| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Podatki > VAT > Stawki VAT > Różne stawki VAT na lody

Różne stawki VAT na lody

Sprzedawcy lodów oferują je w różnej formie – w wafelku, na patyku, w pucharkach, kubeczkach i innych opakowaniach. Jak się okazuje, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług lody lodom nie równe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwanej dalej ustawą o VAT), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Towar rozumie się jako rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Natomiast przez świadczenie usług należy rozumieć każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Zasadniczo, sprzedaż towarów i usług jest opodatkowana podstawową stawką podatku VAT w wysokości 23%, jednak w niektórych przypadkach ustawodawca przewidział obniżoną stawkę do 8% lub 5%. Określenie prawidłowej stawki podatku zależne jest od klasyfikacji towarów/usług wg PKWiU 2008, dlatego najważniejsze dla sprzedawcy jest, aby prawidłowo zaklasyfikować przedmiot transakcji – czy dochodzi do sprzedaży lodów jako towaru czy może usługi gastronomicznej. Zaliczanie danego produktu/usługi do odpowiedniego grupowania jest obowiązkiem producenta/usługodawcy, co wynika z faktu, że właśnie producent/usługodawca posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU, tj. informacje dotyczące rodzaju użytego surowca, technologii wytwarzania, konstrukcji i przeznaczenia wyrobu lub charakteru usługi.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: Biuletyn VAT

W załączniku nr 10 do ustawy o VAT znajduje się wykaz towarów opodatkowanych stawką podatku w wysokości 5%. Pozycja 21 wskazuje na możliwość zastosowania tej stawki do towarów zaklasyfikowanych wg PKWiU ex 10.5 jako „wyroby mleczarskie, z wyłączeniem kazeiny do produkcji regenerowanych włókien tekstylnych oraz kazeiny do stosowania w przemyśle innym niż produkujący żywność, pasze lub w przemyśle włókienniczym (PKWiU ex 10.51.53.0)”.

Jednakże na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (zwanego dalej rozporządzeniem) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy o VAT obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Pozycja 7 ww. załącznika wskazuje na usługi związane z wyżywieniem - PKWiU ex 56 (z wyjątkiem sprzedaży wskazanych towarów, m.in. napojów alkoholowych). Wg klasyfikacji PKWiU są to:

  1. 56.10.11.0 usługi przygotowywania i podawania posiłków w restauracjach,
  2. 56.21.11.0 usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla gospodarstw domowych,
  3. 56.21.19.0 usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla pozostałych odbiorców zewnętrznych (katering),
  4. 56.29.19.0 pozostałe usługi gastronomiczne świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę,
  5. 56.30.10.0 usługi przygotowywania i podawania napojów.

W celu prawidłowego opodatkowania sprzedaży kluczowe znaczenie ma więc ustalenie, czy w danym przypadku ma miejsce dostawa towarów, czy świadczenie usług oraz symbol statystyczny właściwy dla przedmiotu transakcji.

Sprzedaż „na wynos” lodów w wafelkach, kubeczkach itp. sklasyfikowanych wg PKWiU 10.52.10.0 jako „lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne” będzie stanowiła dostawę towarów. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach połączonych C 497/09, C 499/09, C 501/09 i C 502/09 z 10.03.2011 r.: sprzedaż świeżo przygotowanych dań i artykułów żywnościowych do spożycia na miejscu na stoiskach lub w pojazdach gastronomicznych, lub we foyer kin stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 5 tej dyrektywy, jeżeli z oceny jakościowej całości transakcji wynika, że elementy świadczenia usług poprzedzające dostawę artykułów żywnościowych i towarzyszące jej nie mają charakteru przeważającego”. Takie lody można uznać jako wyrób mleczarski, a ich sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu wg stawki 5% na podstawie poz. 21 załącznika nr 10 do ustawy o VAT. Sprzedaż ta nie może być jednak związana z żadnymi dodatkowymi usługami wspomagającymi, charakterystycznymi dla usług restauracyjnych.

Ustawa o VAT nie wprowadza definicji legalnej pojęcia usług gastronomicznych, jednak wg Słownika Języka Polskiego PWN /https://sjp.pwn.pl/szukaj/gastronomia.html/ przez gastronomię należy rozumieć „działalność produkcyjno-usługowa, obejmująca prowadzenie restauracji, barów itp., sztukę przyrządzania potraw” . Usługa gastronomiczna polega zatem na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany, tj. w restauracji, kawiarni czy innym lokalu. Warto również zauważyć, że wyroku w sprawie C-231/94 TSUE orzekł, że „Transakcje dokonywane przez restauracje polegające na dostarczeniu posiłków do spożycia na miejscu nie są dostawami towarów w rozumieniu art. 5 szóstej dyrektywy (77/388), ale należy je uznać za świadczenie usług w rozumieniu art. 6 ust. 1 tej dyrektywy. Na takie transakcje składa się zespół elementów i działań, wśród których dostarczanie żywności jest tylko jednym ze składników i w których zdecydowanie dominuje element usługowy.” W świetle powyższego należy przyjąć, że sprzedaż lodów w restauracji czy kawiarni będzie podlegała opodatkowaniu stawką 8% na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDDP sp. z o.o.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »