| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Dofinansowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom

Dofinansowanie wypoczynku pracownikom i ich rodzinom

Niektóre kwoty stanowiące dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci pracownika są zwolnione od podatku dochodowego w całości lub do określonej kwoty. Inne zaś mogą stanowić przychód pracownika, od których pracodawca jako płatnik powinien pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy.


JAKI PROBLEM ROZSTRZYGNĄŁ URZĄD

Płatnik dofinansował pobyt dziecka niepełnosprawnego pracownika na letnim obozie edukacyjnym, ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Firma posiada status zakładu pracy chronionej i utworzyła zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który przewiduje wydatkowanie środków na pomoc indywidualną, m.in. kolonie, obozy dla dzieci osób niepełnosprawnych. Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych kwota otrzymana przez pracownika będącego osobą niepełnosprawną ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na dofinansowanie letniego obozu edukacyjnego dziecka?

ODPOWIEDŹ URZĘDU

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są otrzymane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Przez pojęcie rehabilitacja społeczna rozumie się różne działania pozwalające osobie niepełnosprawnej możliwie najlepiej uczestniczyć w życiu społeczności lokalnej i poza nią. Pozwala to na stwarzanie sytuacji umożliwiających udział w różnorodnych wydarzeniach społecznych i kulturalnych w roli odbiorcy i twórcy kultury w bliższym i dalszym środowisku.
Rehabilitacja społeczna to również nauka współżycia i współdziałania w grupie, wyrabiania nawyków kulturalnego zachowania, kształtowania poczucia obowiązku i odpowiedzialności, przestrzegania dyscypliny, wdrażania do sumiennej i systematycznej pracy.
W myśl art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.) rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Realizowana jest przede wszystkim przez: wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej; wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych; likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji; kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niesprawnymi.
W konsekwencji dofinansowania pobytu dziecka na obozie edukacyjnym nie można zakwalifikować jako świadczenia na rehabilitację społeczną osoby niepełnosprawnej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy o PIT.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką - dzieci i młodzieży do lat 18: z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości oraz z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku z 19 października 2006 r., nr Upd/415-31/06.

EWA MATYSZEWSKA

OPINIA
doradca podatkowy, Kancelaria Prawna White & Case

Ustawa o PIT zwalnia z opodatkowania otrzymywane zgodnie z odrębnymi przepisami świadczenia na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą osób niepełnosprawnych ze środków PFRON oraz z ZFRON. W tym przypadku świadczenie musi dotyczyć rehabilitacji osoby niepełnosprawnej. Nie można się więc zgodzić z argumentem, że dofinansowanie obozu pełnosprawnego dziecka pracownika jest świadczeniem mającym na celu rehabilitację społeczną pracownika niepełnosprawnego. Podstawą do zwolnienia dopłaty do obozu dziecka pracownika z PIT może być art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o PIT, w którym ustawodawca zwalnia z podatku dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Zwolnienie to obejmuje dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych wraz z kosztami przejazdów związanych z tym wypoczynkiem lub leczeniem. Dopłaty te mogą być zwolnione z podatku dochodowego w całości lub w części, w zależności od źródła finansowania wypłaty. W pełni wolne od opodatkowania są wyłącznie dopłaty dokonane z funduszu socjalnego, ZFŚS oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra (te ostatnie w praktyce dotyczą m.in. służb mundurowych). Dopłaty dokonane z innych źródeł są zwolnione z opodatkowania do kwoty nieprzekraczającej w danym roku podatkowym 760 zł. Zakładając więc, że obóz dziecka pracownika został zorganizowany przez podmiot zawodowo wykonujący tego rodzaju działalność, pracownik korzystałby ze zwolnienia. Ponieważ jednak dopłata została dokonana z ZFRON, zwolnieniu podlegałaby jedynie dopłata do kwoty 760 zł w danym roku podatkowym.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK