REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia
Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną a preferencje w VAT - stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia

REKLAMA

REKLAMA

Czy firma będąca podatnikiem VAT może liczyć na jakieś preferencje w tym podatku, jeśli oddaje w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy wcześniej zaimportowane odzież i produkty spożywcze oraz te nabyte w kraju od rodzimych producentów?

Stawka 0% VAT i zwolnienie z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia a pomoc humanitarna dla Ukraińców

W związku z przekazywaniem towarów (np. produktów spożywczych czy odzieży) w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy podatnicy mogą korzystać z dwóch preferencji w VAT, tj. stosowania stawki 0% oraz zwolnienia z VAT z zachowaniem prawa do odliczenia. Obie preferencje mają jednak zastosowanie tylko po spełnieniu określonych przepisami warunków. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Autopromocja

Podatnicy przekazujący pomoc humanitarną mogą korzystać z dwóch preferencji w VAT, gdy darowizna podlega opodatkowaniu, tj.:

 1. stosowania stawki 0% do nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy,
 2. zwolnienia z VAT obejmującego nieodpłatne dostawy produktów spożywczych.

Stawka VAT 0% dla nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy

Firmy, które angażują się w pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy, mogą korzystać z możliwości stosowania stawki VAT 0% w zakresie nieodpłatnych czynności dokonywanych na rzecz ofiar wojny. Prawo do stosowania stawki 0% wynika z § 10bd rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Firmy dokonujące nieodpłatnych czynności mogą korzystać z omawianej preferencji do 30 czerwca 2022 r., aczkolwiek trzeba mieć na uwadze, że termin ten może zostać wydłużony w drodze kolejnej nowelizacji rozporządzenia.

Ponadto możliwość stosowania stawki 0% istnieje od momentu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie. Wprawdzie przepis § 10bd rozporządzenia wszedł w życie 5 marca 2022 r., jednak obniżoną na jego podstawie stawkę VAT 0% można stosować również do czynności dokonanych w okresie od 24 lutego do 4 marca 2022 r.

Ważne!
Obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT można stosować do nieodpłatnych czynności
 związanych z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy, dokonanych w okresie od 24 lutego do 30 czerwca 2022 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki stosowania stawki 0% do nieodpłatnych czynności związanych z pomocą ofiarom wojny

Stawka 0% ma zastosowanie, jeżeli łącznie spełnione są cztery warunki, tj.:

1.

ma miejsce podlegająca opodatkowaniu VAT czynność nieodpłatna (tj. podlegająca opodatkowaniu nieodpłatna dostawa towarów lub nieodpłatnie świadczona usługa)

2.

czynność ta jest dokonywana na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy

3.

czynność ta jest dokonywana na rzecz:

 • Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych lub
 • podmiotów leczniczych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej), lub
 • jednostek samorządu terytorialnego

4.

została zawarta pisemna umowa między podatnikiem dokonującym czynności nieodpłatnej oraz podmiotem wskazanym w pkt 3, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na terytorium Ukrainy (§ 10bd ust. 3 rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku VAT).

Zwolnienie obejmujące nieodpłatne dostawy towarów spożywczych

Podatnicy VAT zaangażowani w pomoc dla ofiar wojny toczącej się na Ukrainie mogą korzystać również ze zwolnienia z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT. Zwolnienie to obejmuje nieodpłatne dostawy produktów spożywczych, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (odnośnie do warunków tego zwolnienia - zob. tabelę poniżej).

Zwolnienie to nie skutkuje utratą prawa do odliczenia podatku naliczonego wcześniej odliczonego przy wytworzeniu tych produktów. Wynika to wprost z art. 86 ust. 8 pkt 3 ustawy o VAT, który pozwala podatnikom na odliczanie podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług, które dotyczą dostaw towarów zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.

Warunki korzystania ze zwolnienia przy darowiznach artykułów spożywczych

Lp.

Warunek zwolnienia

Uwagi

1.

Nieodpłatnie przekazywane są produkty żywnościowe inne niż napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napoje alkoholowe będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%

-

2.

Przekazanie następuje na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)

Nie jest możliwe korzystanie z komentowanego zwolnienia w przypadku produktów żywnościowych przekazywanych bezpośrednio potrzebującym, tj. z punktu widzenia komentowanego zwolnienia konieczne jest w takich przypadkach korzystanie z pośrednictwa organizacji pożytku publicznego

3.

