Kategorie

Jaka stawka VAT dla badań okulistycznych wymaganych przy uzyskiwaniu prawa jazdy?

Katarzyna Broniszewska
Stawka VAT dla badań okulistycznych a prawo jazdy
Zakład Opieki Zdrowotnej realizuje cele i zadania zgodnie ze statutem w zakresie ochrony zdrowia oraz wykonuje świadczenia medyczne na podstawie zawartych umów z NFZ. Ponadto wykonuje badania laboratoryjne tj badanie okulistyczne przeprowadzone w celu wydania zaświadczenia na prawo jazdy. To, czy i jaką stawką podatku VAT będzie opodatkowana ta usługa, zależy przede wszystkim od tego, czy służy ona ochronie zdrowia.

Opodatkowaniu podlegają odpłatnie świadczone usługi na terytorium kraju. Wynika to z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą.

Usługi zwolnione od podatku

Z przepisów podatkowych wynika, że aby świadczone usługi nie były opodatkowane, muszą zostać spełnione dwa warunki.

Po pierwsze, mają dotyczyć opieki medycznej w zakresie profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawiania zdrowia.

Reklama

Usługi w zakresie opieki medycznej, które służą:                                                                                       
- profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz                                   
- dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze lub świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza, są zwolnione z podatku (art. 43 ust.1 pkt 18 i 18 a) ustawy o VAT).

Zwolnienie nie dotyczy świadczonych usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli  nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej bądź ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Czynności ściśle związane z opieką szpitalną i medyczną powinny dotyczyć tylko tych świadczeń, których realizacja jest niezbędna dla osiągnięcia celu terapeutycznego opieki szpitalnej i medycznej.

Polecamy: Badania dla kierowców objęte podatkiem

Polecamy: Czy kursy prawa jazdy będą opodatkowane VAT w 2011 roku

Po drugie, muszą być świadczone przez podmioty lecznicze lub w ramach wykonywania zawodów wymienionych w art. 43 ust.1 pkt 19.

Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położne,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

d) psychologa

podlegają zwolnieniu podatkowemu (art. 43 ust.1 pkt 19).

Zatem, podstawową kwestią jest to, aby celem wykonywanych usług była opieka medyczna służąca profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

Pojęcie opieki medycznej

Reklama

Opieka medyczna nie jest zdefiniowana w przepisach podatkowych. Opieka medyczna to zachowanie polegające na oddanym i troskliwym zajmowaniu się drugą osobą. Jest pewnym ciągiem czynności, którym celem jest utrzymanie lub przywrócenie dobrego stanu zdrowia. Czynności te polegają na obserwacji, badaniu, diagnozie, leczeniu. 

Krzysztof Kłosowski i Karol Potocki w artykule ‘Zwolnienie od podatku od towarów i usług w zakresie usług opieki medycznej służących profilaktyce’ (Dor.Podat.2011.7-8.22) stwierdzają, że Zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są usługi, których celem jest m.in. diagnoza stanu zdrowia, w celu ustalenia, czy pacjent nie wymaga opieki zdrowotnej.

W związku z tym, jeżeli osoba fizyczna poddaje się z własnej woli badaniom diagnostycznym (bez skierowania) i celem tego badania jest ustalenie stanu zdrowia, wówczas usługa taka korzysta ze zwolnienia z opodatkowania. Bez znaczenia pozostaje w tym zakresie fakt skierowania lekarskiego na badanie diagnostyczne.

Profilaktyka dotyczy działań podejmowanych wobec drugiego człowieka, które mają uniemożliwić wystąpienie negatywnych skutków, chorób, powikłań, chronić przed niepożądanym wpływem otoczenia. Istotą profilaktyki jest zapobieganie rozwojowi choroby poprzez wczesne jej wykrycie oraz obserwacja i badanie pacjenta. 

Powyższe regulacje wynikają z prawa unijnego (Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r.- art. 132). Oznacza to, że we wszystkich państwach członkowskich zakres usług świadczonych w zakresie opieki medycznej, które są zwolnione z podatku VAT, jest taki sam. Skutkuje to tym, że i rozumienie pojęcia ‘opieki medycznej’ powinno być jednakowe.

Polecamy: Faktura VAT od A do Z

Polecamy: Kalkulator odsetek podatkowych

Mariusz Chudzik w komentarzu do ustawy o podatku od towarów i usług (wyd. LEX Wolter Kluwer business) wskazuje, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługami opieki medycznej nie są:

- usługi pobieranie próbek DNA i ich badania w celu ustalenia ojcostwa (wyrok w sprawie C-384/98 Dotter v. Willimaier),

- usługi wydawania zaświadczeń o stanie zdrowia dla celów uzyskania uprawnień rentowych, badania lekarskie wykonywane w celu ustalenia wielkości szkód na osobie, sprawozdania medyczne (opinie biegłych), badania lekarskie prowadzone w toku postępowania o błędy w sztuce (wyrok w sprawie C-307/01 Peter d'Ambrumenil, Dispute Resolution Services Ltd v. Commissioners of Customs and Excise);

– sporządzenie raportu medycznego oceniającego stan zdrowia osoby na potrzeby oceny zasadności roszczenia o wypłatę renty inwalidzkiej (wyrok w sprawie C-212/01 Margarete Unterpertinger v. Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter).

Wykonanie badań okulistycznych wymaganych dla wydania określonego zaświadczenia

Wydania danego zaświadczenia na żądanie osoby zainteresowanej może tylko w sposób pośredni przyczynić się do ochrony zdrowia np. poprzez wykrycie choroby, nieprawidłowego funkcjonowania organizmu czy uzupełnienie, modyfikację wcześniejszej diagnozy.

Podstawowym celem wydania takiego zaświadczenia jest realizacja jednego z warunków prawnych wymaganego przez inne podmioty, aby móc podjąć daną decyzję, np. wydać orzeczenie w zakresie zdolności do prowadzenia pojazdów.

Usługa medyczna tego typu nie realizuje podstawowego kryterium- nie ma cech opieki medycznej służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Oznacza to, że nie może korzystać ze zwolnienia podatkowego.

Badania wykonywane po to, aby ocenić zdolności danej osoby do kierowania pojazdem mechanicznym nie służą ani profilaktyce, ponieważ nie zapobiega chorobie, ani zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia. Celem wykonywanej usługi jest wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, które jest koniecznym warunkiem do tego, aby inny podmiot mógł wydać decyzję pociągają za sobą pewne skutki prawne

Usług dotyczące przeprowadzania badań okulistycznych osób ubiegających się o prawo jazdy, majce na celu stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, są opodatkowane podatkiem VAT. Stawka wynosi 23 %.

W tej kwestii wypowiedział się Jacek Budziszewski, który w artykule „Podatki w praktyce” (Dor.Podat.2011.9.80) pisze, że Wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem, nie ma prawa do zastosowania zwolnienia z podatku od towarów i usług.[…]

Jeżeli usługa polega na wydaniu ekspertyzy lekarskiej, to chociaż wyniki tej usługi należą do kompetencji świadczącego usługi medyczne i mogą obejmować działania, które są typowe dla zawodów medycznych, to jednak, aby do takiego katalogu świadczeń zastosować przedmiotowe zwolnienie, muszą one służyć profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. 

Tekst powstał na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 grudnia 2011 roku (nr IPTPP2/443-560/11-6/JS).

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.