| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Jak ujmować rezerwy w księgach rachunkowych

Ustawa o rachunkowości zobowiązuje jednostkę do tworzenia rezerw na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Jednak ich powstanie musi wynikać z prawnego lub zwyczajowego obowiązku. Ma to na celu zabezpieczenie jednostki przed pewnym ryzykiem gospodarczym.

Udzielone poręczenia
 
Inny przypadek, w którym jednostka może być zmuszona do utworzenia rezerwy, zachodzi w związku z udzielonym poręczeniem. W księgach rachunkowych są one uwidocznione tylko w ewidencji pozabilansowej jednostronnym zapisem jako zobowiązania warunkowe (Ma konto 292 „Zobowiązania warunkowe”). Jeżeli dłużnik, za którego poręczenie zostało wystawione, opóźnia się ze spełnieniem świadczenia, wierzyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym poręczyciela. Obowiązek taki wynika z art. 880 ustawy z dnia 13 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). W takim przypadku należy utworzyć rezerwę z tego tytułu. Wartość rezerwy powinna obejmować wartość udzielonego poręczenia i będzie uwidoczniona w księgach rachunkowych zapisem: Wn konto 766 „Pozostałe koszty operacyjne”/Ma konto 840 „Rezerwy na przyszłe zobowiązania i koszty”. Jeżeli więc poręczyciel będzie musiał uregulować należność, powinien on zaewidencjonować to za pomocą dwóch równoległych księgowań. Na podstawie wyciągu bankowego przekazanie środków: Wn konto 240 „Pozostałe rozrachunki”/130 „rachunek bankowy”. Natomiast wykorzystanie rezerwy następująco: Wn konto 840 „Rezerwy na przyszłe zobowiązania i koszty”/Ma konto 240 „Pozostałe rozrachunki”. Nie można zapomnieć o wyksięgowaniu poręczenia z ewidencji pozabilansowej (Wn konto 292 „Zobowiązania warunkowe”).
 
Naprawy gwarancyjne
 
W praktyce gospodarczej zdarza się, że przedsiębiorcy udzielają kupującemu rabat na naprawy gwarancyjne. Może być on potwierdzony fakturą korygującą lub też być uwidoczniony w fakturze zakupu. Otrzymujący taki rabat bez względu na sposób jego otrzymania musi pamiętać o utworzeniu w związku z tym rezerwy. W przypadku gdy został on uwzględniony w otrzymanej fakturze, kupujący powinien pamiętać, aby towar do ewidencji księgowej został wprowadzony w odpowiedniej wartości. W księgach kupującego powinien on być wykazywany w cenie zakupu, co oznacza, że wartość towaru nie może być pomniejszona o otrzymany rabat. Przykładowo, jeżeli faktura uwzględniająca rabat została wystawiona na 12 200 zł (w tym 22 proc. VAT – do odliczenia), a udzielony rabat to 1000 zł, to towar zostanie zaewidencjonowany w wartości 11 000 zł (12 200 – 22 proc. VAT + wartość rabatu).
Zapisy w księgach rachunkowych kupującego będą przebiegały w następujący sposób:
1. Kwota zobowiązania z faktury
Wn konto „Rozliczenie zakupu”/Ma konto „Rozrachunki z dostawcami”,
2. Wartość otrzymanego rabatu
Wn konto „Rozliczenie zakupu”/Ma konto „Rezerwy na naprawy gwarancyjne”,
3. Przyjęcie towarów w wartości zakupu (bez potrącenia rabatu)
Wn konto „Towary”/Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
4. VAT naliczonego z faktury
Wn konto „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Ma konto „Rozliczenie zakupu”,
Należy pamiętać, że w przypadku gdy termin gwarancji upłynie, wartość rezerwy należy przenieść na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”.
 
Odroczony podatek
 
W wielu obszarach uregulowania ustawa o rachunkowości i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych znacznie się różnią. W związku z tym pojawiają się rozbieżności w ustalaniu wartości aktywów i pasywów w ujęciu bilansowym i podatkowym. Wymagają one utworzenia aktywów lub rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Obowiązek ich tworzenia zgodnie z art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości dotyczy jednostek, których sprawozdania podlegają badaniu i są ogłaszane zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy. Pozostałe jednostki mogą, ale nie muszą ich tworzyć. W praktyce ustalenie wysokości podatku odroczonego sprawia wiele problemów i jest pracochłonne. Natomiast tworzenie rezerwy z tego tytułu pomniejsza prezentowany wynik finansowy, co wpływa niekorzystnie na prezentację kondycji finansowej jednostki oraz zmniejsza zysk do podziału. Dlatego jednostki rezygnują z ich tworzenia.
Mimo że nie ma nakazu ustawowego, warto jednak zastanowić się, czy rezygnacja z podatku odroczonego nie kłóci się z zasadą rzetelnej i jasnej prezentacji sytuacji majątkowej oraz wyniku finansowego. Korzystanie z tego zwolnienia rodzi niebezpieczeństwo. Brak ujęcia zobowiązań z tytułu podatku odroczonego oznacza jedynie zaniżenie pozycji zobowiązań jednostki i sztuczne zawyżenie wyniku finansowego.
 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK