| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Poradniki > Jak księgować środki trwałe

Jak księgować środki trwałe

Środki trwałe zaliczane są do podstawowych składników majątku podmiotów gospodarczych i niejednokrotnie stanowią kluczowy zasób w prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności gospodarczej. Oznacza to, że im większe jest znaczenie majątku trwałego w aktywach przedsiębiorstwa, tym ważniejsze staje się prawidłowe ujmowanie tego majątku i zmian w nim zachodzących, zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego (zasad rachunkowości), jak i prawa podatkowego (rozliczeń podatkowych).

Jak ująć w księgach rachunkowych operację likwidacji środków trwałych
Środki trwałe wycofane z użytkowania na skutek zniszczenia czy zużycia są stawiane w stan likwidacji na podstawie protokołu komisji likwidacyjnej zatwierdzonego przez kierownika jednostki. W momencie postawienia środka trwałego w stan likwidacji następuje usunięcie tego składnika aktywów z ewidencji środków trwałych. Oznacza to wyksięgowanie danego środka trwałego z konta „Środki trwałe” i zaewidencjonowanie go na kontach pozabilansowych „Środki trwałe w likwidacji”, z którego należy go wyksięgować w momencie dokonania fizycznej likwidacji, rozbiórki lub złomowania.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta pozabilansowego powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych postawionych w stan likwidacji. Niedobór środków trwałych również jest powodem postawienia ich (a raczej ich braku) w stan likwidacji, czego należy dokonać pod datą protokołu komisji inwentaryzacyjnej, która stwierdziła niedobór. Nie są uznawane za postawione w stan likwidacji środki trwałe zgłoszone do sprzedaży jako zbędne. Koszty likwidacji środków trwałych obciążają pozostałe koszty operacyjne. Jeśli jednostka przeprowadza likwidację we własnym zakresie, to jej koszty należy również ująć w księgach rachunkowych. Po zakończeniu likwidacji środka trwałego, wyksięguje się go z ewidencji pozabilansowej w wartości początkowej. Odzyski z likwidacji środków trwałych, w postaci materiałów czy urządzeń technicznych, można np. sprzedać, a przychody ze sprzedaży ująć na koncie „Pozostałe przychody operacyjne”:
Wn konto „Rozrachunki z odbiorcami”,
Ma konto „Pozostałe przychody operacyjne”.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jednostki mogą dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. W przypadku trwałej utraty wartości środka trwałego dokonujemy następujących księgowań:
Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”,
Ma konto „Umorzenie środków trwałych”.
Odpisy na skutek trwałej utraty wartości środków trwałych doprowadzają ich wartość księgową do ceny sprzedaży netto lub – w przypadku jej braku – do wartości godziwej.
PRZYKŁAD
Jednostka remontowo-budowlana wykonująca drobne usługi montażowe przeprowadziła w danym okresie sprawozdawczym likwidację środka trwałego o wartości początkowej 80 000 zł. Dotychczasowe umorzenie środka wynosiło 70 000 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Opis operacji gospodarczych
1. Przeniesienie umorzenia likwidowanego środka trwałego.
2. Odpis w koszty wartości netto likwidowanego środka trwałego.
3. Ujęcie środka trwałego w ewidencji pozabilansowej.
4. Rozbiórka środka trwałego – otrzymanie faktury za usługę.
5. Sprzedaż odzyskanych części likwidowanego środka trwałego.
6. Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji pozabilansowej.
7. Przeniesienie kosztów i przychodów z likwidacji środka trwałego na wynik finansowy.
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych wykazuje się w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym w pozycji G.I. Strata z tego tytułu figuruje w pozycji H.I.
W wariancie porównawczym zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych znajdziemy w pozycji D.I., stratę – w pozycji E.I.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK