REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia
Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia

REKLAMA

Czy firma będąca podatnikiem VAT może liczyć na jakieś preferencje w tym podatku, jeśli oddaje w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy wcześniej zaimportowane odzież i produkty spożywcze oraz te nabyte w kraju od rodzimych producentów?

Stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia a pomoc humanitarna dla Ukraińców

W związku z przekazywaniem towarów (np. produktów spożywczych czy odzieży) w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy podatnicy mogą korzystać z dwóch preferencji w VAT, tj. stosowania stawki 0% oraz zwolnienia z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia. Obie preferencje mają jednak zastosowanie tylko po spełnieniu określonych przepisami warunków. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną mogą korzystać z dwóch preferencji w VAT, gdy darowizna podlega opodatkowaniu, tj.:

 1. stosowania stawki 0% do nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy,
 2. zwolnienia z VAT obejmującego nieodpłatne dostawy produktów spożywczych.

Stawka VAT 0% dla nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Firmy, które angażują się w pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy, mogą korzystać z możliwości stosowania stawki VAT 0% w zakresie nieodpłatnych czynności dokonywanych na rzecz ofiar wojny. Prawo do stosowania stawki 0% wynika z § 10bd rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Firmy dokonujące nieodpłatnych czynności mogą korzystać z omawianej preferencji do 30 czerwca 2022 r., aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że termin ten może zostać wydłużony w drodze kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

Ponadto możliwość stosowania stawki 0% istnieje od momentu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie. Wprawdzie przepis § 10bd rozporządzenia wszedł w życie 5 marca 2022 r., jednak obniżoną na jego podstawie stawkę VAT 0% można stosować również do czynności dokonanych w okresie od 24 lutego do 4 marca 2022 r.

Ważne!
Obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT można stosować do nieodpłatnych czynności
 związanych z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, dokonanych w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki stosowania stawki 0% do nieodpłatnych czynności związanych z pomocą ofiarom wojny

Stawka 0% ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki, tj.:

1.

ma miejsce podlegająca opodatkowaniu VAT czynność nieodpłatna (tj. podlegająca opodatkowaniu nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatnie świadczona usługa)

2.

czynność ta jest dokonywana na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy

3.

czynność ta jest dokonywana na rzecz:

 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub
 • podmiotów leczniczych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej), lub
 • jednostek samorządu terytorialnego

4.

została zawarta pisemna umowa między podatnikiem dokonującym czynności nieodpłatnej oraz podmiotem wskazanym w pkt 3, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy (§ 10bd ust. 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku VAT).

Zwolnienie obejmujące nieodpłatne dostawy towarów spożywczych

Podatnicy VAT zaangażowani w pomoc dla ofiar wojny toczącej się na Ukrainie mogą korzystać również ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje nieodpłatne dostawy produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (odnośnie do warunków tego zwolnienia - zob. tabelę poniżej).

Zwolnienie to nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego wcześniej odliczonego przy wytworzeniu tych produktów. Wynika to wprost z art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT, który pozwala podatnikom na odliczanie podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług, które dotyczą dostaw towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Autopromocja

Infor IFK - bieżące aktualności o zmianach przepisów:

Nowe obowiązki biur rachunkowych związane z KSeF
Jakie zmiany czekają w prawie pracy i podatkach na 2024 rok?

Subskrybuj serwis IFK

Warunki korzystania ze zwolnienia przy darowiznach artykułów spożywczych

Lp.

Warunek zwolnienia

Uwagi

1.

Nieodpłatnie przekazywane są produkty żywnościowe inne niż napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%

-

2.

Przekazanie następuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Nie jest możliwe korzystanie z komentowanego zwolnienia w przypadku produktów żywnościowych przekazywanych bezpośrednio potrzebującym, tj. z punktu widzenia komentowanego zwolnienia konieczne jest w takich przypadkach korzystanie z pośrednictwa organizacji pożytku publicznego

3.

Towary są dostarczane z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, której przekazywane są produkty żywnościowe

Z punktu widzenia komentowanego zwolnienia konieczne jest, aby obdarowywana organizacja pożytku publicznego prowadziła działalność charytatywną; tylko bowiem wówczas możliwe jest przekazanie towarów na cele działalności charytatywnej obdarowywanej organizacji; według autora uznać należy, że musi to być działalność statutowa organizacji

4.

Podatnik dokonujący dostawy produktów żywnościowych posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (art. 43 ust. 12 ustawy o VAT)

-

5.

Na podstawie prowadzonej przez organizację pożytku publicznego dokumentacji możliwe jest określenie przeznaczenia otrzymanych przez tę organizację produktów żywnościowych (art. 43 ust. 12a pkt 1 ustawy o VAT)

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, do zapłaty VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy produktów żywnościowych obowiązana jest organizacja pożytku publicznego (art. 108 ust. 3 ustawy o VAT)

6.

Wykorzystanie przez organizację pożytku publicznego otrzymanych produktów żywnościowych nastąpiło na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (art. 43 ust. 12a pkt 2 ustawy o VAT)

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, do zapłaty VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy produktów żywnościowych obowiązana jest organizacja pożytku publicznego (art. 108 ust. 3 ustawy o VAT)

Zauważyć jednak należy, że przynajmniej do 31 lipca 2022 r. korzystanie z tego zwolnienia ma sens tylko w przypadku dostaw towarów spożywczych innych niż towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Jest tak ze względu na tymczasowe obniżenie do 0% stawki VAT dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu "usługi związane z wyżywieniem" (PKWiU 56) (art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Stawka 0% na tej podstawie ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, w tym do ich nieodpłatnych dostaw. Nie trzeba spełnić tylu warunków.

Brak obowiązku naliczenia VAT od darowizn towarów nabytych w celu przekazania potrzebującym

Przedstawione preferencje mają zastosowanie, gdy nieodpłatna dostawa towarów podlega VAT. Jest tak, gdy od nabycia tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W przeciwnym razie podatnicy nie rozliczają VAT.

Autopromocja

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF, praca zdalna

Kup książkę:

Gorące tematy dla biur rachunkowych. SLIM VAT 3, KSeF ...

Organy podatkowe uważają, iż podatnikom nabywającym towary w celu ich przekazania w formie darowizny nie przysługuje prawo do odliczenia. Skutkiem tego jest brak opodatkowania przekazania takich towarów. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1329/11/AW) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1279/13-4/KG).

W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że:

Autopromocja

(…) jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca przekazuje w formie darowizny towary nabywane z zamiarem przekazania ich w formie darowizny. Zatem już w momencie zakupu, Wnioskodawca wie, że towar ten zostanie od razu przeznaczony w celu darowania go instytucji, na podstawie umowy darowizny. Oznacza to, że towary te nie zostają zakupione na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zatem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przy zakupie towarów mających być przedmiotem darowizny, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary te były zakupywane w innym celu niż wykonywanie opodatkowanej działalności produkcyjnej, będącej przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Tym samym, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, darowizna tych towarów na rzecz Stowarzyszeń, Szpitali i innych organizacji nie stanowi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Powoduje to, że podatnicy, którzy nabywają lub wytwarzają towary na potrzeby "zwykłej" działalności opodatkowanej, a dopiero później przeznaczają te towary na pomoc humanitarną, mogą odliczyć VAT, ale muszą go naliczyć chyba że spełniają warunki do opisanych w pkt 1 i 2 preferencji.. Podatnicy nabywający lub wytwarzający towary z przeznaczeniem na pomoc humanitarną muszą być świadomi zwiększonego ryzyka podatkowego towarzyszącemu odliczaniu VAT z tego tytułu. Dlatego w ich przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z odliczenie i nie rozliczanie w VAT przekazania.

Autopromocja

Zarządzanie biurem rachunkowym.

Kup książkę:

Zarządzanie biurem rachunkowym

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 2, art. 43, art. 86 oraz art. 146da pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196

 • § 10bd rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1696; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 531

POWOŁANE PISMA ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1329/11/AW)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1279/13-4/KG)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • agga
  2023-01-29 16:11:31
  Jeśli szukacie pomocy notarialnej to warto zdecydować się na notariusz Cejrowską z Tczewa.
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Kiedy zwolnienie z PCC?

Umowy spółki i ich zmiany powodujące podwyższenie kapitału zakładowego spółki, podlegają opodatkowaniu PCC. Jednak część czynności jest zwolniona z tego opodatkowania pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

WIBOR konsekwentnie w dół a za nim spadają raty kredytów. Rynek już wie co zrobi RPP w październiku 2023 r.?

Kredytobiorcy mający kredyty w złotówkach oparte o WIBOR 3M mogą dziś spodziewać się spadku raty o około 8-10%. A to dlatego, że WIBOR zdążył już spaść nie tylko po wrześniowym cięciu stóp, ale też w oczekiwaniu na kolejny ruch w dół w październiku 2023 roku. Aktualne notowania sugerują, że rynek jest pewien cięcia stóp procentowych w październiku  o 25 punktów bazowych, a nie wykluczony jest ruch w dół o 50 punktów. 

Tabela kursów średnich NBP nr 191/A/NBP/2023 - z 3 października 2023

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 3 października 2023 roku. NBP nr 191/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6147 zł.

Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2024 roku?

Obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych w 2024 roku zależy od limitu przychodów za rok obecny. Konieczność prowadzenia ksiąg powstanie po przekroczeniu kwoty 9 218 200 zł. Zdecydował o tym kurs euro z 2 października br.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2024 - limity, stawki, najem prywatny

Jakie limity dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych będą obowiązywały w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt w 2024 roku? Kto może płacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych kwartalnie w 2024 roku? Jakie stawki ryczałtu obowiązują w 2024 roku?

PKPiR 2024 (podatkowa księga przychodów i rozchodów) - limit przychodów. Które przychody trzeba uwzględnić licząc limit?

PKPiR 2024 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (stosuje się skróty: pkpir lub kpir) może prowadzić w 2024 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie i przedsiębiorstwa w spadku – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2023 r. uzyskał mniej niż 9.218.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,6091 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych. Średni kurs euro w NBP wyniósł 2 października 2023 r. (pierwszy dzień roboczy tego miesiąca) - 4,6091 zł.

MF: 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku na OPP

Polacy przekazali w tym roku organizacjom pożytku publicznego (OPP) 1,5 mld zł z tytułu 1,5 proc. podatku dochodowego za ubiegły rok; OPP otrzymały 416 mln zł więcej niż rok temu - poinformowało Ministerstwo Finansów. Dodano, że 1,5 proc. podatku przekazało 12,7 mln podatników, o 3,2 mln mniej niż w roku ubiegłym. Najmniejsza przekazana kwota dla OPP wyniosła 1,20 zł, a przeciętna 121 zł.

MF: Objaśnienia podatkowe dla cen transferowych, w zakresie stosowania metody ceny koszt plus

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych nr 6 dotyczących metody koszt plus.

Limity podatkowe 2024. Rachunkowość, mały podatnik, ryczałt

W 2024 roku nastąpią istotne zmiany w zakresie limitów podatkowych, które dotyczą małych podatników VAT, PIT i CIT. Średni kurs euro, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy roboczy dzień października 2023 roku, stanowi podstawę do obliczenia ważnych limitów podatkowych. Niższy kurs euro wpływa na niższe limity określające małego podatnika, a także na kwotę amortyzacji jednorazowej i limit stosowania ryczałtu ewidencjonowanego w 2024 roku. Ponadto, kurs euro wpływa na wskaźniki przyjęte dla celów rachunkowości.

Tabela kursów średnich NBP nr 190/A/NBP/2023 z 2 października 2023 r. Kurs euro 4,6091 zł

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2 października 2023 roku. NBP nr 190/A/NBP/2023. Średni kurs euro w tym dniu to 4,6091 zł.

REKLAMA