| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Urzędowe korekty deklaracji VAT

Urzędowe korekty deklaracji VAT

Jakich formalności musi dopełnić urząd, aby dokonana przez niego korekta była skuteczna? Czy urzędowa korekta może zmienić zobowiązanie o dowolną kwotę? Jakie są skutki korekty dokonanej przez urząd? Czy podatnik może nie zgodzić się na urzędową korektę deklaracji? Czy można zrobić korektę po kontroli podatkowej?

Czynności sprawdzające
 
Czynności sprawdzające regulują art. 272-280 działu V Ordynacji podatkowej. Czynności te polegają na: sprawdzaniu terminowości składania deklaracji i oświadczeń majątkowych oraz wpłacania zadeklarowanych podatków (w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów), badaniu formalnej prawidłowości tych dokumentów oraz ustaleniu stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Czynności te wykonują organy podatkowe pierwszej instancji, tzn. urząd skarbowy lub wójt, burmistrz, prezydent – w zakresie tzw. podatków samorządowych. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na nowość wprowadzoną nowelizacją do art. 272a Ordynacji. W myśl tego przepisu, czynności sprawdzające wykonuje odpowiednia jednostka organizacyjna Ministerstwa Finansów, do której składane są dokumenty dotyczące wymiany z państwami członkowskim UE informacji na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Do niej należeć będą teraz także czynności sprawdzające odnoszące się do tych dokumentów, a zatem i możliwość ich korekty w ramach tych czynności.
W przypadku stwierdzenia przez organ podatkowy, w toku czynności sprawdzających, błędów rachunkowych lub innych oczywistych pomyłek w deklaracji złożonej przez podatnika, płatnika lub inkasenta albo gdy deklaracja zostanie wypełniona niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy, w zależności od charakteru i zakresu uchybień albo samodzielnie koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, albo zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.
Omawiany tryb korygowania deklaracji może być stosowany przez organy podatkowe również do deklaracji złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji, tzn. przed 1 września 2005 r. Dokonywanie korekty przez organ skarbowy jest możliwe zarówno wówczas, gdy podatnik pomylił się na niekorzyść budżetu, jak i wówczas, gdy pomylił się na swoją niekorzyść i to budżet jest jego dłużnikiem.
Podkreślenia wymaga, że tego rodzaju samodzielna korekta „z urzędu” może być dokonana jedynie w przypadku oczywistych pomyłek lub błędów rachunkowych. Nie może natomiast być dokonana np. w sytuacji, gdy organ podatkowy stwierdzi, że konieczność skorygowania deklaracji wynika z popełnionych przez podatnika błędów merytorycznych, np. wykazany na deklaracji obrót, po pomnożeniu przez stawkę podatku, daje niższy czy wyższy podatek niż wykazany. W takim przypadku nie można twierdzić, że jest to oczywista pomyłka, ponieważ nie wiadomo, czy źle przeniesiono z rejestrów kwotę obrotu, czy też źle obliczono podatek. Zatem w takim przypadku organ podatkowy nie może sam skorygować deklaracji i powinien wezwać podatnika do wyjaśnienia przyczyn niezgodności.
UWAGA
Odsetek za zwłokę nie nalicza się m.in.: za okres od dnia następnego po upływie dwóch lat od dnia złożenia deklaracji, od zaległości związanych z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami, jeżeli w tym okresie nie zostały one ujawnione przez organ podatkowy.
 
Jakie są skutki korekty dokonanej przez urząd
 
Sama zmiana treści deklaracji przez organ podatkowy nie jest jednak wystarczająca. Nie stanowi ona o skuteczności dokonanej korekty. Dokonywane w tym trybie zmiany w deklaracji muszą być zaakceptowane przez podatnika. Dlatego po dokonaniu zmian w deklaracji organ podatkowy powinien sporządzić uwierzytelniona kopię tej skorygowanej deklaracji i przesłać ją podatnikowi.
Jeśli podatnik nie wniesie sprzeciwu, korekta dokonana przez organ skarbowy wywołuje skutki tożsame – zgodnie z art. 274 par. 4 Ordynacji podatkowej – ze skutkami deklaracji złożonej przez samego podatnika. A zatem, jeśli z korekty deklaracji wynikać będzie kwota zaległości podatkowej, podatnik zobowiązany będzie do zapłaty tej zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od dnia jej powstania do dnia wpłaty.
W przypadku gdy ze skorygowanej „z urzędu” deklaracji czy zeznania wynikać będzie nadpłata podatku, nie ma konieczności, aby podatnik składał wniosek o jej stwierdzenie. Nadpłata podlega bowiem zwrotowi, w myśl art. 77 par. 2 Ordynacji w terminie 3 miesięcy od dnia upływa terminu do wniesienia sprzeciwu. Jeśli deklarację skoryguje podatnik – termin ten liczy się od dnia złożenia korekty.
Inną sprawą jest możliwości złożenia korekty deklaracji skorygowanej uprzednio przez organ podatkowy w przypadku, gdy podatnik nie wniósł sprzeciwu. Jeśli uznaje się, że korekta w tym trybie wywiera taki sam skutek jak wniesiona przez podatnika, to nie ma żadnych przeszkód, aby podatnik dokonał kolejnej korekty.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK