju ten dostawca ma siedzibę.

Właściciel platformy nie rozlicza VAT od dostawy na rzecz konsumenta, gdy według przepisów rozporządzenia UE nie ułatwia sprzedaży oraz miejsce dostawy nie jest w UE (zob. tabelę Kiedy rozliczamy VAT od SOTI w UE).

Przypadki, gdy nie można uznać, że właściciel platformy ułatwia sprzedaż innemu podmiotowi

Spełnione są wszystkie warunki

Wykonuje tylko jedną z następujących funkcji

● nie określa, bezpośrednio ani pośrednio, żadnych warunków, na których dokonywana jest dostawa towarów,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w zatwierdzaniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością,

● nie bierze, bezpośrednio ani pośrednio, udziału w procesie zamawiania lub dostarczania towarów.

● przetwarzanie płatności w związku z dostawą towarów,

● oferowanie lub reklamowanie towarów,

● przekierowywanie lub przenoszenie nabywców do innych interfejsów elektronicznych, poprzez które towary są oferowane na sprzedaż, bez jakiegokolwiek dalszego udziału w dostawie tych towarów.

W konsekwencji platforma, jak każdy inny podatnik VAT, będzie obowiązana do rozliczenia VAT i do wypełnienia innych obowiązków (np. w zakresie fakturowania, deklarowania czy ewidencjonowania) związanych z dokonaną przez nią "fikcyjną" dostawą B2C, gdy za jej pośrednictwem dokonywana jest:

1) SOTI w przesyłkach o rzeczywistej wartości nieprzekraczającej 150 euro lub

2) dostawa towarów na terytorium UE (czyli WSTO lub dostawa krajowa) dokonywana przez przedsiębiorcę niemającego siedziby w UE na rzecz konsumentów.

W pierwszym przypadku może korzystać z procedury IOSS, a w drugim - z procedury OSS.

Przykłady rozliczeń VAT od SOTI

Przebieg transakcji

Czy dostawca korzysta z IOSS

Czy wartość towaru przekracza 150 euro

Miejsce dostawy

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Tak

Nie

Miejsce dostawy w Niemczech, ale import zwolniony z VAT

Polski podatnik sprzedaje konsumentowi z Niemiec towar, który jest wysyłany z magazynu w Chinach

Nie

Nie

Miejsce dostawy w Chinach, ale rozliczamy VAT od importu w Niemczech

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Nie

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary chińskiego sprzedawcy; chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta. Platforma nie będzie obowiązana do rozliczenia VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach (z uwagi na fakt, że platforma nie jest zarejestrowana do IOSS oraz że towar trafia bezpośrednio do Polski). Rozliczany jest VAT od importu.

Polski konsument zamawia towar za pośrednictwem polskiej platformy od chińskiego sprzedawcy. Towar znajduje się w magazynie w Chinach. Sprzedawca wysyła towar z Chin do polskiego konsumenta. Towar trafia bezpośrednio do Polski.

Tak

Nie

W tej sytuacji przyjmie się fikcję prawną, że platforma:

● nabyła towary od chińskiego sprzedawcy (dostawa towarów B2B); chiński sprzedawca nie będzie miał obowiązków związanych z VAT w Polsce, ponieważ miejsce opodatkowania tej dostawy znajduje się w Chinach;

● dokonała SOTI do polskiego konsumenta, która podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, a import jest zwolniony z VAT.

Joanna Dmowska

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dzialy specjalne produkcji rolnej. Normy szacunkowe dochodu od 1 stycznia 2023 r.
  Rząd opublikował projekt rozporządzenia określającego normy szacunkowe dochodu działów specjalnych produkcji rolnej. Nowe stawki wchodzą w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Dotyczą np. uprawy w szklarniach, uprawy grzybów oraz hodowli kotów rasowych.
  Jak wypłacić zysk ze spółki z o.o.
  Jak wspólnik spółki z o.o. może wypłacić zysk ze spółki, aby było najkorzystniej?
  Straty na lokatach bankowych w 2022 roku
  Nawet ponad 13% – takie realne straty mogą dać depozyty, które kończą się w trzecim kwartale 2022 r. Tak złych wyników w przypadku lokat nie mieliśmy od wielu lat. I choć sytuacja deponentów się poprawia, to i tak trudno liczyć na to, że bankowe lokaty uchronią nasz kapitał przed inflacją.
  SLIM VAT 3 i sankcja 20% VAT - zmiany w VAT od 2023 roku
  Zaprezentowana przez Ministerstwo Finansów w 2020 roku idea „SLIM VAT” doczekała się kolejnej odsłony. 8 sierpnia 2022 roku został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3. Pakiet ten, tak jak poprzednie, ma na celu wprowadzenie kolejnych uproszczeń w zakresie rozliczenia VAT. Projekt ustawy zakłada również implementację wyroku TSUE z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie C-935/19 dotyczącego możliwości nakładania przez organy podatkowe 20 proc. sankcji VAT. Obecnie projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 roku. Z kolei planowane wejście w życie nowych przepisów przewidziano na 1 stycznia 2023 roku.
  Inflacja w Polsce. Presja inflacyjna po 7 miesiącach 2022 roku nie słabnie
  Mimo oczekiwań wielu ekspertów na osłabienie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, według najnowszych danych GUS, inflacja nadal przyspiesza, sięgając w lipcu 2022 r. 15,6 proc., a więc była nieznacznie wyższa niż miesiąc wcześniej i najwyższa od 1997 roku.
  Fiskus promuje sprzedaż alkoholu z powodu spadku wpływów z akcyzy ... w Japonii
  W Japonii fiskus ogłosił akcję "Sake Viva!", która ma na celu zwiększenie sprzedaży alkoholu w kraju, gdzie jego konsumpcja mocno spada, co powoduje obniżenie wpływów z akcyzy - podaje w czwartek BBC.
  Informacja o realizacji strategii podatkowej - obowiązek dużych firm i grup kapitałowych
  Ministerstwo Finansów przypomina o obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której umieszczone są informacje o realizowanej strategii podatkowej. Obowiązek dotyczy dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych.
  50% koszty uzyskania przychodu a minimalne wynagrodzenie za pracę
  Możliwość zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu w ramach m.in. umowy o pracę i umów cywilnoprawnych to sposób na obniżenie należności podatkowych.
  Modele SAAS, PAAS i IAAS – czym różnią się w konsekwencjach podatkowych?
  Czy zastanawiałeś się kiedyś nad świadczeniem usług za pośrednictwem chmury obliczeniowej? W skrócie polega to na dostarczaniu np. mocy obliczeniowej, ale również oprogramowania czy systemów w modelu usługowym. Problem jaki może pojawić się na Twojej drodze to wybór sposobu świadczenia tych usług oraz skutków podatkowych z nimi związanych.
  Dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika
  Podatnik, który otrzymał decyzję o zabezpieczeniu zobowiązania podatkowego lub posiada nieostateczną decyzję organu I instancji, wyprzedzając działania organu podatkowego, może skorzystać z instytucji zabezpieczenia dobrowolnego. Jak to zrobić i na czym polega dobrowolne zabezpieczenie zobowiązania podatkowego przez podatnika?
  Wystawianie faktur – terminy ustawowe
  Faktura jest podstawowym dokumentem, który potwierdza transakcję zakupową. Stanowi podstawę do obliczeń podatkowych oraz określania zobowiązania podatkowego, w określonych okresach. Nic więc dziwnego, że ustawodawca zdecydował jak powinien wyglądać dokument faktury oraz w jakim czasie minimalnym oraz maksymalnym dokument taki powinien zostać wystawiony.
  Czy członek zarządu spółki może być jej pracownikiem?
  Członek zarządu spółki z o.o. może (choć nie musi) być zatrudniony w tej spółce na podstawie umowy o pracę. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe.
  Firma w mieszkaniu a koszty podatkowe w PIT
  Szczególnie w trudnych gospodarczo momentach wielu przedsiębiorców zastanawia się nad minimalizacją swoich kosztów. Jedną z opcji jest prowadzenie działalności gospodarczej z prywatnego mieszkania lub domu. Często oznacza to przeznaczenie części nieruchomości na cele biurowe – jak chociażby stworzenie sali spotkań czy gabinetu, a także ponoszenie części kosztów mediów na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Czy takie wydatki, ponoszone w prywatnym domu podatnika, ale na cele firmowe mogą być rozliczane firmowo? Czy mają wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych?
  Kasy fiskalne w myjniach samochodowych od 1 października 2022 r. Konieczny paragon
  Nie wystarczy pozwolić klientom na zeskanowanie elektronicznego kodu QR i przesłać im linku na podany adres e-mailowy. To nie to samo, co wydanie paragonu fiskalnego – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
  50% kosztów uzyskania przychodów informatyka - jakie wymogi należy spełnić
  Polskie prawo przewiduje możliwość zastosowania preferencyjnych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez specjalistów z branży IT, którzy w ramach realizowanych zadań działają w sposób twórczy. Jest to więc związane m.in. z grami komputerowymi i tworzeniem programów. Aby skorzystać z podwyższonych KUP, trzeba jednak spełnić konkretne przesłanki. Przedstawiamy działania po stronie pracodawcy, które pozwolą uniknąć powstania wątpliwości w razie kontroli ze strony Urzędu Skarbowego.
  Nowe przepisy dotyczące firm windykacyjnych. Co się zmieni? Od kiedy?
  Aktualnie windykacja należności, zwłaszcza ta w formie pozasądowej (polubownej), nie jest obwarowana kompleksową regulacją prawną. Odnosi się do zarówno do osoby windykatora, formy prowadzenia działalności, jak i zasad przeprowadzania windykacji pozasądowej. Bez odpowiednich regulacji może dochodzić do naruszeń ze strony firm windykacyjnych, których przedstawiciele popełniają czyny niezgodne z zasadami etyki (np. w wyniku nękania) lub niedozwolone w ramach windykacji. Właśnie dlatego ustawodawca zamierza wprowadzić nowe wymogi dla firm windykacyjnych. Wdrożenie tych zasad może wymusić znaczne przeobrażenia na podmiotach, które zajmują się odzyskiwaniem zaległych należności.
  Dane osobowe kandydatów do pracy a RODO - przechowywanie danych po rekrutacji
  Przedsiębiorca ma prawo przetwarzać dane kandydatów do pracy po zakończonej rekrutacji z uwagi na ewentualne roszczenia z tytułu dyskryminacji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2022 r. W ten sposób WSA zakwestionował niekorzystną dla firm wykładnię Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wyrok jest nieprawomocny ale omawiana sprawa może doprowadzić do zmiany stanowiska dotyczącego przechowywania danych osobowych kandydatów.
  W lipcu spadła liczba ofert pracy
  W lipcu spadła liczba ofert pracy - wynika z przekazanego PAP Barometru Ofert Pracy. Według analizy wysoka inflacja i restrykcyjna polityka monetarna ograniczą aktywność inwestycyjną, co spowoduje wyhamowanie tempa powstawania nowych etatów.
  PIT-2, PIT-2A, PIT-3 - nowe wzory formularzy podatkowych od 2023 roku
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory oświadczeń/wniosków PIT-2 (wersja 9), PIT-2A (wersja 8), PIT-3 (wersja 9), składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2023 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 10 sierpnia 2022 r. i potrwają do 19 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Zmiany w prawie restrukturyzacyjnym od 2024 roku
  W 2024 roku – wraz z implementacją przez Polskę unijnej dyrektywy drugiej szansy – wejdą w życie kolejne zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. – Nie będzie to rewolucja w naszym systemie, ale podkreślenie polityki drugiej szansy dla firm w trudnej sytuacji ekonomicznej – ocenia radca prawny Bartosz Sierakowski. W procesie restrukturyzacji pojawi się konieczność przeprowadzenia tzw. testu zaspokojenia, czyli prognozy możliwych wariantów zaspokojenia wierzycieli. To oznacza nowe obowiązki dla doradców restrukturyzacyjnych i prawdopodobnie wzrost kosztów całej procedury.
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.