Towary są dostarczane z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez organizację pożytku publicznego, której przekazywane są produkty żywnościowe

Z punktu widzenia komentowanego zwolnienia konieczne jest, aby obdarowywana organizacja pożytku publicznego prowadziła działalność charytatywną; tylko bowiem wówczas możliwe jest przekazanie towarów na cele działalności charytatywnej obdarowywanej organizacji; według autora uznać należy, że musi to być działalność statutowa organizacji

4.

Podatnik dokonujący dostawy produktów żywnościowych posiada dokumentację potwierdzającą dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (art. 43 ust. 12 ustawy o VAT)

-

5.

Na podstawie prowadzonej przez organizację pożytku publicznego dokumentacji możliwe jest określenie przeznaczenia otrzymanych przez tę organizację produktów żywnościowych (art. 43 ust. 12a pkt 1 ustawy o VAT)

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, do zapłaty VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy produktów żywnościowych obowiązana jest organizacja pożytku publicznego (art. 108 ust. 3 ustawy o VAT)

6.

Wykorzystanie przez organizację pożytku publicznego otrzymanych produktów żywnościowych nastąpiło na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację (art. 43 ust. 12a pkt 2 ustawy o VAT)

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, do zapłaty VAT z tytułu nieodpłatnej dostawy produktów żywnościowych obowiązana jest organizacja pożytku publicznego (art. 108 ust. 3 ustawy o VAT)

Zauważyć jednak należy, że przynajmniej do 31 lipca 2022 r. korzystanie z tego zwolnienia ma sens tylko w przypadku dostaw towarów spożywczych innych niż towary spożywcze wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Jest tak ze względu na tymczasowe obniżenie do 0% stawki VAT dla towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, innych niż klasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniu "usługi związane z wyżywieniem" (PKWiU 56) (art. 146da ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Stawka 0% na tej podstawie ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, w tym do ich nieodpłatnych dostaw. Nie trzeba spełnić tylu warunków.

Brak obowiązku naliczenia VAT od darowizn towarów nabytych w celu przekazania potrzebującym

Przedstawione preferencje mają zastosowanie, gdy nieodpłatna dostawa towarów podlega VAT. Jest tak, gdy od nabycia tych towarów przysługiwało prawo do odliczenia VAT. W przeciwnym razie podatnicy nie rozliczają VAT.

Organy podatkowe uważają, iż podatnikom nabywającym towary w celu ich przekazania w formie darowizny nie przysługuje prawo do odliczenia. Skutkiem tego jest brak opodatkowania przekazania takich towarów. Tytułem przykładu wskazać można interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1329/11/AW) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1279/13-4/KG).

W drugiej ze wskazanych interpretacji czytamy, że:

(…) jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca przekazuje w formie darowizny towary nabywane z zamiarem przekazania ich w formie darowizny. Zatem już w momencie zakupu, Wnioskodawca wie, że towar ten zostanie od razu przeznaczony w celu darowania go instytucji, na podstawie umowy darowizny. Oznacza to, że towary te nie zostają zakupione na cele związane z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Zatem, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, przy zakupie towarów mających być przedmiotem darowizny, Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, gdyż towary te były zakupywane w innym celu niż wykonywanie opodatkowanej działalności produkcyjnej, będącej przedmiotem działalności Wnioskodawcy. Tym samym, na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, darowizna tych towarów na rzecz Stowarzyszeń, Szpitali i innych organizacji nie stanowi podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Powoduje to, że podatnicy, którzy nabywają lub wytwarzają towary na potrzeby "zwykłej" działalności opodatkowanej, a dopiero później przeznaczają te towary na pomoc humanitarną, mogą odliczyć VAT, ale muszą go naliczyć chyba że spełniają warunki do opisanych w pkt 1 i 2 preferencji.. Podatnicy nabywający lub wytwarzający towary z przeznaczeniem na pomoc humanitarną muszą być świadomi zwiększonego ryzyka podatkowego towarzyszącemu odliczaniu VAT z tego tytułu. Dlatego w ich przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest rezygnacja z odliczenie i nie rozliczanie w VAT przekazania.

Podstawa prawna:

 • art. 7 ust. 2, art. 43, art. 86 oraz art. 146da pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 196

 • § 10bd rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1696; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 531

POWOŁANE PISMA ORGANÓW PODATKOWYCH:

 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 sierpnia 2011 r. (sygn. IBPP1/443-1329/11/AW)
 • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2014 r. (sygn. IPPP2/443-1279/13-4/KG)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Biuletyn VAT

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • agga
  2023-01-29 16:11:31
  Jeśli szukacie pomocy notarialnej to warto zdecydować się na notariusz Cejrowską z Tczewa.
  0
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

REKLAMA